Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 11 - side 235-236

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk ' , - - nstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W61dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Tlf. Byen 2727 u. Postgirokonto 3252.

Bestgrelse: Knudåge Riisager (fbrmand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Si?. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpæ4agogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ

1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Foreninp, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (naestformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-12%, undt. onsdag og lørdag). Poul Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Tirsdag d. 28. noveniber kl. 20 foredrag ved niagister Finn Viderø: »Bachtidens stilarter«. Musikvidenskabeligt Laboratorium, Amaliegade 29 A.

Tirsdag d. 5. deceniber kl. 20 foredrag ved pianisten Alexander Stoffregen: »Klavermusikkens pedalbrug fra Bach til Bartók«. K.F.U.M., Rosenborggade 1,5 (ikke konservatoriet).

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Wels, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friis~ holm, St. Kongensgade 63, K. Tlf. Palæ 6221 x. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26,

3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab,

Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl.

15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det

kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt

frankeret konvolut med egen adresse.

Husk kammermusikkoncerten i Hornung & Møl

lers sal fredag. d. 24. november kl. 20. Se program-

met forrige nummer af DM.

lste Ung Aften finder sted onsdag d. 29. novem

ber kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

Program:

J. S. Bach (1685-1750): Præludium og fuga b-dur og eis-dur (Das wohltemperlerte Claver 1)

Ingeborg Dalby.

N. W. Gade (1817-1890): Olufs Ballade af »Elverskud«. Aprilsvise. Tekst: Poul M. Møller

Peter Helse (1830-1879): Kongesønnens romance af »Tornerose«

Knud AZZin v. fl. Elisabeth Klein.

Hans Sitt (1850-1922): Concertst Uck fi~r Bratsche

Op. 46

Mogens Bruun. v. fl. Hans Meyer Petersen.

Hindemith (1895): Sonate nr. II for klaver Ingeborg Dalby.

Carl Nielsen (1865-1931) : Så bittert var mit hjerte. Min pige er så lys som rav. Tekst: Helge Rode.

Otto Mortensen (1907): Min skat. Tekst: Chr. Win

ther. Vårvejr. Tekst: L. C. Nielsen Knud Allin.

D.u.T.'s Kammerorkester afholder sin første kon

cert tirsdag d. 5. december kl. 20 i Konservatorlets

sal. Dirigent: Eifred Eckard-Hansen.

Program:

Jørgen Bentzon (1897): Sinfonietta nr. 1 op. 41 for strygeorkester

(Allegro - Allegretto - Allegro)

Poul Nørlit (1919) : Suite for mezzosopran og mindre orkester (1950) Uropf.

Tilegnet Jolanda Rodlo

Prolog

Højt flyver ørnen (Johs. Weltzer) Nattergal (Per Lange)

Regn (Poul la Cour)

Hvide birke (Ulf Hoffmann) Skyernes vind (Jørgen Nash) Aften ved Gudhjem (Otto Gelsted) Epilog

Solist: Jolanda Rodio.

Joseph Haydn (1732-1809): Koncert i g-dur for klaver og orkester

(Allegro - Adagio cantabile - Rondo presto) Solist: Grethe Gylden.

W. A. Mozart (1756-1791): Symfoni nr. 29 a-dur

K. 201

(Allegro mod erato - Andante - Allegro con spirito)

Medlemskort giver adgang til samtlige koncerter.