Musiklivet

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 12 - side 285-289

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Musiklivet

]Udlandet

Ved Vagn Jensen

Komponisten Georges Eneseo, der også er kendt som violinist, pianist og dirigent, er blevet udnævnt til artist- inresidence ved universitetet i Illinois for april 1950. Foruden at forelæse i komposition og interpretation vil den franske kunstner dirigere og optræde som solist sammen med Illinois Symphony Orchestra.

// Den franske pianist E. Robert Schmitz, der i de sidste 30 år har v,,,-eret et navn i klaververdenen, især for sin ypperlige fortolkning af moderne fransk musik, døde den 5. september i San Francisco, 60 år «ammel. Han var ven med Ravel og De

C,

bussy, hvilken sidste han st~ittede i arbejdet på »Pelléas og Mélisande«, ligesom han medvirkede ved uropførelsen.

// Dr. Hans Kindler døde den 29. august i.år, 56 år gammel. Han begyndte sin karriére som koncertcellist og indtrådte

efter at have forladt Europa i begyndelsen af forrige krig som solocellist i Philadelphia Symphony Orchestra. 1931 dannede han The National Symphony Orchestra i Washington, hvis leder han var indtil 1948, hvor han tog på tourné til Europa for at dirigere en række af de førende orkestre.

// N egersangeren og komponisten Harry T. Burleigh døde i New York den 12. sep,tember. Han er især kendt for sine arrangementer af negro-spirituals, således bez,

nytter Marion. Andersson hans udgave af »Deep river« og »Heaven«. For nylig kunne han fejre 50-års jubilæum, som solobariton St. George's Episcopal Church, N. Y. C., fra hvilken tjeneste han muligvis kan have hentet sig de salonmønstre, der kom til at præge hans tilrettelæggelse af den negroide folkemusik.

Den franske dirigent og komponist Henri Rabaud døde i september i Paris, 75 år gammel. Foruden at være kendt som operakapelmester erindres hans navn i forbindelse med operaen »Marouf«, der opnåede en vis sukces i årene omkring forrige krig.

// Den polske komponist Tadeuz Kassern, der siden afslutningen på nazi-krigen har opholdt sig i Amerika, har modtaget 1000 $ fra The Koussewitzky Musie Foundation. I sommer delto-, han i The Berkshire Festival, hvor han""påbegyndte arbejdet med en opera, til hvis afslutning han nu har modtaget det betydelige legat. Kassern er elev af Karol Szymanoivsky.

// Den kendte franske dirigent Charles Månch, der har overtaget ledelsen af floston Symphony Orchestra efter Koussetvitzky, vil også medvirke ved koncerterne i Berkshire Music Center til sommer. Disse står stadig under Koussewitzkys direktion, nien den aldrende orkesterleder har ikke ment at kunne påtage sig alle arrangementerne.

// Jasha Heifetz, Artur Rubinstein og Gregor Piatigorsky, der netop har afsluttet en serie kammermusikkoncerter, er hver blevet udnævnt til æresdoktor i musik ved Northwestern University, U. S.

// Den verdensberømte franske violinistinde Ginette Neveu omkom den 28. oktober ved en flyveulykke over Atlanten sammen med sin broder, pianisten Jean Neveu. Begge havde medvirket ved festspillene i Edinburg og stod nu over for en Arnerika-tourné.

// En kapelmester i Giessen skal have fundet en hidtil ukendt notturno af Joh. Seb. Bach. Om besætningen nævnes intet, derimod fortæller telegrambureauet med aldrig svigtende sans for det uvæsentlige, at finderen hedder Criinther Rau. Begge meddelelser må imidlertid anses for troværdige.

// Mozartselskabet i Sa Izburg, hvis virksomhed lammedes under krigen, søger nu kontakt med gamle og nye medlemmer. Man vil prøve at skaffe midler til istandsættelse af Mozarts »Wolinungshaus«, som blev stærkt beskadiget under bombardementerne- Desuden mistede museet en hel del af sine skatte ved evakuering til en saltgrube.

' // Den engelske komponist Arthur Benjamin arbejder for tiden på en opera efter Dickens berømte roman om To Byer.

// Fra Ostende (Belgien) meddeles, at førsteprisen i klaverkonkurrencen gik til den unge amerikanske pianist Grant Johannesen. Ialt deltog 57 pianister fra 32 lande, der alle som bunden opgave måtte spille en klaverkoncert af Frederick Devreese, specielt komponeret til lejligheden.

