Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 02 - side 42-44

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

Bela Bartoks opera »Hertug Blåskægs slot« (op.11) fremførtes for nylig i Genéve under ledelse af Ansermet og med Alois Pernerstorferog Ira Malaniuk som solister. - I SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 1950, nr. 1, findes en kortere indføring i værket af Willy Tappolet, tillige med en literaturf ortegnelse.

Bartoks ballet »Den forunderlige mandarin« (op.19) opførtes På Statsteatret i Zilrich, -sammen med Arnold Sch8nbergs »Forventning«. Om Bartoks kompositionsteknik kan iøvrigt læses i, MUSIC &, LETTERS 1950, nr. 1, hvor Stuart Thyne analyserer »Improvisat'l*oner over ungarske folkesange« op. 20.

// Roger Desormiere har i Paris uropført Darius Milhauds koncert for mundharmonika og orkester.

// Komponisten Marcel Poot, der for tiden arbejder på en ballet sammen med den franske forfatter Rene Jouglet, er udnævnt til direktør for Det kongelige belgiske Musikkonservatorium i Briissel.

// Henri Barraud har skrevet en ny ballet, »L'Åstrologue dans le puits«, der ventes uropført på Operaen til foråret.

// Gottfried v. Einem, der netop er blevet færdig med en violinsonate og en serenade for strygeorkester, har påbegyndt arbejdet med en opera efter Franz Kafkas roman »Processen«.

// En morsom hilsen ved sit 25-års jubilæum, modtog Studio Zilrich fra sin kollega Radio Bern, der havde fået komponisten Fritz Brun til at skrive en strygekvartet med de to radiostationers pausesignaler som hovedtema! Strygekvartetten, Bruns 4., uropførtes juleaften.

// Albert Moeshingers dramatiske kantate »Den lille havfrue« med tekst efter H. C. Andersen uropførtes i julen i Radio Basel. Værket er tilegnet Thomas Mann. En opførelse i Radio Danmark var vel ikke uden aktualitet?

// Pianisten Victor Babin har arrangeret Strawinskys Petrouchka-suite for 2 klaverer. Den første fremførelse fandt sted d. 30. januar ved Vronsky & Babins årlige New York-koncert i Carnegie Hall.

Internationale musikkonkurrencer

Resultaterne fra den internationale klaverkonkurrence i Bolzano i anledning

,if 25-året for Busonis død er nu udsendt fra Monteverdi-Konservatoriet. Førsteprisen uddeltes ikke, andenpris tilfaldt den kun 20-årige pianist Lodovieo, Lessona. De øvrige præmier tilfaldt i rækkefølge Rossana Orlandini (Turino), Alfred Brendel (Graz), Bela Siki (Budapest) og Maria Luisa Candeloro GRoma).

// THE I' NTERNATIONAL MUSICAL Ef-STEDD-

FOD afholdes igen iår i 1,1angollen. i Wales

i tidsrummet 4.-9. juli med konkurren-

,eer for kor, folkedansere, vokal- og instru-

mentalsolister, børnekor i-n. v. Præmierne

rangerer fra 3 guineas til 120 £, hvortil

kommer en række uvurderlige titler og

hædersbevisninger. Nærmere oplysninger

om betingelserne for deltagelse fås ved

hen.'vendelse til British Council, Rådhus-

pladsen 16, København V., hvorfra også

materiale til de bundne opgaver udleveres.

Anmeldelsesfristen slutter d. 28. februar.

International sangerkonkurrence

I april-maj afholdes den niende internationale sangerkonkurrence i Belgien. Konkurrencerne finder sted i Grand Théåtre i Vervier på søndagene d. 16., 23., 30. april og 7., 14. og 21. maj 1950. Sangere og sangerinder, der d. 1. jan. 1950 var mellem 18 og 35 år kan deltage, og præmierne er fra 200-1000 francs. - Ved slutkonkurrencen er præmierne fra 50015.000 francs. Indtegningen skal foregå inden 10. marts til sekretæren Léon Debatisse, 20, rue de la Halte, Lambermont Verviers, Belgique. Indtegningsgebyret er for de forskellige kategorier fra 50-150 francs. Muligvis kan det belgiske Gesandskab i København være behjælpelig med oplysninger.

