uden titel

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 11 - side 236-236

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion (Editors) : Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte 1509.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-13, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træ ffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-13. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for ~ foreningerne. DM udkommer den 20.1 og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 12,00 kr. pr. årgang, 12 h2efter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 15,00 dan-ke kr. Enkeltnunire i løssalg 1,50 kr. (øvrige udland 29,00 kr.). Abonneinent kan tegnes genneni DM's ekspedition eller hos en bog- eller intisikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes soni fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sket-.