Dansk litteratur omkring J.S. Bach. Bibliografi i anledning af 900-året for hans død

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 03 - side 61-63

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Dansk litteratur omkring J. S. Bach

Bibliografi i anledning af -900-året for hans død

Ved Sigurd Berg

Hirschfeld: Den Bach'ske Kunstnerfamilie. / Riises Archiv, 1825, s. 145-54.

Emil Reimer: J. S. Bach og hans Slægt. / Medl.-bl. f. Da. Org. o. Kantorforen. 1907, n r. 6-10.

Et gammelt Stanitræ over Familien Bach. / Da. Kirkemus.-Tid. 1921, s. 64-65.

Bachs Mindesmærke i Leipzig. / Mag. f. Natur- o. Menneskekundsk. 1844, Hft. 3, nr. 10, s. 73-74.

F. Brendel: [Händel og] Bach. / Nord. Tidss. f. Musik, 1871, s. 73-77.

Carl Thrane: Bach's Matthæus-Passionsmusik. / 111. Tid. 1874-75, s. 265 *

[Om Matthæus-Passionen Nær og Fjern, 1875, nr. 142.

Angul Hammerich: [Händel og] Bach. / 111. Tid. 1884-85, s. 269-70, 282-83.

Alfred Møller i »Musikbladet«, 1885, s. 81 -83, 89-91.

William Behrend: Bachs Matthæus-Passion. / Reform, 1889, s. 219-20.

[Om Matthæus-Passionen]. Musikbladet, 1889, s. 51-53.

J. S. Bach's Messe i H.moll. Musikbladet, 1891, s. 27-28.

Hortense Panum og William Behrend: Illustreret Musikhistorie I, Kbh. 1905, s. 476-520.

Th. Bentzen: Joh. Seb. Bach og »das wohltemperierte Klavier«. / Musik-Revuen, 1898, s. 12, 18-19.

En ejendommelig Buste af Bach. Bach's Passionsmusik. / Programmet, 1904-05, XX. Også i Medl.-bl. f. Da. Org.- Foren., 1905, nr. 23.

Hortense Panum: Musikhistorien i kortfattet Fremstilling. Kbh. 1910, s. 72-80.

Anna Erslev: Tonekunstens Mestre. Kbh. 1914.

Frits Eibe: Bach [og Händel] i vor Tids, Gengivelse. / Ugens Tilskuer, 1916, s. 161-63.

E. B.: Bach-Verdi. / Ugens Tilskuer, 1916, s. 256-57.

Johs. Wolthers: Af Musikkens Historie. / Medl.-bl. f. Da. Org.- o. Kantorforen., 1917, s. 19-20, 27-28, 38-39.

Augusta Eschricht: St. Thomasskolen og Thomanerne. / Musik, 1920, s. 135-36.

Thomas Laub: Musik og Kirke. Kbh. 1920. (Ny udg. 1937), s. 111-19.

Albert Schweitzer: Førsteopførelsen af Joh. Seb. Bach's Matthæuspassion i Spanien. / Musik, 1921, s. 64-65.

Knud Hjortø: Das wohltemperierte Klavier. / Gads da. Mag., 1923, s. 524-29. (Optrykt i »Under det svindende Lys«, Kbh. 1933).

Emil Reimer: Joh. Seb. Bach i Frankrig.

Da. Kirkemus.-Tid., 1923, s. 39-41, 6365, 71-72.

Alma Heiberg: Bachfesten i Leipzig. / Da. Kirkemus.-Tid., 1923, s. 85-86.

Gustav Helsch: [Om Bach-Selskabet i København]. / Vore Damer, 1925, nr. 41.

Knud Hjortø: Indgang til Bach's Klaver~ musik. / Verden og Vi, Tidens Tanker, 1925, s. 5-6, 189-91. (Optrykt i »Under det svindende Lys«, Kbh. 1933).

Emil Reimer: Personlig Religiøsitet og dens Afspejling i Kunsten og dens Udøvere. / Da. Kirkemus--Tid., 1925, s. 15 - 18.

Rudolph Bergh: Musikens Historie indtil Beethoven. Kbh.. 1926.

Rudolph Simonsen: Musikhistoriske Højdepunkter. / Kultur og Natur, 1, 1927, s. 237-40.

- Musikkultur. Kbh. 1927, s. 55-59. N. 0. Raasled: Joh. Seb. Bach som Pædagog. / Da. Kirkemus.-Tid., 1928, s. 6- 7, 20-21.

Nürnberger-Bachfesten. / Da. Kirkemus.Tid., 1928, s. 85-86.

17. tyske Bachfest. Leipzig, 8.-10. Juni 1929. / Da. Kirkemus.-Tid., 1929, s. 55, 75-76, 83-84, 97-98, 103-04, 115- 16.

Bach-Foreningen i København. / Da. Kirkemus.-Tid., 1929, s. 105-06.

Finn Viderø: Bach's. Koncertform / Da. Musiktidss., 1929, s. 26-31.

