Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 04 - side 85-89

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Musiklivet

Udlandet

Ved Vagn Jensen

// MUSIKREVY, Stockholm. Årgang 5, nr. 2, 1950. Bela Bartok: Folkmusikens inverkan på den moderna musiken, Giista Percy: Svensk k5rkultur, Alrik Kjellgren: Vånnen Ture Rangstråm, Kurt Atterberg: Några tidiga instrumentalverk av Ture Bangstråni.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG, Zilrich. I. Mårz 1,950, 90. Jahrgang, 3. Albert v. Reck: Konstruktive Dichte in Hindemiths Mathis-Sinfonie, Walter Kolneder: Hindemiths »Streichquartet V in Es«, P. André Gaillard: Petit étude coniparée du »note contre note« de Loys Bourgeoys (1547) et du Psautier de Jaqui (Goudimel. 1565), Hans Rutz: Zur neuen Haydn-Gesamtausgabe.

// SYMPHONIA, Anisterdam. 15 Maart 1950, 26e Jaargang No. 11. Dirk Schipper: De musieus en zijn lionorarium, Gerh. Krause: Metaniorphose van de Poolse Muziek.

// DAS MUSIKLEBEN, Mainz. Mårz 1.950, Heft 3, 3. Jahrgang. I-Iellmuth Christian Wolff: J. S. Bach und Frankreich, Roland Tensehert: Persbnliche Erinnerungen ,«in Bichard Strauss, Giinther Sehab: Ist unser Musikbetrieb noeli zeitniiiss? Albert Rodemann: Prilgelknabe im Opernhaus.

// STIMMEN, Berlin, Heft 19, 3. Jahrgang. H. II. Stuckenschmidt: 50 Jahre neue Musik, H. F. Redlich: Monteverdi Problerne von Heute, Josef Rufer: Was ist s~jetische Musik? Adolf Loos: Der Staat und die Kunst, Franz Reh: Die Angst vor dem Neuen.

// ETUDE, Philadelphia. Vol. 68, no. 3, Mareli 1950. Richard Strauss: Condueting is a difficult business, Samuel B. Gaumer: The inodern piano, Harold G. Schonberg: Musical metaphysies, its cause and eure, Eugene Conley: How to built a voice, Theodore M. Finney: Psychologists evalu-ate niusic, Clarence G. Hanielton: So

you want to be a piano teacher, Willian2 Grant Still: The strueture øf inusic, Patrice Munsel: Your vocal problem, Roy Anderson: - Let's simplify the »Liebestrauin« cadenzas. Master~lessons: The andante from Mendelssohn's violin concerto op. 64 (Harold Berkley), Brahms' inter Ynezzo op. 117, no. 1 (Guy Maier).

// National Broadcasting Company (New York) har påbegyndt en serie af fuldstændige operafremførelser i farvefjernsyn Den første udsendelse bød på Kurt Weilb »Down. in the valley«. Også den højst amerikaniserede koniponists nye melodrama »Lost in the stars«, der er blevet en stor sukees på Broadway, vil indgå i serien sammen med værker af bl. a. Lukas Foss og Menotti.

// Internationale rnusikkonkurrencer.

I tiden 25. maj-2. juni 1950 afholdes i Venezia en international violinkonkurrence til minde om Antonio Vivaldi. Konkurrencen er åben for enhver violinist melleni 15 og 30 år. Dommerkomitéen består af Gioconda De Vito, Mischa Elinan, Richard Odnoposoff, Sirio Piovesan, Vasa Prihoda, Ren2y Principe, Joseph Szigeti, Jacques Thibaud, Ede Zalhureczky, L.M. Cruadagnino og Antonio Pognici. Førsteprisen er 25D.000 lit. + 4 koncerter, andenpris 100.000 + 1 koncert, iøvrigt forskellige hædersbevisninger. Tilmeldelsesgebyret er sat til 3.000 lit. Alle henvendelser adresseres til sekretariatet, La Vivaldi, San Marco 2597, Venezia, telegramadresse Lavivaldi, eller nærmeste italienske repræsentation.

