Foreningerne

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 12 - side 289-290

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Foreninw

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræ,de 1, 1. sal. Tlf. Palge 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand?, Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W-51dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Foren-Ing

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 4254.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0.

Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Den danske militærmission vedrørende den allierede kontrolmyndighed i Tyskland meddeler, at der er truffet en ordning, hvorefter personer bosat udenfor Tyskland kan erholde licens til i den amerikanske og britiske besættelseszone i Tyskland bl. a. at sælge udenlandske forfatter- og opførelsesrettigheder til tyske forlag og agenter og med disse afslutte kontrakter om trykning, fordeling og salg i Tyskland af udenlandske åndsværker.

De nærmere regler som herved bliver at iagttage, kan eventuelle interesserede få oplyst ved henvendels på foreningens kontor.

Xusikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa 5062 (træffes 12-121/2, undt. onsd. og lørd.). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøgberg.

Tirsdag d. 10. januar kl. 20: Birgitta Nordenfelt. Foredrag og demonstration med børn. (Nyere materiale til brug for børns undervisning i den moderne musik). - Musikkonservatoriets festsal.

Følgende kandidater har bestået musikpædagogisk eksamen i november 1949:

Klaver: Lykl«:e. Bodniia, Asta Briiikel (udm.),Amie Birgit Christiansen (udm ), Egoii Chi-Isti,-insen, Gretlie Gidsel, Elin Guldliamnier Haiiscii, Karen Jeiisen, Aase Lehm Laursen, Kristine Raniskov og Minna Stannius. - Sang: Agnete Lunn. - Orgel: Aage Rasmussen.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontoret er lukket fra og med fredag d. 23. december til måneden ud.

2den kammermusikkoncert finder sted tirsdag d. 31. januar 1950.

Program i januar nr.

Årgang 24/1949, nr. 12