Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 09 - side 192-192

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Pansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Pedei- Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Røffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wåldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, Eøbenhavn Kl. Tlf. Central 2270 og Pal2e 7576.

Dansk Komponist Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Tlf. Byen 2727 u. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand, N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

NY ADRESSE: Foreningens adresse er fra og med 1~, august ,3endret til Nørregade 18, 2. sal, K. Tel.efon Byen. 2727 u. Kontortid 10-13. Samtidig overtager fru Annelise Funch det arbejde, som hidtil har været varetaget af fru M. Munkholm.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København, NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-12%,, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto, Fabricius (juridisk konsulent), Ollo Mortensen, Else Printz, Astrid U""odstrup.

Tirsdag d. 26. september kl. 20 afholder Musikpædagogisk Forening i samarbejde med Selskabet for Rytmik og Afspænding et diskussionsmøde i Musikkonservatoriets sal, V. Boulevard 36.

Emne: Musikopdragelsen og skolerne. Indleder: cand. mag. Povl Fledelius.

I den påfølgende diskussion vil følgende deltage: Sanginspektørerne Ejnar Boesen og Rudolf Grytter, magister ' Gunnar Heerup samt Selskabet for Rytmik og Afspamding.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.