// Paul Hinden2i11i vil medvirke som dirigent ved den internationale Bach-fest

t"",

i Wien 1.-15. juni. I tilslutning til Bachkoncerterne v-il der blive -en række fremførelser af moderne! musik, hvor bl. a. Hindemitlis koncert for horn og orkester uropføres.

// Den hollandske musikfest 1950 fin(ler sted i Anisterdani og omliggende byer fra 15. juni til 15. juli, omfattende orkester~, kor- og kammermusikkoncerter, opera- og skuespilfremførelser, ballet- og filmforestillinger samt en række festarrangeinenter i anledning af Bach-mindeåret. Coneertgebouworkestret vil spille under Eduardva RBeinum, Wilhelm Furtwångler, Erich Kleibér og Pierre Monteux, Haagerorkestret under Leon Bernstein, hvis klaversynifoni »The Age of Anxiety« her vil få sin europæiske førsteopførelse, Charles Munch, Willem van Otterloo og Carl Schuricht. Endelig sammensættes et kammerorkester, der spiller med den amerikanske violinist Szymon Goldberg som dirigent og solist. De kendteste hollandske kor medvirker dels ved egne koncerter, dels ved fremførelser af operaer og symfonier. De Wagnervereeniging vil sammen med Concertgebouw under Kleiber opføre Rich. Wagners »Die Walkfire«, mens Det Hollandske Operaselskab planlægger Webers' »Oberon«, Bizets »Carmen«, Ravels »L'Heure Espagnole«, Offenbachs »La belle Helene« samt i uropførelse Hendrik Andriessens »Philomela«.

// Salzburger Festspiele 1950 finder sted 27. juli-31. august. Af operaer fremføres Mozarts »Don Giovanni« og »Zauberflåte«, Beethovens »Fidelio«, Richard Strauss' »Capriccio«, Boris Blachers »Romeo und Julie« og Benjamin Brittens »The Rape of I,ucretia«. Skuespilplanen omfatter Hofmannsthals »Jedermann«, Raimunds »Verschwender« og Shakespeares »As You like it«. 8 orkesterkoncerter ledes af Karl Bóhm, Wilhelm Furlivångler, Hans Knappertsbusch, Josef Krips, Rafael Kubelik og Bruno Walter. Desuden blir der 5 kammerkoncerter, 2 Mozart-matineer, 4 ,serenader og 5 Dom-koncerter.

// I juni 1951 indledes den første Internationale Musikolympiade i Salzburg efter krigen. Første omgang omfatter vokalkonkurrencer (solo, kor, folkemusikensembler). Hidtil har 8 nationer tilsagt deres medvirken. Den internationale musikolympiske -koniité træder sammen i Salzburg 18.-22. juli iår. Allerede fra den 1. maj regner man imidlertid med at kunne udsende tidsskriftet MUSIK-OI,YMPIA.

// Das Salzburger Mozarieum har til det internationale sommerakademi i forbindelse med musikfestlighederne i tidsrummet 20. juli til 31. august engageret en række fremtrædende kunstnere som kursusledere, bl.a. Ernst Krenek og Boris Blacher (komposition), Giiiiiher Ramin (cembalo), Rudolf Hartmann (operaskole) og Ernst Lothar (instruktion).

// De musikalske festuger i Luzern er iår*planlagt til 7. 30. august. Der bliver

orkester- og solistkoncerter under medvirken af bl. a. Wilheln? Furtwångler, Herberl von Karajan, Rafael Kubelik, Ernest Ansermet og Bruno Walter. I tilslutning til musikfesten arrangeres forskellige feriekursus.

