Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 09 - side 191-191

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Nye musikalier

H Bårenreiter Verlag er godt på vej til at genopbygge sit store repertoire fra før 1939. Som de fleste andre større tyske musikforlag har også Bårenreiter lidt betydelige tab under krigstidens store bombardementer, men efterhånden er der kommet god fart i genoprettelsen af det ødelagte, og i stor udstrækning er det naturligvis mange af de historiske publikationer, der enten kommer i optryk eller helt nye udgaver. Endnu er materialesituationen ikke helt god, så mange af de udmærkede udgaver må i første omgang blive trykt på noget temmelig groft papir. Det gælder f.eks. den store nye serie »Hortus Musicus«, der foreløbig omfatter 43 numre, og som vil blive fortsat. Serien omfatter husog kammermusik fra middelalderen til klassicismen, og man vil her kunne finde et væld af interessante værker, hvoraf flere tidligere har været vanskeligt tilgængelige, eller som slet ikke har foreligget i mere moderne udgaver. »Hortus Musicus« bringer praktisk talt alt, hvad hjertet kan

begære af det bedste, der er skabt indenfor de ovennævnte perioder, og foruden det, den 'professionelle musiker eller den studerende kan finde af værdifuldt materiale, er der perler imellem, som amatør~ musikeren og ikke mindst amatørorkestret vil kunne overkomme musikalsk-teknisk, og som kan erhvervet for en rimelig pris. Nævnes kan bl.a. en af de tidligste bratschkoncerter, der er skrevet: »Telemanns Gdur koncert (serie nr. 22), som nu foreligger i partitur, solostemme og et sæt strygeorkesterstemmer for en pris af kr. 7,60. Feinschmeckeren vil glæde sig over en samling »Spielstileke« for klaver og andre tasteinstrumenter og lut, og en samling engelske fantasier af Byrd, Thomas Lupo, Jeffreys, Orlando og Christopher Gibbons, Hilton og Jenkins, som byder på mange smukke kontrapunktiske stykker, der er anbefalelsesværdige for musikeirkler på tre strygere eller bleesere. (Skandinavisk Musikforlag)