uden titel

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 06 - side 146-146

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Redgktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schan-

,dorf Petersen, Kronprinsessegade, 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-13, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726.

Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17, dolg ikke i juli måned.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11--13 Forlag (Publishing firm) : G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk

Komponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer

,den 20., og redaktionen slut~er den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter G

Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 dan-

ske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem D'31's

-ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og

abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.