// Den 2. internationale klaverkonkurrence om Prix Busoni afholdes 23. august -6. september på Claudio Monteverdikonservatoriet i Bolzano. Hovedprisen omfatter 500.000 lit. + et flygel (Schulze Pollmann) + 18 koncerter over hele Italien. Enhver pianist mellem 16-30 år, som ikke har vundet førstepris i nogen internatignal musikkonkurrence, kan del~ tage. Konkurrencen afholdes i tre dele, idet der efter dokumenterede kvalifikationer fra andre konkurrencer kan dispenseres fra den første elementære adgangsprøve. Prospekt og nærmere oplysninger om bundne opgaver fås ved henvendelse til sekretariatet i Bolzano eller nærmeste italienske repræsentation.

// På grund af de herskende politiske forhold i Tyskland er det ikke lykkedes at arrangere en »Central Tysk Bach-fest 1950« som oprindelig planlagt. I stedet vil en række musikfester og kongresser løbe parallelt i zonerne. Die Neue Bach- Gesellschaft arrangerer samtidig Bach-festuger i Góttingen (23.-30. juli) og Leipzig (26.

30. juli), mens Die Gesellschaft får Musikforsehung planlægger en »Algemeinen rnusikwissenschaftlichen Kongress« i Lilneburg (16.-20. juli) og en »Wissenschaftliche Bach-Tagung« i Leipzig (23.-26. juli). En »Deutscher Bach- Ausschuss 1950« foranstaltes under forsæde af østzonens minister for folkeopdragelse, Paul Wandel. Til komitéens præsident er udset Thomaskantoren Giinther Ramin, blandt medleminerne er iøvrigt Hermann Abendrofh (Welinar), Johann Nepomuk David (Stuttgart), Hans Eisler (Berlin), Karl Amadeus Hartmann (Milnehen), Arthur Rother (Berlin) og professor Liesche (Bremen). Foreløbig gennemføres en »Deutsche Bach-Fest« i 1.,eipzig (23-30 juli), men desuden påtænkes festligheder i Eisenach og i forbindelse herined en international Bachkonkurrence.

// Benjamin Britten arbejder for tiden på en ny opera sammen med instruktøren Eric Crozier og forfatteren E. M. Forster. Grundlaget er Herman Nevilles novelle »Billy Budd«, og uropførelsen er projekteret til »The Festival of Britain« i 1951.

// Paul Hindemith, der ventes til Europa i løbet af året, har afsluttet arbejdet på en koncert for træblæsere og harpe (eller lille orkester). Desuden foreligger i manuskript en coneertino for trompet og fagot samt en sonate for kontral)as og klaver. Blæserseptetten fra 1948 er nu udkommet hos B. Scholts Sóhne, Mainz.

// Professor Hans Joaehim Moser er udnævnt til direktør for Berliner Stådtischen Konservatorium.

// På den britiske industrimesse i*Lon(Ion og Biri-ninghani d. 8-19. niaj iår vil man blandt * udstillerne finde 20 klaverfabrikanter og instrumentmagere. Ved fremstillingen af klaverer er der taget hensyn til særlige kliniatiske forhold ved ekstra onihu med tørring af træet og anvendelse af en spec iel syntetisk lini. Man har også været opmærksom på problemerne ved rumforholdene i små lejliglieder samt ombord i skibe og lystfartøjer. Engelske koncertflygler har nu nået ' en høj standard. Siden 1945 har f. ex. BBC. købt alle sine klaverer -- ialt 52 -- i Storbritannien.

Et orgelfirina udstiller to »Eleetron«orgler uden piber, og forøvrigt vil man finde alle mulige andre musikinstrumenter, deriblandt plastic-saxofoner, og forskellige exotiske instrurnenter, fremstillet i Storbritannien. .

Dødsfald

Dr. Berta Geissinar er i ja-nuar (lød i .sit hjem i London. Gennem en længere årrække var hun sekret,,er for Furt- ,vångler og Berliner Philharmonikerne, senere for sir Beecham i I,ondoii. 1944 offentliggjorde hun den meget omdiskuterede erindringsbog »Tlie Baton and tlie Jackl)oot«, oversat til dansk 1948 (se DM 1948, ni-. 3).

