Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 12 - side 284-285

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Nye musikalier

Udlaindet

// Boosey &- Ha Lvkes, London, har omtrent samtidig med Willi. Hansens musikforlag udgivet studiepartituret til Haydns trompetkoncert, der til forskel fra den danske udgave fremtræder i smukt stik og uden graverende trykfejl. Samme forlag har også udgivet Richard Strauss' Duetconcertino for klarinet og fagot nied strygeorkester og harpe i studiepartitur.

// I serien »Early Classical Symplionies« arrangeret og redigeret af den berømte engelske musikhistoriker Adam Carse (forf. til »The Oreliestra« og »The Orchestra from Beethoven to Berlioz«) har musikforlaget Augener Ltd.. London, udgivet

studiepartituret til en symfoni i C-dur af den østrigsk fødte komponist Ignaz. Joseph Plegel (1757-1831). Pleyel, som var søn af en fattig østrigsk musiker, og hvis mor døde, da han som den sidste i en børneflok på 24 blev født, var bl.a elev at Haydn og studerede som grev Erdödys protegé flere år i Italien. Han har skrevet et væld af kompositioner i en letflydende stil, der svarede til tidens smag. En overgang virkede han i England, flyttede senere til Frankrig, hvor hans kompositoriske åre efterhånden indtørrede, medens han selv mere og mere helligede sig sit dér startede musikforlag og sin klaverfabrik, der siden af sønnen Camille P. førtes frem til en berømt blomstrende virksomhed.

// Den engelske komponist Benjan2in

Frankel har på forlaget Augener Ltd. i

orkesterpartitur med underlagt klavertran

-kription udgivet en sangeyklus »The Af-

s

termath« (tekst: Robert Nichols) for tenor, strygeorkester, trompet og harpe.

Danmark

Forlaget In2udico har udgivet »Kanonbogen 1« indeholdende 150 kanons, der omfatter kanonsange fra den musikhistorisk berømte engelske »Summercanon« ca. 1240 og frem til kanons fra midten af forrige århundrede. Indenfor dette stor e spand af tid har udgiveren Irene Skovgaard med flid og virkelig forståelse for denne opgaves værdi og store pædagogiske betydning samlet en masse dejlige kanons indenfor enhver mellemliggende musikhistorisk periode. Udvalget er alsidigt, omflattende kanons på flere forskellige sprog, dog alle - med enkelte undtagelser - tillige i dansk oversættelse. Samlingen, hvis andet hefte vil bringe kanons, fra ca. 1850 frem til vor tid, er den største, der foreligger på dansk, og man kunne ønske den videst mulig udbredelse ikke mindst i skolerne, hvor den musikalske leg med kanoner, netop fordi den altid er sjov for den, der er med til at flette de polyfone linjer, vil både glæde

eleverne og skærpe den musikalske opfattelsesevne.

// Skandinavisk Musikf orlag har udgivet seks motetter for firstemmigt bl. kor op. 28 af Si~end-Ove Møller. Den altfor tidligt afdøde komponist viser herigennem sine glimrende evner til at skabe smuk klanglig og polyfon balance i en korsats. Ganske vist hviler der en air af tradition omkring disse motetter, men komp. henfalder hverken til pastiche eller trivielle stiløvelser; det er helt igennem god kirkemusikalsk brugskunst, der dog overalt er mærket af sin autors personli,4rhedsstenipel, dels gennem den fornemme anvendelse af kirketonale vendinger og dels i hans forkærlighed for den køligt-klare vokalsats.

// Samine forlag har udgivet »Tolv Sange« af Harald Balslev, der kunne have vundet et navn på linje med f.eks. Aagaard og Ring, hvis han havde været 20 år tidligere på færde. Disse folkelige sange er så nydelige, så diskrete og fine i den harmoniske behandling, så enkle i tonesproget, men også så nær knyttet til den Carl Nielsenske folkelige sang, at karakteristiken: pastiche er den eneste, der passer til dem. Nogen mission har de ikke men måske nok et publikum, der glæder sig over at kunne gøre enkelte fund'blandt de smukt valgte tekster. F. S. P.

Årgang 24/1949, nr. 12