Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 10 - side 213-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Einilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thornas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Tlf. Byen 2727 u. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

KODA meddeler, at de fra institutionen »San Cataldo«, der ejer klosteret af samme navn -ved Amalfi i Italien, for nogen tid siden har modtaget lienvendelse om at støtte denne institution, der opretholdes med det formål at skaffe danske åndsarbejdere (kunstnere og videnskabsmænd) gratis øj)hold på det institutionen tilhørende kloster San

Cataldo, i første række med henblik på studieophold.

KODA's råd har bevilget en legatportion til den mæ,vnte institution, men har forbeholdt sig ret til at indstille til en legatplads i 1951. Indstillingen giver ikke nogen ubetinget ret for ansøgeren eller ansøgerne til at komme i betragtning, men det er en stilflende aftale, at det har sin betydning, at der foreligger en indstilling eller anbefaling fra KODA overfor institutionens bestyrelse.

Medlemmer af Dansk Komponist-Forening, der ønsker at ansøge om den nævnte legatplads, bedes derfor indsende ansøgning til foreningen, der'med fornøden påtegning vil videresende den til KODA.

Musikpædagogisk Forenizaw

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk. Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-121/2, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf.- Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Tirsdag d. 42. okt. kl. 20 afholdes ekstraordinær generalforsamling i Konservatoriets sal. Se nærmere i »Musikpædagogen«s oktobernummer.

Tirsdag d. 14. nov. kl. 20: Prof. E. Tranekjær Rasmussen: Personlighedsforskelle. - Foredraget handler om menneskenes forskellige karaktertyper og belyser, hvorledes de forholder sig til musik og reagerer overfor musiklærerens påvirkning. - Arrangeret af Københavns Folke-Musikskoler i samarbejde med Selskabet for rytmik og afspænding, Musikpædagogisk Forening, Solfégelærerforeningen og Talepædagogisk Forening. - Universitetsauditorium 10, hovedindgangen. Gæstekort kr. 1,50.

Tirsdag d. 5. dec. kl. 20: Alexander Stoffregen: Klavermusikkens pedalbrug fra Bach til Bartok. Konservatoriets sal.

Det mmge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer. Arne Buchter- Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto, 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ, 6932 x, forestiffingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

lste kanimermusikkoncert finder sted fredag d. 24. noveniber kl. 20 i Hornung & i Nhillers sal.

P r o g r a ni:

l) Niels Viggo Bentzon: Sonate for klarinet og kla-

ved op. 63 (uropf.) .

Ib Eriksson og Bengt Johnsson.

2) Nyere og ældre hebraiske og jiddische sange. Sinzma Korzen.

3) Florent Schmitt: Strygekvartet op. 112. Erling Bloch-Kvartetten:

Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow og Asger Lund Christiansen.

lste ung aften finder sted onsdag d. 29. november kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

Program i næste nr. af Dansk Musiktidsskrift.

Medlemskort giver adgang til begge koncerter.