// Den 27. oktober uropførte den anierikanske violinist Louis Kaufman i Radio Brdssel sammen med et symfoniorkester tinder ledelse af Poul Collaer 4 af 8 violinkoncerter af Vivaldi, der i sommer blev fundet i Belgien. Tillige fik Darius Milhauds violinkoncert nr. 2 sin europæiske førsteopførelse.

// Et nyt vidunderbarn, den kun 5-årige pianist Jerard Jennings, har vakt stor opmærksomhed i Amerika ved optræden i radio, fjernsyn, filmsjournaler og nu også, ved offentlige koncerter. Af forbløffede annielderes udsagn fremgår det, at han på sit repertoire har Mozarts klaverkoncert i d-moll. og Chopins fantasi-impromptu.

// Den østrigske komponist og dirigent Karl 14elgl er død i sit hjem i New York, 69 år gammel. 1928 blev han professor i Wien, ligesom han fik megen anerkendelse for sine sommerkurser for udenlandske studerende i Sa Izburg. 1938 flygtede han til Amerika, hvor han knyttedes til forskellige musikskoler, sidst konservatorier i Boston og New York. Kort før sin død afsluttede han sin 6. symfoni; foruden andre orkesterværker mærkes 8 strygekvartetter, over 200 sange samt adskillige klaver- og orgelkompositioner.

// Den første opera, komponeret specielt for fjernsyn, foreligger nu. Det drejer ,sig om den unge amerikanske komponist Lukas Foss' »The jumping frog of Calaveras, county«, med libretto af Jean Karsavina efter en fortælling af Mark I'tvain. Uropførelsen vil finde sted først i 1950 under ledelse af Roger Endlander. Sanitidig meddeles, at komponisten Virgil Thomson arbejder på sin tredie opera efter en 1000 $-opfordring fra Koussewitzky Foundation. Endelig er Menotli igang med en fjernsynsopera efter at have skrevet et par stykker for radio. Skade, at Amerika..., for et værk som Schultz' »Solbadet« ville lige være noget for fjernsynet. Send dog et nærbillede derover!

Danmairk

Ved Sigurd Berg

For""elligt

// Prof. Erling Bloch har nedlagt sit liverv som formand for Det kgl. Kapel. Som hans afløser har nian valgt cellisten Otto Liitzhöf1.

// Lavard Friisholm har i november været i Holland, hvor han har dirigeret Rotterdam filh. orkester og fremført bl. ,a. Vagn Holmboes 10.kammerkoncert.

// Efter konkurrencen (1. 18. noveniber er den 21-årige Erik Lind-Hansen ansat som bratschist i Radio-symfoniorkestret.

// Kgl. kapelmusikus, cellisten Børge Hansen er udnævnt til koncertmester i Tivolis koncertsals orkester.

// Pianofabrikant Knud Møller fyldte d. 11. dec. 75 år. 1 1907 indtraådte han i firmaet Hornung & Møller og blev 1911 formand for Dansk Pianofabrikantforening. Knud Møller beklæder tillige en lang række andre tillidshverv.

ID. u. T.s studieorkester

I januar kan studieorkestret optage 4 violiner og 1 kontrabas. Optagelsesprøve med selvvalgt opgave afholdes fredag d. 13. januar 1950. Indtegning på D.u.T.s kontor, Byen 726, kl. 11-15. Der kræves medlemsskab af Københavns Musiker- og Orkesterforening.

// Den fjerde nordiske n7usfkfest for konservatorieelever blev i år afholdt på Kungliga Musikh5gskolan i Stockholm. Der opførtes værker af musikstuderende fra de nordiske lande og ifølge anmeldelserne fra koncerterne vakte de danske kompsitioner stor interesse.

Af Bernhard Lewkovitch opførtes sonate for klaver i 3 tempi, op. 2 nr. 1, og fra »Svenska. Dagbladet« citerer vi: »Lewkovitch visade dårvidlag avgjord. talang i sin klaversonate nr. 1 med dess effektfulla, blandning av blåndande skårpa. och sammetsmjukt dunkel«. Også småstykker for klaver af Poul Rovsing Olsen og Toccata af - Jørgen Larsen fik rosende omtale i pressen.