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Den 30. januar var det tyve år, siden Nicolai Malko første gang dirigerede det danske radioorkester.

// Emil Telmanyi har i januar under sin turné i England og Skotland haft lejlighed til at demonstrere sin Bach-bue for professor Newman i Edinbourgh, som foranledigede, at Telmanyi nu er indbudt til at give en Bach~aften d. 22. august under musikfesten i Edinbourgh. Den 6. marts vil Telmanyi spille Bachs tre violinkoncerter med kammerorkester og den store C-dur sonate, for første gang herhjemme ined Bach-buen.

// Ef ter den hollandske sukees meldes om nye sejrrige fremstød for Vagn Holmboes kammerkoncerter. Den 20. november 1949 spillede Waldemar. Wolsing obokoncerten i Helsingfors, den 15. januar d.å. var Gunnar Frederiksen solist med bratschkoncerten i Oslo og endelig fremførte Wolsing igen obokoncerten i Stockholm den 3. februar. Såvel værkerne som deres interpreter fik en usædvanlig smuk modtagelse af publikum og presse.

Ved Oslo-Filharmoniens koncert præsenteredes tillige Peder Grams »Poem lyrique« og Knudåge Riisagers »Torgutisk dans«.

// Knudåge Riisagers og Harald Landers ballet »Etude« blev d. 10. januar opført for 50. gang, og der har vistnok været udsolgt til alle 50 opførelser.

Komponist-konkurrence

// Herrekoret »De Danske« har i anledning af korets 10-års jubilæums-sæson i forbindelse med Wilhelm Hansen's Musikforlag udskrevet en konkurrence om eii kor-komposition a capella for herrekor til en fritekst - spilletid: 4-8 minutter.

Der udsættes af »De Danske« en prænlie på kr. 1.000,00, og det præmierede værk ud~ives, af Wilhelm Hansen's, Musikforlag på sædvanlige betingelser. Ved anvendelse 'af* en beskyttet tekst tilfalder kr. 300,00 forfatteren, kr. 700,00 komponisten, og det tilrådes komponisterne at indhente forfatterens tilladelse til udgivelse.

Deltagende komponister bedes indlevere deres værk til Wilhelm Hansen's Musikforlag under inærke med lukket konvolut inden d. 25. april 1950. Konvolutten påtegnes »De Danskes Komponist-konkurrence«.

D~mmer-komitéen, består af: inusikkonsulent Leif Haraldsted, kgl. kapelmester John Frandsen og »De Danske«s dirigent Svend Cy. Asmussen. Dommer-komitéen forbeholder sig ret til at tilbageholde præinien, hvis ingen af de indsendte værker ,skønnes at være af tilfredsstillende kvalitet.

Danske Amatør-Symfoniorkestres

Samvirke

Nye medlemmer: Handelsbankens Kor og Orkester. Stevns Lærerorkester. Grethe Kolbes Orkester.

. Samvirkets sommerstævne er fastlagt til dagene 7.-9. juli på Ollerup Haandværkerhøjskole. Indmeldelser med depositum

kr. 10.- sendes til kassereren, kontorchef

Bi. Gamborg, Ø. Farimagsgade 16B, Kø-

benhavn Ø. Giro 55210.

KALMONEN:

I et radioforedrag d. 1. fe

bruar opl~ste magister Bengt

Johnsson, at sujettet til De-

bussy's, opera »Pelleas og

Melisande« stammer fra den

græske hyrdepoesi,

Organist-udnævnelser

Olav Segalt, Mariebjerg Krematorium.

Carl Bitsch, Christianskirken, Kbh.

Johannes Rasmussen, Hans Tausens Kirke, Kbh.

Ulrich Teuber er konstitueret,. soin organist ved Enghave Kirke, Kbh.

Legater

I nzarts kan følgende legater søge.,,:

Emil Bang's mindelegat (Solistforeningen af 1921).

Marie Illum's - legat (Dansk Kvindesainfund).

