uden titel

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 09 - side 192-192

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessesten 7s Kgs'. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Kronprinsessegade 66, København K., Palæ 8812.

Ekspedition (Executive Offices, Subseriptions) : 11-13, Hronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffe s her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-13 Forlag (Publishing firm.): G. E. G. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558. . Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Xomponist Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Årgang 25/1950, nr. 09