Ina Lange: [Händel-] Bach. 64 s. (I serien: »De store Komponister«). Kbh. 1930.

Rudolph Simonsen: Musikhistoriske Hovedstrømninger. Kbh. 1930.

Sigrid Rasmussen: Musikens Historie. Kbh. 1931, s. 93-98.

Povl Hamburger: Joh. Seb. Bach's IV. Partita i D-dur af »Clavierübung« (1731).

Da. Musiktidss. 1931, s. 1-15.

Povl Hamburger: Tokkataen hos J. S. Bach. / Da. Kirkemus.-Tid., 1931, s. 152 --55.

Finn Viderø: Om Fugaen hos J. S. Bach. Da. Musiktidss., 1931, s. 162-66.

N. Otto Olsen: J. S. Bach: Pastorale. [Om Orgeludførelsen]. / Da. Kirkemus.-Tid., 1933, s. 84-85. Bemærkn. af K. Weinholt Petersen, s. 117.

William Behrend: Joh. Seb. Bach: Die Kunst der Fuge. / Tilskueren, 1934, s. 449-52.

Kai Aage Bruun: Die Kunst der Fuge. Da. Kirkemus.-Tid., 1934, s. 33-35.

Emilius Bangert i »Medl-bl. f. Da. Org.- o. Kantorsamf. af 1905«, 1935, s. 41-45.

Da. Kirkemus.-Tid., 1935, s. 45-46.

Kai Aage Bruun: De to store [Bach og Händel]. / Forum, 1935, marts, s. 11-13, 29.

Julius Foss: [G. F. Händel -] Joh. Seb. Bach. / Af. »Krist. Dagbl., 32 s. Kbh. 1935.

Johannes Hohlenberg: Jeg'ets Fødsel i Musiken. / Janus, 1935, s. 424-37. Også i »Vidar« (Oslo), 1935, s. 103-12. Også i »Sa,mleren«, 1943, s. 11-16.

Hugo Seligmann: Kronik i »Politiken«, 20. marts 1935.

Finn Viderø: Omkring Bach. / Da. Musiktidss., 1935, s. 215--19, 242---49; 1.936, s. 1-8, 38-44.

Povl Hamburger: Musikens Historie, I-II, Kbh. 1936-37, se register i II.

Hugo Seligmann: Skikkelser i Tonekunsten. Kbh. 1938.

C. F. Vriborg: Matthæuspassionen. / Den indre Missions Tid., 1938, s. 212----14.

Alma Heiberg i »Pro cantu«, 1940, jan., s. 103-04; marts, s. 4-6.

Erik Abrahamsen i »Berl. Tid.«, 21. okt. 1941.

Finn Viderø: Om udførelsen af Bachs orgel- og klavermusik. / Da. Musiktidss. 1941, s. 117-24.

Herm. C. Larsen i »Musik-Amatøren«, 1942, nr. 6 og 7.

Mogens Heimann: Moderne Bachfortolkning. / Da. Musiktidss., 1942, s. 76---80. Bemærkn. af Ejvin Andersen s. 111-- 14.

Rudolph Simonsen: Bach's h-mol-messe. / Sub specie æternitatis. Kbh. 1942, s. 83 -98.

Mogens Bang: Bach-Opfattelsen. / Pro cantu, 1943, s. 66-68, 97.

Johannes Nørgaard: Matthæuspassionen. / Musik-Amatøren, 1943, nr. 10 og 11.

Chr. Elling: G. v. Bertouch, J. S. Baelis danske Ven. / Politiken, 26. febr. 1943.

Kai Aage Bruun i »Grainmofon-Braiielien«, 1944, nr. 4. Bemærkn. i nr. 5.

Povl Fledelius: Kammermusik. / Levende musik, 1944, s. 215-20.

Clifford Hinman: Den mest moderne. [Om grammofonindspiln. af Bach]. / Mandens BI., 1944, jan., s. 31-32. -

Einar Jacobsen. og Vagn Kappel: Musikkens Mestre, I, Kbh. 1944.

Povl Hamburger: Joh. Seb. Bach og vor Tid. / Da. Musiktidss., 1945, s. 88--91.
Bemærkn. af Carl Willum Hansen, s. 112
--13, af Erik Abrahamsen, s. 125-26, af
Carl Chr. Maegaard, s. 126-27, af C. W. Hansen, s. 150, af P. Hamburger, s. 150.

Liselotte Selbiger: Bach på klaver. / Musikvärlden, 1945, nr. 5, s. 2-8. Også i »Dansk Musiktidss.«, 1946, s. 130-34, 144-46. Bemærkn. af Walter Meyer-Ra(Jon, s. 147--48.

Bengt Johnsson: Studie over J. S. Bach's Schemelli-Lieder. / Da. Musiktidss. 1946, s. 81-86.

Jürgen Ba Izer: Tanker, der modnedes. Ekstrabl. 10. aug. 1948.