Den. kulturelle Fond (ikke enkeltpersoner) .

Nicolai Lachmann og hustrus legat (N-y Vestergade 13').

G. W. Strande's legatfond (ikke enkeltpersoner). (Lrs. Kuhn, GI.Torv 6).

(indervisningsministeriels understøttelser.

Inden 19/3: Unge Mænds og Kvinders Uddannelseshjælp. (Li-s. Ingeborg Hansen, Nicolaj Plads 26).

Koncerter og møder

21/2: Mp F., instruktion, se s. 44. 24/2: Du T., ung aften, se s. 46. 28/2: Mp F., generalforsaml., se s. 44. 3/3: Du T., kammermusik, se s. 46. 7/3: Du T., musiktribunal, se s. 46. 7/3: Mp F. m. fl., fransk musik, se s. 45.

Fødselsdage

Februar

24.: Organist Nanna Krygell.

Kapelmester Henrik Clausen, 62.

Operasanger Alexander Larsen, 62.

Koncertsanger Svend Prahl, 51.

25.: Sangpædagogen Dagmar Borup.

-- Balletmester Harald Lander, 45.

26.: Pianisten Kai von Miillen, 70.

27.: Komponisten Niels Clemmensen, 50.

28.: Kapelmester Svend Asmussen, 34.

Marts

1.: Koncertmester Charles Seiielero Nvitz,

34.

2.: Operasanger Albrecht Delfs, 71.

- Komponisten, syngemester Harald

Agersnap, 51.

3.: Organist Alfred B. Pedersen,' 50.

Pianofabrikant Bjørn Møller, 43.

4.: Komponisten Beate Novi.

6.: Violinistinden Lilli Gade.

- Organist Axel Buchardt, 53.

Komponisten Knudåge Riisager, 53.

8.: Administrator i Akademisk Orkester

Bjørn Gamborg, 56.

9.: Komponisten Bernh. Christensen, 44.

10.: Komponisten, professor Finn Høff-

ding, 51.

11.: Komponisten Oskar Gyldniark, 57.

- Komponisten Dan Folke, 44.

13.: Solodanser Karl Merrild, 61.

- Kapelmester Fritz Bizsch, 60.

- Violinisten Knud Dalgaard, 59.

- Pianisten Viggo Synnestvedt, 31.

14.: Fhv. niusikdirigent ved Livgarden

Th. Dyring, 69.

16.: Organist Hans P. R. Larsen, 47. Kgl. kammersanger Thyge Thygesen, 46.

18.: Violoncellisten Paulus Bache, 68.

- Organist Gudmund Elmquist, 64.

19.: Organist Axel Andersen, 38. Organist, koncertsanger Frederik Otto, 69.

Violoncellisten- Axel Hildingsen, 65.

20.: Kgl. kammersanger Lauritz Melchior,

60.

21.: Koniponisten og violoncellisten Her

man Sandby, 69. 22.: Violoncellistinden Rutli Dietzinann.

Komponisten og pianisten Helge Bon

nén, 54.

Dødsfald

// Saiigp,,ædagogen Margrellie Ernst døde (1. 25, janu.,,ar på Ålborg kommunehospital.

// Fliv. niusikdirigent ved Garderliusarregimentet Orla Fjeldhoff døde d. 27. jan., (10 år gammel. Det var Fjeldhoff, der i sin tid stiftede Dansk Militærniusikerforening.

// Komponisten, organist Emil Juel Frederiksen døde d. 26. jan., 76 år gammel. Han blev 1901 organist ved Apostelkirken i København, hvor han virkede til kort tid før sin -død.

Provinsen

Arbejdsministeriet har bevilget 71,500 kroner til afholdelse af ca. 75 skolekoncerter i Aalborg og Nordjylland i løbet af den resterende del af vinteren. Koncerterne skal skaffe beskæftigelse til arbejdsledige musikere. Der er til bevillingen knyttet den betingelse, at 10.000 kroner af beløbet skal anvendes til musik i forbindelse med skoleforestillinger på Aalborg Teater.

Årgang 25/1950, nr. 02