Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 06 - side 146-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    What sounds do – call
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekrelariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstførniand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Georg Høeberg, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Rilsager, Godtfr. Skjerne, Mogens W61dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-16, lørdag 10-14. Tietgensgade 30, V. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. O. Raasted (mæstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Mandag, tirsdag, onsdag ,og fredag kl. 14-16. Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ, 1912.. Postgirokonto: 26 284, :~sikpæ-dagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstfor

mand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træ,ffes 12-121/_., undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Prinft, Astrid Wodstrup.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sall K. Tlf. Byen 726.

Posikonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teaterlelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret nied vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Anmodning om medvirken ved Ung Aften i Sæson 1950-51 må være indgivet til kontoret inden 1. september. Antagelsesprøve vil finde sted i første lialvdel af september.

Kontoret er lukket fra mandag den 26. juni til mandag den 7. august.

Årgang 25/1950, nr. 06