Uden titel

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 02 - side 46-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessest.len 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schanddorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Pakne 8812.

Ekspedition'(Executive Offices, Subseriptions): 11-15, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726.

R e d' ' aktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-15. Forlag (Publishing firm)-~- G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's. ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende Indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Årgang 25/1950, nr. 02