Danutark

Ved Sigurd Berg

For Nkelligt

// Operasan.,,erinden Karin Monk har i niarts været på koncertturné i England, hvor hun bl. a. har sunget i BBC.

// Pianisten Claus Bahnson er vendt hjem fra en koncertrejse gennem Europa og Nordafrika, livor lian 'har spillet en del danske klaverkompositioner.

// Kapelinester Otto Lington, har efter indbydelse været i London for at dirigere en radioudsendelse med dansk program.

// Professor, (Ir. polit. K. -A. Wieth Knudsen har på universitetet holdt en række forelæsninger om den sociologiske betydning af ældre og nyere niusik.

// Kgl.kammersangerinde Dorothy Larsen har under sit ophold i USA optrådt ved flere koncerter og har ifølge amerikanske blade gjort stor lykke.

// Komponisten Svend Erik Tarp har i den sidste tid fået flere af sine kompositioner opført i udlandet. Klaverkoncerten har v.,,eret spillet i Stockholm af Ellen Gilberg; den blev fornylig opført for tredje gang i Hollands radio og skal i nær frenitid spilles igen, både i Holland, Bremen, Saarbrileken oll Belgien. Desuden er hans klaversonatiner opført i svensk og norsk» radio, og hans orkesterværk »Tlie battle of Jerielio« skal udsendes, over 1500 amerikanske radiostationer.

// Ilerinan D. Koppel spillede sin tredje klaverkoncert i G6teborg d. 23. marts. Dagen efter spillede lian Carl Nielsen,,, »,Iueiferiske« suite i svensk radio. løvrigt har Koppel nylig fuldført sin første kla~ versonate, op. 50.

// Koneertsangerinden Lise Engelsen opliolder sig for tiden i Stockholm, hvor hun tager undervisning hos madame Skilondz.

// Den danske kvartet, der består af professorerne Erling Bloch og Holger Lund Christiansen samt Gilbert Jespersen og Lund Christiansen jun., har været på koncertrejse i Belgien, England og Skotland. Turnéen, der var tilrettelagt af Det danske Selskab, blev en så stor sukees, -at kvartetten allerede er indbudt til at give koncerter i-ren næste år.

1~

Organist Ejnar Engeffirecht er af den schweiziske orgelvirtuos, professor Victor Schlijtler indbudt til at give nogle orgelkoncerter i Schweiz, bl. a. i domkirken i Zdrich og i den schweiziske radio. Engelbrecht vil spille danske orgelværker af Rung-Keller, Svend-Ove Møller og Finn Viderø.

// I Musikpædagogisk Forenings best N,relse skete der ved generalforsamlingen d. 28. februar betydelige ændringer. Gerda v. Båloiv og Ingeborg Strøgberg samt de to suppleanter Henny Prior og Inger Raasløff havde alle ønsket at trække sig- til~ bage. I deres sted indvalgtes Ilse Meyer og Astrid Wodstrup sanit som suppleanter Gudrun Eising og Kjeld Meyersahn?.

// Ved de Nordiske musikdage i Helsingfors (1. 15.---19. septenil)er 1950 vil følgende danske værker 1)live opført:

Kirkemusikaften:

Leif Thybo: Pr,---e-ludium ---- Pastorale

Fugato, ol). 11 (1948).

Kammermusik:

Poul Rovsing-Olsen: Sonate for violin og

klaver, op. 4 (1946).

Vagn. Holmboe: Strygekvartet nr. 2 (1949). Svend S. Schuliz: Ouverture til operaen

»Kaffehuset« (1948).