Kammermusikken var fra dansk side repræsenteret af dels en strygekvartet af Tage Nielsen og dels John Nielsens »8 aforismer for strygekvartet« med sentenser fra H. C. Andersens eventyr, der blev omtalt som et fantasifuldt, konstruktivt klart og modent værk.

Fra orkesterkoncerten blev Borup-Jørgensens »Concertino for klaver og orkester« særlig f remh:-aevet. »Expressen« skrev: »Fra orkesteraftonen minns man helst dansken Axel Borup-Jørgensens rytmiskt, lekande concertino«.

Efter kirkekoncerten, hvor der blev opført Toccata og Passacaglia for orgel af Knud Høgenhaven-Jensen og 2 koralmotetter af Hans Erik Deckert, skrev »Svenska, Dagbladet«: »I jåmfbrelse med de två nåmnda danskarnas verk fåref611 resten av den framfbrda kyrkomusiken som stillsamma. stilövningar«.

Og som resumé af samtlige koncerter siger »Aftonbladet«: »De »r8d-vite« tycks vara de mest avancerade i sin stil- och

smakriktning, men har också den båsta tekniska och allmånnmusikaliska begåvningen«.

Ved musikfesten var de udøvende danskere følgende elever ved Det kgl. danske Musikkonservatorium: Else Schøler Aagaard, Kjeld Hansen, Knud Høgenhaven Jensen, Eyvind Sand-Kjeldsen, Erling Kabel, Verner Skovlund-Jensen og Hans Erik Deckert.

// Komponisten Vagn Holmboe har i december holdt instruktive foredrag om musikkritik ved Århus universitets journalistkursus. Instruktionen var tilknyttet en koncert, hvor Thomas Jensen i spidsen for Århus byorkester spillede klassiske og nye værker. Blandt deltagerne var også en del unge udenlandske journalister.

Vi har modtaget:

11. C. Lumbye monumentet

Oprømt over meddelelsen i sin tid, at nu skulle der rejses et monument for H. C. Lumbye og de nødvendige midler skaffes til veje til dette formål, blev jeg straks inspireret af den smukke tanke.

Nu er det en given ting, at det er vanskeligt, navnligt i byerne, at få overskud på koncerter, selv H. C. Lumbye aftener med dette ideelle formål for øje, og hvor det enkelte steder blev forsøgt, gav det da også underskud. Jeg søgte derfor væsentlig ud i forsamlingshusene på landet; det var i besættelsens mørkeste tid. De første 4 koncerter gav jeg på vore højskoler, og med den gode start gik jeg så til forsam

-lingshusene. Da man hørte, hvad det drejede sig om, fik jeg de fleste steder overladt lokaler gratis. Lumbyes navn er nu en gang så uløseligt forbundet med befolkningens rene primitive indstilling overfor musik, således som det da også er sagt og gentaget i det uendelige. Dybt forankret i det danske sind er denne komponist den sunde livsglædes tolker, hans toner er folkets eje.

Der var en overgang i den onde tid ikke anden befordring end cyklen: cykleture på indtil 50 km til fjerntliggende forsamlingshuse var ikke ualmindelige. Mine kollegaer fik dog deres honorarer, omend meget beskedent i forhold til strabadserne. Mit eget honorar bestod i glæden over disse uforglemmelige aftener, glæden over at bringe Luinbyes musik ud til folk, som måskæ for inanges vedkommende ved denne lejlighed oplevede en sådan koncertaften, for første gang.

Det var yderst beskedne beløb, der kunne blive i overskud, men overskud blev der som regel, en samlet sum på 1000 kr.

Så kom den dybe skuffelse over, at sagen blev opgivet eller henlagt, og jeg ind~ stillede mine Lumbye-aftener, som skulle være fortsat under langt gunstigere vilkår. For mig er det ganske ufatteligt, at de tre store grundpiller i dansk musikliv »Det kgl. Teater«, »Statsradiofonien« og først og sidst »Københavns, Sommertivoli« ikke formåede at løfte opgaven, rejsningen af det monument, der, anbragt på rette plads, kunne forteelle turisterne om vor berømte~ ste dansekoniponist, hvis toner den dag i dag er lige elsket og beundret af alle samfundslag.

Er det kun toinme talemåder, når musikfolk, der står i spidsen for disse institutioner, udtaler: at H. C. Lumbye er den mest uforfalskede repræsentant for folkeligt dansk musikliv?'

