uden titel

Af
| DMT Årgang 24 (1949) nr. 12 - side 290-290

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Redaktion (Editors) : Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København H., Palæ 88 12.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes lier hver torsdag kl. 15-17.

Poslkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firrn): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiklidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk

Komponist Forening og Musikpædagogisk Forenli~g og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer

den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæ-fter (i

Danmark, Norge o,,, Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 dan-

ske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's

ekspedition eller hos en bog- eller musil ' «handler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement nio(Itages, og

abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Årgang 24/1949, nr. 12