indholdsfortegnelse årgang 24, 1949

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 12 - side 279-279

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

DA.,,~;SK

M-USIKTIDSSKRI~T

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

DANSK Ko MPONIST FORENING

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

og

MUSIKP.EDAGOGIs-K FORENING

Redaktører:

SIGURD BERG

0

FREDE SCHANDORF PETERSEN

24. ÅRGANG

G. E. C. GADS FORLAG

KØBENHAVN

1949

INDHOLD

Side

GUNHILD ANDERSEN: Danmarks sanglærerforenings sommerstævne 2~8

ARTHUR ARNHOLTZ: Det sangbares problem 151

JOHAN BENTZON: Musikfesten i Palermo 128

» » : Hvorfor - hvorfor ikke 230

-SIGURD BERG: Nye bøger 49, 74, 116

» » Musiklivet, Danmark 26, 45, 79, 98, 122, 145, 164, 192, 219, 241, 264, 286

» » Dansk musiklitterær bibliografi, særskilt paginering.

» » En musikkulturel indsats 189

BORGSMIDT: Nye bøger 75, 213, 282

HELGA KNOBLAUCH CHRISTENSEN: Sangpædagog'lk-set under en ny synsvinkel 197

SV. CHR. FELUMB: Tivolis koncertsal 1950 241

POVL FLEDELIUS: Københavns Drengekor 246

» » : Nye musikalier 257

BJ. GAMBORG: Pædagogerne og amatørerne 66

POVL HAMBURGER: Grétry's mémoirer 268

VAI~DEMAR HANSEN: P. S. Rung-Keller 39

A. HERNES: Ørnen og Skarnbassen 278

G. K. HODENFIELD: Det nye standard-»A« 113

JOHANNES HOHLENBERG: Goethe og musiken 224

VAGN HOLMBOE: Finn Høffding 40

» » : Nye bøger 73

POVL INGERSLEV-JENSEN: »Den strandede Rossink 35

» » : Nye bøger 215

H. CHR. JENSEN: H. C. Lumbye-monumentet 287

VAGN JENSEN: Musiklivet, udlandet 44, 77, 96, 120, 144, 191, 218, 239, 262, 285

» » Nye bøger 116 (Bemærkn.

hertil af Chr. Haundrup og V.J., 163, af W. Meyer-Radon, 255), 216

» Bag kulisserne (Sv. S. Sehultzs oper-,,i) 227

BENGT JOHNSSON: 'Nye bøger 21

» » Prof. Erik Abrahanisen 59

» » Ny klaverskole 68

(Bemærkn. hertil af Henrik Glahn, 100, af Johnsson 101,

af Glahn, 124, af Johnsson, 124, af Alex. Stoffregen 146), 235

KALMONEN .......................................................................................... 48, 81

TORBEN KROGH: I Anledning af Det kgl. Teaters 200-aarige Jubilæum, 2-3 2, 54

KAI KROMAN: Nye bøger 74

LEDERE: Godt begyndt -? i

Et sundt standpunkt . 31

Et nordisk samarbejde 53

Orden i Chopin 83

Operaen og de musikstuderende 105

Konkurrence om musikaliemarkedet 127

Svovlsyre o111 dansk musik 127

Grammofonplademiséren 149

Spil selv! 165

Tiden er nu inde - 195

50 års musikinteresse 224

Grammofonplader og jordbærmarmelade 245

Det er galt med operaen 267

TOR MANN: Ved Poul Schierbecks død 42

SØREN MELSON: Film og musik, 2 32

ILSE MÉYER: Aktuelt dansk musikliv. Referat af Gunnar Heerups foredrag 64

» » : Nord. musikpædagogisk kongres 20,9

MUSIKFEST I LUZERN 164

N. B. MØLLER-NIELSEN: Radioen 43, 69, 92, 114, 137, 188, 213, 237, 259

KJELL OLSSON: Nye bøger * 254

FREDE SCHANDORF PETERSEN: I Morfei arme 12

» » » Nye bøger 20, 21, 93, 138, 214, 254, 28% 283

» » » Nye musikalier 22, 76, 94, 118, 142, 190, 216, 258, 284

» » » Fra grammofonens verden 70, 95, 140, 190, 211, 260

» » » Forsøg på en status 16 C»