Niels Viggo Bentzon: Kammerkoncert for

3 klaverer 2 trompeter, klarinet, fagot,

I t,

kontrabas og slagværk. Op.52 (1948). Solister: Niels Viggo Bentzon, Herman D. Koppel oll Georg Vasarhelyi. -

Knud,åge Rizsager: Archæopteryx. Op. 51 (1949).

Herman D. Koppel: Klaverkoncert nr. 3. Op. 45 (1948). Solist: Herman D. Koppel.

Svend Erik Tarp: Synifoni i Es Op. 50 (1947-48).

Underholdningskoncert:

Finn Høffding: Valse banale og 11 Proces-

sione af operaen: »Kejserens n- -e

ye kl, -

der«.

Emil Reesen: Hinirnerlandsrapsodi.

Oscar Gyldmark: Baroksuite.

Dirigent: Lavard Friisholm.

Legater og udmærkelser

Operasangerinde Emanuela Schrøders legat, 1300 kr., er blevet tildelt sangerinden Lene Lund, der er elev på operaskolen.

// Agnete Agier's mindelegat er iår gi

vet til koncertsangerinden Ellen Stryg Jensen.

// Operasangerinden Margherita Flor

er blevet dekoreret med den franske orden »Les Palmes d'Officier d'Academie«. // Solodanser Hans Brenaa har fået

Henr YNexøe-Larsens balletlegat for denne sæson.

// Peder Møller prisen for 1950 er til

delt kgl. kapelmusikus Millon Seibæk.

// Statsradiofoniens studielegater er iår

tildelt pianisten Palle Alsfelt, solooboist Waldemar Wolsing, koncertmester Alberto Medie.i, fagottisten Berl Botschinsky og pianisten Svend Hansen.

// Waldemar Wolsing er tillige blevet

udnævnt til ridder af Dannebrog.

// I maj søges følgende legater:

Inden 15. maj:

Kontorchef Arthur Anderssons og hustrus legat. Lrs. Ax. Schmidt, Bredgade 3,

Kbh. K. (Skema).

Justitsrådinde Minna Købkes legat. Kontorchef A. Falk-Jensen, Dnlgas Boule

vard 53, Kbh. F. (Skema).

Inden 20. maj:

Rektor frøken Ingrid Jespersens legat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemming

sensgade 10. (Skema).

Inden I. juni:

Kunstnerlegatet af 12. juni 1937 (f ru Jenny Knox' legat). Undervisnings

ministeriet. (Skema).

Fru Elise Wessels legat. Ors. Koefoed,

Aniagertorv 24. (Skeina).

Fødselsdage

April

24.: Professor Holger Lund Christiansen,

50.

25.: Balletregissør Emil Molbeek, 52.

27.: Komponisten Jens Chr. Hostrup, 54.

- Komponisten Carljohan Schwenn, 45.

28.: Organist Chr. Geisler, 81.

29.: Solodanserinde Mona Vangsaae.

Maj

1.: Balletinesler Birger Bartholin, 50.'

--- Komponisten Aage Stentoft, 35.

4.: Organist Johanna Gade.

__ Balletdanser Aage Eibye, 62.

5.: Komponisten Louis Mølholm, 69.

6.: Komponisten Christian Thomsen, 46. 7.: Komponisten- Harald Balslev, 83.

--- Kantor M. Beresowsky, 60.

8.: Kgl. kaniniersanger Einar Nørby, 54.

10.: Musikforfalter, direktør Godtfred

Skjerne, 70.

- Organist H. C. F. Hansen, 54.

- Koniponisten Erik Jørgensen, 38.

11.: Sanginspektør Rudolf Grytter, 52.

13.: Fhv. kgl. kapelniusika Valborg Poul-

sen.

--- Musikpædagogen Anna Veibel.

14.: Koncertsangerinden Lise Engelsen.

- Kantor Carl E. Møller, 73.

16.: Kgl. kamniersangerinde Tenna Kraft.

17.: Kgl. kapelmusikus Johan Henriques,

58.

18.: Operasa ' nger Magnus Aiidersen.

