Tilbud til DMs abonnenter

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 10 - side 193-193

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Tilbud til DMs abonnenter

Musikpædagogisk Forening har igennem et par år ladet udenlandske musiktidsskrifter cirkulere i en læsekreds inden for foreningens rammer til stor glæde og fordel for deltagerne, som derigennem har haft lejlighed til at gøre sig bekendt med indholdet af et eller flere af de betydelige musikalske Periodica i Europa og Amerika for en brøkdel. af den pris, det ville koste personligt at abonnere på tidsskrifterne. Da det kunne tænkes, at der også uden for Musikpædagogisk Forening var interesse for en niusiktidsskriftlæsekreds af denne art, vil Dansk Musiktidsskrift forsøgsvis indbyde sine abonnenter til at deltage.

Blandt de utallige tidsskrifter om musik og derhen hørende discipliner mener vi at kunne anbefale nedenstående til læsekredsens deltagere; prisen for et årsabonnement bliver udregnet i-ned et gennemsnitsdeltagerantal på 6.

Engelske tidsskrifter:

MUSIC & LETTERS ; kvartalsskrift

THE MUSICAL REVIEN ----

TEMPO ----

MUSIC IN EDUCAT10N 6 gange årligt

MUSICAL TIMES 12 -------

Amerikanske tidsskrifter:

MUSICAL QUARTERLY kvartalsskrift

NOTES ------

ETUDE . 12 gange årligt

Schweizisk tidsskrift:

SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG 12 gange årligt

Tyske tidsskrifter:

MUSICA 12 gange årligt

DAS MUSIKLEBEN . --

MUSIK IM UNTERRICHT --

STIMMEN --

Hvad angår indholdets karakter i disse tidsskrifter kan læserne for de flestes vedkommende orientere sig i de referater, Vagn Jensen har bragt i DM. Som man ser af ovennævnte liste, repræsenterer tidsskrifterne ikke specielt pædagogisk, inen alment musikalsk stof.

Efter coutume fra forskellige andre tidsskriftslæsekredse vil bladene cirkulere pr. post hver 14. dag; i abonnementsprisen vil blive inkluderet udgifter til kuverter, etiketter og startporto, hvorimod den enkelte læser selv frankerer kuverten til den næste i rækken af abonnenter, der står noteret på etiketten. Vi må forbeholde os, hvis der skulle melde sig mange abonnenter til et tidsskrift, at sætte mere end et exemplar af det pågældende blad i cirkulation, da ellers omdelingen vil strække sig over for langt et tidsrum. Ved afslutningen af årgangene vil tidsskrifterne blive overladt Statens pædagogiske Studiesamling, Frederiksberg Allé 22, hvor de vil være offentligt tilgængelige.

Muligheden for at gennemføre en sådan tidsskriftlæsekreds for DM's abonnenter udenfor pædagogernes rækker er naturligvis afhængig af en betydelig tilslutning.

Hvis en sådan ikke kan opnås, tør DM ikke påtage sig administrationen deraf. Indmeldelser med oplysninger om navn og, nøjagtig adresse samt titel på det eller de tidsskrifter, man ønsker at abonnere på, sendes til DM's kontor, Kronprinsessegade 26, København K., allersenest den 15. november iår. Abonnementet er bindende for et år og fortsættes medmindre skriftlig afmeldelse sker inden den 15. november. Den samme frist gælder både nye og gamle abonnenter, hvis man øn.sker overflytning fra en serie til en anden. Nærmere meddelelse om resultatet vil fremkomme i DM nr. 12 (december).