Benjamin Britten og »The Rape of Lucretia« 171

» » » : Efter koncerten (Hugo Seligmanns bog) 252

BJØRN RASMUSSEN: Film og musik, 4 87

KNUDÅGE RIISAGER: Nye bøger 75

BØRGE ROGER HENRICHSEN: Film og musik, 6 135

HERBERT ROSENBERG: Ny dansk grammofonpladefabrik . 91

JOSEF RUFER: En klassiker i ny musik (Sch5nberg) 196

P. S. RUNG-KELLER: Svend-Ove Møller in memoriam . 113

DORA SIGURDSSON: La Flora 234

GODTFRED SKJERNE: Glasspil 84

SØREN SØRENSEN: Nye bøger 115

» » : 4. nordiske kirkemusikermøde . 204

SV. ERIK TARP: Film og musik, 1 5

» » » : Tilføjelse hertil 80

EMIL TELMANYI: Konkurrence for nutidig violinbygningskunst i Haag 207

LEIF THYBO: Diderik Buxtehude 42

» » : Nye bøger 48, 116, 253

SVEND TURNING: San,,,kunst 106, 131

z:,

ERIK TUXEN: Film og musik, 3 60

GUIDO WALDMANN: Musik i ruinb-.ver, 1-2 18, 57

FLEMMING WEIS: Nye bøger 255, 283

KNUD WISSUM: Film og musik, 5 110

ANMELDELSER AF MUSIKLITTERATUR

G. Abraham: Grieg 48

E. C. Bairstow & H. Plunket Greene:

Singing learned from Speech ****** 213

Jfirgen Ba Izer: Claude Debussy 138

H. Barlow og S. Morgenstern: A Die-

tionary of Musical Themes 282

G. S. Bedbr Qok: Keyboard Music 254

Rob. Bernard: Albert Roussel 75

Helge Bonn~n: P. E. Lange-Mfiller 74

Rudolf F. Brauner: Osterreichs neue

Musik 22

G. Brodin: Musikordbok 214

H. C. Broholm, W. P. Larsen og G.

Skjerne: The Lures 115

Donald Brook: Six Great Russian

Composers 49

Kai Aage Bruun: Fra Musikkens Ver-

den 253

Adam Carse: The Orchestra from Bee-

thoven to Berlioz 93

Joan Chissel: Seliumann 214

Edw. Dent: Mozart's Operas 284

Rob. Donington: The Instruments of

Music 284

Alfr. Einstein: Short History of Music 214

Hans Eppstein: Brahms 21

Edwin Fischer: Joh. Seb. Bach 20

Niels Fr Us: Det kgl. Kapel 49

J. Gardien: Jean~Philippe Rameau 75

C. M. Girdlestone: Mozart's Piano Con-

certos, ....................................... 93

Eiv. Groven: Temperering og Ren-

stemning 73

Naomi Jacob og J. C. Robertson:

Opera in Italy 116

James Jeans: Musik og fysik 117, -163, 255

Bengt Johnsson: Chopins klavermusik 254

Vagn Kappel: Musik i Æteren 49

Torben Krogh og Sigurd Berg: Beetho-

vens 9. symfoni 283

Peter Latham: Brahms 214

Thomas Mann: Dr. Faustus 282

Hans Mersmann: Neue Musik 255

Walter Meyer-Radon: Spænding og af~

spænding i klaverspillets teknik 21

Music Today 283

Kurt Pfister: Das Leben Rossinis 215

Julius Rabe: Bach 20

- : Beethovens symfonier 214

Kajsa Rootzén: Claude Debussy 116

G. Schaeffner: W. A. Mozart 73

- : Claude Debussy 73

Elisabeth Schumann: German Song 116

Hugo Seligmann: Efter Koncerten 252

Rudolph Sinionsen, mindeskrift 139

Sohlmans Musiklexikon 74

Erik Stahl: Sovjetmusiken 216

Folke H. Törrzblom: Symfoniboken. 214

- : Hvordan læser man et partitur 254

- : Verdi 254

N. L. Wallin: Romantiska symfonier 21

Henry Wood: About Conducting 215

ANMELDELSER AF MUSIKALIER

Erich Apostel: Kubiniana 76

Joh. Seb. Bach: Orgelværker 143, 216

Henk Badings: 6.klaversonate 142

Harald Balslev: Tolv Sange 285

Jørgen Bentzon: Mikrof oni nr. 1 143

Gunnar Berg: Variations 24

Niels Viggo Bentzon: Sonate f. vle. o.

