Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 03 - side 67-68

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beek, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godifr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Pake 1912. Postgirokonto: 26 284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa 50629 (træffes 12-12%, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Gerda v. Billow (sekretær), Otto Mortensen, overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Else Printz, Ingeborg Strøyberg.

Tirsdag d. 11. april kl. 20. Organist Aksel Andersen: Frasering i Bachs klaver- og orgelmusik. Konservatoriet, festsalen.

Endvidere vil elevkoncerterne finde sted (.1. 20. og 21. april og optagelsesprøvi~n dertil d. 29. marts.

Legater

Musikpædagogisk Forenings elev-legal, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for ubemidlede musikelever. Ansøgningsskema fås ved skriftlig henvendelse til Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København K. Skemaet må i udfyldt stand sendes til kontoret, således at det er foreningen i hænde senest d. 15. april 1950.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni dette år.

Kun elever i følgende instrumenter: violin, bratsch, ceilo og klaver kommer i betragtning.

Ang. de øvrige betingelser se »Musikpædagogen« n r. 2.

Musikpædagogisk Forenings medlernslegat, stiftet

af Valdemar Esbensen til fordel for ældre eller syge, ubemidlede medlemmer. Medlemmer, der ønsker at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat, må skrive en motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Mp F.s bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, København K., inden 15. april.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år.

I legat-fundatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200.til kr. 400.- årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har været medlem af foreningen mindst 7 år. Legatet kan bevilges for indtil 5 -fem - år ad gangen, det udbetales halvårsvis bagud og i tilfælde af legatnyderens død ophører retten med sidste forfaldsdag før nyderens død.

Nye medlemmer i 1949 København:

Nelly Lerche Engelsted, Oscar Josefsen, Hans Rlis Vestergaard, Lykke Bodmin, Asta Brinkel, Anne Birgit Christiansen, Egon Christiansen, Grete Gidsel, Elin Guldhammer Hansen, Karen Jensen, Aase Lehm-Laursen og Agnete Lunn.

Provinsen:

Inga Jensen, Aage, Steen Madsen, Inge Nærup, Hilda Rosenstedt, Elsa Schwoon, Jytte Ræhild, Thomsen, Kristine Ramskov, Aage Rasmussen og Minna Stannius.

Det unge Tønekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friis. holm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-15, lørdag 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Byen 726, forestillingsdagen kl. 15 -15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

4de ung aften finder sted fredag d. 31. marts

kl. 20 i Hornung & Møllers sal under medvirken af Odense Byorkesters Kammermusikselskab »Pro Musica«.

Program:

Kai Senstius: Kammermusik for solovlolin og 6 instrumenter, op. 17.

Carl Nielsen (violin), Verner A llingham (bratsch), Paul Nielsen (violoncel), Karl Bang (fløjte), Karl Larsen (obo), Karl Nyhuus Kristoffersen (klarinet) og Hagbard Knudsen (fagot).

G. E. F. Weyse-. De klare, bølger rulled (Adam

Oehlenschlåger).

P. Helse: Skøn er våren (Chr. Winther).

Elisabeth Meyer: Lærken (Chr. Langgard).

Anne-Lise Gottschalksen, v. fl.: Herluf Aurvig.

F. Kuhlau: Grand duo for to fløjter, op. 87, nr. 3.

Karl Bang og Uffe Agerschou.

E. Dupuy: Vilhelmines romance fra Ungdom og

galskab.

J. Offenbach: Dukkens arie fra Hoffnianns eventyr. Anne-Lise Gottscha Zksen.

Carl Nielsen: Strygekvartet i g-moll, op.13.

Carl Nielsen, Erik Spillemose, Verner Allingham og Paul Nielsen.

Mandag d. 3. april kl. 20 afholdes i 'Svenska

Gustavskyrkan en kirkekoncert under medvirken af organist Mogens Bang og Københaims Kammerkor (dirigent: Arne Bertelsen).

Prograni:

Mogens Bang (1914): Variationer for orgel over dansk folkemelodi: 0 Gud ske lov til evig tid.

Svend-Ove Møller: 2 motetter.

Charles Koechlin: Choral en Fa Mineur pour Orgue. Olivler Messiaen: »Fra »La, Nativité du Seigneur«. Le Verbe.

Desselns Éternels.

Jésus accepte la Souffrance.

Sv. E. Båck: Af Johannesevangeliet, 3. kap. 16.21 vers. Motet.

Jehan Alain: Trols Piéce,-s pour Grand Orgue. 1) Variations sur tin théme de Clément Jannequin. 2) Le Jardin suspendu. 3) Litanies.

Fredag d. 28. april kl. 20 afholder Studieor~esteret under ledelse af Elfred Eckart-Hansen, sin anden koncert i Borgernes Hus, Rosenborggade I.

Program:

Jan Maegaard (1926): Kammerkoncert for fløjte, obo, klarinet, fagot og strygeorkester. 1949.

(Uropf.).

Poul Schierbeck in memoriam.

John J. Weinzweig: Divertimento for fløjte og strygeorkester. 1946.

Pause.

W. A. Mozart: Symphonle concertante es dur for violin, bratsch og orkester. K. V. 364.

Solister: Béla Detrekby og Mogens Bruun.

J. S. Bach: Brandenburger koncert nr. 3 g-dur.

Allegro moderato - Adagio - Allegro.

Efter koncerten arrangeres i anledning af Det tinge. Tonekunstnerselskabs 30 års fødselsdag en selskabelig sammenkomst (smørrebrød, øl, kaffe og derefter dans), hvortil medlemmer ved henvendelse til kontoret kan tegne sig som deltagere. - Pris: kr. IQ.- pro pers., som erlægges ved indtegningen. Seneste frist for tilmeldelse: torsdag d. 27. kl. 12.