- Direktør I. Blicher-Hansen, 39.

19.: Kapelmester Ingemann Palmhøj, 52.

20.: $angeren Chr. Gottschalch, 63.

22.: Organist A. H. Høhling, 77.

-- Musikforfatteren Kai Flor, 64.

- Musikforlægger Asger Willielm Han-

sen, 61.

Dødsfald

Trompetist i radiosynifoniorkestret

Knud Hansen er efter længere tids syg(lom afgået ved døden, 58 år gammel. Knud Hansen har tidligere spillet i Tivolis harmoniorkester ol, blev 1935 knyttet til radioen.

// Organist Heinrich Madsen Horst, Ha

derslev, døde d. 27. januar, 78 år gammel. Fra 1898 har lian virket som organist ved hospitalskirken i Haderslev.

// Musikdirektør Alfred Telling, Vejle,

døde i marts, 67 år gammel. Han har virket i Vejle fra 1911.

// En anden af provinsens musikdirek

tører, Otto Christensen, Frederikshavn, døde i februar, 64 år gammel. Han var i mange år formand for Frederikshavn orkesterforening.

Provinsen

Ved Randers philharmoniske Selskabs 3. symfonikoncert cl. 9,. marts dirigerede Lavard Friisholm værker af Mozart (Kleine Nachtniusik), Beethoven (5. syinfoni) og tiropførte Vagn Holmboes Concerto ni-. 8.

Dødsfald indenfor musikverdenen 1949

Professor Erik Abrahanisen, 17/2. Kapelmester Hj. K. Arnved, 27/1 (bkg.)*). Kapelmester H. U. Max Baltz, 10/8. Solodanserinde Valborg Borchsenius, 5/1. Musiker Henrik Broch, Ulstrup, 8/10. Organist Birger Brockdorff, 11/10 (bkg.). Komponist Birger Bruhn, 4/11. Sangpafflagog Otta Brønnum, 16/8. Komponist Nancy Dalberg, 28/9. Kgl. kapelmusikus Alfr. Danielsen, 4/3. Koncertniester Rudolf Dietzmann, 26/1. Musiker Robert Eivald, 14/5. Organist Birger Wøllizer Gaarn, 10/8.

Pianistinde Gerda Gunnersø, 8/10. Mii"",~ikdirigent, violinb Ygger Ernst Hansen ' -Sønderborg, 10/9. Kgl. kapelmusikus Hans Erik Hass, 5/1. Kgl. kammersanger Alberl Høeber~1, 21/7. Koncertniester Lars Johansen, 22/6 (1)kg.). Musiker Oluf Jørgensen-Værebro, ?/4. Kantor Mendel Kupferstick, 14/3 (hkg.). Kantor Chr. Hansen Larsen., Skagen, 22/4. Sangerinde Eleonora Lundbeck-Stilling, 4/7. Musiker Christian Lyppert, 16/4. Musikpædagog Anna Låt- hóft, 5/2 (Ug.). Domorganist, komponist Svend-Ove Møller, 16/4. Musikdirektør Christian Nielsen, Saxkøbing, 29/8. Kapelmester Pippo Ron-,,oni, 31/1. Koniponis..t Poul Schierbeck, 9/2. Musiker Arthur Schlien2ann, 10/1 (bkg.). Pianistinde Bergliot Schnedler-Petersen, 13/2. Pianist ,4ug. P. A. Schultz, 12/4 (bkg.). Koncertsanger 41fr. Steffensen, Århus, 9/8 (bkg.). .Musiker Martin Taul, Århus, 13/12. Hofviolinistinde Hertha Thode, 11/2. Musiker Garl E. Tschentscher, 1/5. Komponist Joen l Vuagstein, Færøerne, 16/12., Komponist l'ald. I,""endelhaven, 19/4.

*) (bkg.): Datoeil heilvisci- -til bekeiffitgøre Ises-

(lageii.