Vel har Tivoli i forvejen et monument,

og vel har besøget. svigtet, når der blev

kaldt derinde fra til fordel for et nyt mo-

nument, men det var jo regnvejrets skyld.

Man kan ikke forstå, at det skulle være

økonomiske grunde, der har betinget op-

givelsen af planen, for hvad er en halv

snes tusind kroner til hver af disse store

musikforbrugere i forhold til de værdier,

H. C. Lumbye stadig beriger befolkningen

med? H. Chr. Jensen.

Det jydske Nusikkonservatoriums

organisteksamen

Da organister, der har taget eksamen i Århus, påstår, at de undertiden har haft indtryk af, at deres eksamen ikke er så estimeret som den, der tages i København, hvortil kommer, at en ikke sjeeldent forekommende passus i opslag om organistembeder går ud på, at eksamen fra Det kgl. dansk Musikkonservatorium er en betingelse for ansættelse, ønsker Det jydske Musikkonservatorium's, ledelse at fremkomme med nedenstående oplysninger:

Da lærerne l. juli 1932 overtog konservatoriet efter Johan Nilsson, indledte bestyrelsen straks forhandlinger med Det kgl. danske Musikkonservatorium om samarbejde vedrørende krav til organisteksamen, og fra 1933-41 har 15 elever fra Det jydske Musikkonservatorium efter ind,stilling af deres respektive lærere aflagt eksamen på konservatoriet i København.

Fra og med 1942 besluttede-konservatoriets ledelse på grund af krigstidens vanskelige trafikforhold at afholde eksamen i Århus, naturligvis fremdeles med s~tmme krav som ved konservatoriet i København.

I perioden 1942-44 blev skriftlige opgaver givet og hele eksamen censureret af

domorganisterne N. 0. Raasted og Gunnar Foss samt organist Kai Senstius.

Fra 1945 - da krigen var forbi -- har eksamen i sin helhed i henhold til nedenstående erklæring været afholdt med censorer fra Det kgl. danske Musikkonserv--atorium i København.

Der kan i henhold til ovenstående ikke være mindste tvivl om, at organisteksamen fra Det jydske Musikkonservatorium, Århus, og organisteksamen fra Det kgl. danske Musikkonservatorium er at regne for een og samme eksamen, der i lige grad berettiger til organistansættelser.

I bestyrelsen for

Det jydske Musikkonservatorium sign. Aksel Andersen Emil Telmanyi

Organist og kantor Violinvirtuos

Thøger Rasmussen.

Konservatoriets direktør.

På given foranledning skal man herved oplyse, at fra og med 1945 har organisteksamen ved Det jydske Musikkonservatorium i Århus været afholdt under samme form og med tilsvarende krav som ved Det kgl. danske Musikkonservatorium, ligesom eksamen i sin helhed har været censureret af censorer fra det sidstnævnte konservatorium.

København, den 29. september 1949.

sign. Chr. Christiansen

Professor

Direktør for Det kgl. danske Musikkonservatorium.

Legater og hæders«bevisninger

Den kulturelle Fonds hæderspris blev d. 23. november tildelt komponisten Hakon Børresen med 2000 kr.

// Aksel Schiøtz fik d. 5. november tildelt Ove Christensens ærespris på 2500 kr.1 og blev d. 25. november udnævnt til studenternes æreskunstner.

// Dansk Komponist-forenings jubilæumslegat er på foreningens stiftelsesdag d. 5. dec. tildelt komponisten Svend Erik Tarp.

// Stefan Island! er blevet udnævnt til kgl. kammersanger.

// Kgl. kapelmusikus Johan Henriques er blevet Ridder af Dannebrog, - og Holger Byrding, der i forvejen var Ridder, er blevet Dannebrogsmand.

// I januar skal følgende legater søges: Geheimekonferensrådinde Andræ's minde

legat.

Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesf ond.

Ludvig Triers legat.

Danmark-Amerika-fondet (inden 15/1).

Th. Thranes og hustrus legat (inden 24/1).

Organistudnævnelser

Rud. Gylden, Skovshoved kirke. Richard Sennels, V iborg Domkirke. Einar Trærup Sark, Nykøbing Mors kirke. Henning H. Nielsen, Husumvold kirke. Poul Flemming Sørensen, Bavnehøj kirke.

Årgang 24/1949, nr. 12