Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 02 - side 44-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådliusstræde 1,* 1. sal. Tlf. Pake 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler Peder Lynged.

Repræsentaniskab: Einilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thoinas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Konlor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Pakr. 1912. Postgirokonto: 26 28,1, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa 5062 (træffes 12-12g_, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Tirsdag d. 21. februar kl. 20: Kammermusikinstruk

tion ved Paulus Bache. (Elever fra konservato

riet). Konservatoriet, stuen, 2.

Tirsdag d. 28. februar kl. 19,30: Generalforsamling.'

Restaurant Gl. Mønt, Gl. Mønt 1, 1. sal.

Tirsdag d. 7. marts kl. 20: Ingeborg Høgstedt og Simone Tilliard: Nyere fransk musik med kla

ver- og sangdemonstrationer. Arrangeret af DSP

i samarbejde med Mp F. og RFUM. Hornung &

Møllers sal.

Tirsdag d. 11. april: Aksel Andersen: Frasering i

Bachs orgel- og klaverværker.

Endvidere vil elevkoncerterne finde sted d. 20. og

21 april og optagelsesprøven dertil d. 29. marts.Legater

Musikpædagogisk Forenings elev-Zegat, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for ubemidlede musikelever. Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K. Skemaet må i udfyldt stand sendes til kontoret, således at det er foreningen i hænde senest d. 15. april 1950.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni dette år.

Kun elever i følgende instrumenter: violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning.

Ang. de øvrige betingelser se, »Musikpædagogen« n r. 2.

Musikpædagogisk Forenings medlemslegat, stiftet af Valdemar Esbensen fil fordel for ældre eller

syge, ubemidlede medlenimer. Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Mp F.s bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, København K., inden 15. april.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år.

I legat-fundatsens, § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200.til kr. 400.- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem af foreningen mindst 7 år. Legatet kan bevilges for indtil 5 -fem - år ad gangen, det udbetales halvårsvis bagud og i tilfælde af legatnyderens død ophører retten med sidste forfaldsdag før nyderens død.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Rleis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Bueliter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af Du T.

3die ung aften finder sted fredag d. 24. februar kl. 20 i Hornung Lk Møllers sal.

Program:

1) Tartin! (1692-1770): Sonate for violin og klaver g-moll.

Allegro - Presto - Largo - Allegro con modo. Mogens Brendstrup og Victor Stærmose.

2) Allessandro Stradella (1645-1681): Se nel ben.

Nicolo Porpora (1686-1766): Sø ben che la speranza.

Händel (1685-1759): Guardian Angels.

Christine Philipsen, v. flygelet: Eyvind Møller.

3) Poul Rovsing Olsen (1922): Sonate for firha-n(ligt klaver op. 10. Uropf. Allegro moderato - Largo. Introduktion - Tema m. varlationes. Egon Christiansen og Vagn Jensen.

4) Carl Nielsen (1865-1931): 0, hvor er jeg glad i dag (M-Rosing).

Studie efter naturen (H. G. Andersen).

Finn Høffding (1899): Den lyse nat (H. H. Seedorf Petersen). .

Otto Mortensen (1907): Det regnar (Ragnar Jåndel). Christine Philipsen.

5) Pierre Wissmer (191 5): Sonatine for violin og klaver (1946).

Allegro - Andante - Rondo.

Mogens Brendstrup og Victor Stærmose. (Flygel: Hornuing & M~ller).

3die kammermusikaften: »Danske Nyheder« finder sted fredag d. 3. marts kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

P r o gr am:

Elv. Andersen: Divertimento for violin, bratsch og

Cello 1948.

Allegro - Melodi Andante - Menuet - Finale, Presto. Holger Valbjørn, Eivin Andersen og Jørgen Friisholm.

Ib Nørholm: Sonatine for klaver i een sats 1948 (Uropf.). Allegro assai. Vibeke Warlev.

Poul Nørlit: Duetter for høj sopran og mezzosopran (Uropf.). April - Sommermorgen - Tidligt forår - Digteren. Lise Engelsen og Lise Methling. V. flygelet: Egon Christiansen.

Jan Maegaard: Suite for violin og klaver 1949,

tilegnet Bela Detrek6y.

Tema - Sul G - Marcia - Koral I - Koral 2

Harlekin - Finale.

Bela Detrekóy og Ebba Fischer.

Poul Rovsing Olsen: Strygekvartet op. 9, komp. 1948. Moderato - Andante - Allegro vivace. Holger Valbjørn, Richard Hansen, Eivin Andersen og Jørgen Friisholm.2det Musiktribunal finder sted tirsdag den 7. ni£.rts kl. 20 l konservatorlets sal.

P r o gr a m:

Leif Thybo (1922): Sonate for violoncel og klaver 1949. Uropf. Introduzione - Marcia - Adagio - Allegro. Alberto Medici og Eyvind Møller. Aktor: Harald Krebs. Defensor: Niels Viggo .Bentzon.

Aram Kachaturian: Trio for violin, klarinet og klaver. Andante con dolore - Allegro - Moderato. Herman Holm Andersen, Slig Heinesen og Eyz~ind Møller.

Medlemskort giver adgang til samtlige koncerter.

Årgang 25/1950, nr. 02