uden titel

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 10 - side 214-214

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Redaktion (Editors) : Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte 1509.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions) : 11-13, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising nzanager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11--13. Forlag (Publishing firm): G. E. G. Gad, Vimmelskaftet 32, København H., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk. Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikp:ædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkonimer den 20., og redaktionen slut-ter den 1. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement. modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.