kl. op. 43 ................................. 24

Bibliotek for amatør- og skoleorkestre

(Engst. & Sødr.) 23

Einar Boesen: Violinskole 257

Johs. Brahms: Lieder 22

Benjamin Britten: Saint Nicolas 76

Edvard Bræ-in: Suite f. str.-ork . 23

- : Religiøse folket Oner 23

Kirstein Christensen: Tuba-skole 258

. Arne Dørumsgaard: Skuming i Tusse-

skog 118

Edition Astrea 94

-1. V. Forsman: Piano Ideas 258

Slig Holm: Danseniusikskole 119

Vagn. Holmboe: Aarhundredstjernen. . - 258

Joh. Hye-Knudsen: Vor Konge 95

Hanns Jelinek: Zw8lftonwerk 143

-Kanonbogen, 285

Klaverbogen, 3 258

La Flora . 234

Bernh. Letvkovitch: Sonate f. klav.

op. 2 217

B. Martinu: Variations on a Thema of

Rossini 119

: Three Madrigals, for violin og.

viola - 119

R. 0. Mori-is og H. Ferguson: Prepara-

tory Exercises in Score-Reading 118

Svend-Ove Møller: Seks motetter 285

Carl Nielsen: Maskarade i faksimile 23

: Violinkoncert 23

Carl Nielsen: Suite, OP- 1 (klaverarr.) 217

Ignaz Pleyel: Symfoni, C-dur 284

[Mady Quidort]: La doulce France 11.9

P. S. Rung-Keller: Suite for Barok-

0 rgel. 77

. . 4 salmemelodier og 2 korstykker 190

Pou 1 Sehierbeck: Dronning Dagmar 258

Erik Schiller: Motet 77

A. Schoberlechner: Reise in das Wun-

derland der Musik 76

Alex. Stoffregen: Klaverskole 68,

100, 101, 124, 146, 235

Igor Strawinsky: Messe 25

Harald Sæverud: Slåtter m. m . 217

Sv. E. Tarp: Vikagardur 22

- - Tre sonatiner 24

A. Tcherepnine: 5 klaverstykker 76

Leif Thybo: Jubilate Domino 190

Finn Viderø: Kantionale nr. 1 94

- - Koralpreludier 258

Alfred Værge: k lette orgelpræludier 143

Flemming Weis: To sange 217

ANMELDELSER AF GRAMMOFONPLADER

Barokværker i dansk indspilning 211

Béla Bartök: Kvartet nr. 6 71

Jørgen Bentzon: En romersk Fortæl-

ling m. m . 261

Niels Viggo Ben.tzon: Partita, Toccata,

Koncertetude 261

Max Bruch: Violinkoncert nr. 1 96

Chopin: Fantasi impromptu 72

Edw. Elgar: Serenade og »Salut

d'amour« . 190

G. Gabrieli: Jubilate Deo 71

N. W. Gade: Noveletter 140

Peder Gram: Poéme lyrique 70

Edv. Grieg: Klaverkoncert 95

P. E. Hartmann: Ouverture til »Li-

den Kirsten« 72

Peter Heise: Af »Tornerose« 141

Vagn Holmboe: Notturno 71

C. F. E. Horneman: Musik til »Gurre« 141

Knud Jeppesen: Martssolskin 262

Fr. Kuhlau: Musiken til »Elverhøj« 72

- : Ouv. til »Williarn Shakespeare«. 95

P. E. Lange-Miiller: Af »Der var en-

gang -« 72, 141

Af »Renaissance« 141

W. A. Mozart: Violinkoncert, A-dur 190

Carl Nielsen: Kvartet nr. 3 70

.- Blæserkvintet 141

Sommersang 262

Lille suite, op. I 262

S. Rachmaninoff: Préludes 72

Knuddge Riisager: Trompetkoncert 142

Joh. Svendsen: To svenske Folkeviser 262

Sv. E. Tarp: Lystspilouverture 95

H. Wieniatvski: Violinkoncert nr. 2 72

Den ældste danske musik . 260

FORENINGERNE. Mi USIKLIVET . RADIO

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening 221

(årsberetning) 243

Dansk Komponist Forening 28, 222, 289

Musikpædagogisk Forening 28, 50,

81, 102 (årsberetning), 124, 222,

244, 266, 289

Det unge Tonekunstnerselskab 29,

52, 82, 103, 125 (generalforsam

ling), 147, 193, 222, 244, 266, 290

Musiklivet, Danmark

(ved Sigurd Berg) 26, 45, 79, 98

122, 145, 164, 192, 219, 264: 286

Musiklivet, udlandet

(ved Vagn Jensen) 44, 77 (I.S.C.M.s festival i Palermo), 96, 120, 144,

191, 218, 239, 262, 285

Radio (ved N. B. Møller-Nielsen)

43, 69, 92, 114, 137, 188, 213, 237, 259

Årgang 24/1949, nr. 12