Radioen i april

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 05 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Radioen i april

Y'ed N. B. Møller-Nielsen

Med april nåede vi frem til denne sæsøns 24. og sidste torsdagskoncert, og den bestod af Bachs' Johannes-passion med Mogens Wöldike på podiet; det blev en smuk afslutning på en række koncerter, der har bragt sine tilhørere mange og store oplevelser, og nu hvor vi ikke længere finder dem i vore radioprogrammer, mærkes det tydeligt i hvor høj grad musikafdelingen koncentrerer sine bestræbelser om disse koncerter på bekostning af andre musikudsendelser. Den musikinteresserede lytter har svært ved at få sin interesse for og trang til større musikudsendelser tilf redsstillet ef ter vintersæsonens afslutning. Selvfølgelig finder vi stadig solistsymfonikoncerter i programmerne, men deres sammensætning og udførelsens kvalitet er tilfældig. Vi savner i meget høj grad en videreførelse under en eller anden form af vintersæsonens torsdagskoncerter. Dette mærkes især i juli og august, indenfor hvilken periode radioorkestrets soipmerferie falder.

Det københavnske koncertliv, der i vintersæsonen især er knyttet til radioens torsdagskoncerter og til forskellige andre koncertarrangementer omkring Odd Fellow Palæet, finder ved sommersæsonens indledning en naturlig fortsættelse i Tivolis i så vide kredse kendte og anerkendte solist-symfonikoncerten. En sådan naturlig videreførelse af koncertvirksomheden savner vi i radioen. Radiofoniens sonimersæson. burde have sin koncertrække, bestående af mindre koncerter af ca. 1 times varighed, med opførelse af aktuelle og klassiske værker. Radioorkesteret skal naturligvis på et eller andet tidspunkt holde ferie, men i denne periode kunne man udbygge det samarbejde der allede består mellem radioen og ' 'Tivoli; et sådant nærmere samarbejde ville sikkert blive til glæde og gavn for begge parter.

I grammofonkoncerterne har vi også-en glimrende mulighed for at undgå den kedsommelige periode, vi gerne må døje med i sommertiden. Radioens pladearkiv afgiver så mange muligheder for samme'nsætning af interessante og værdifulde programmer. Lad os via grammofonen' komine i forbindelse med den 'ny musik, der endnu ikke har nået os ad direkte vej, og lad os også få lov at høre de store sangeréog instrumentalister der aldr*ig, eller kun sjældent, når op på vore breddegrader. Grammofonarkivet rummer muligheder, der ikke mindst i sommersæsonen kunne udnyttes i langt højere grad, end det hidtil har været gjort.

I april gæstede radioorkestret Oslo og gav her to koncerter, som både norske og danske lyttere fik glæde af. Dette besøg i vort nordlige naboland blev en stor sejr for orkestret, der her opnåede en popularitet, der ikke indskrænkede sig til det udprægede musikpublikum, hele Oslo var optaget af begivenheden. De to koncerter orkestret gav og som bl. a. bragte en opførelse af Carl Nielsens anden symfoni, fik en meget begejstret omtale i dagspressen. Det er med stor g12Cde, man som dansk lytter noterer sig orkestrets sejr, og vi har lov til at imødese dets deltagelse i musikfesten i Edinburgh til sommer med forventning om, at det også lier %~il. formå at hævde sig som et symfoniorkester af intern,,-dional, format.