Foreningerne

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 12 - side 258-258

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kferulf (næWormand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsenta,,-~tskab: Emfflus Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wi51dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent. Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Tlf. Byen 2727 u. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Xusikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-121/2, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabriclus (juridisk konsulent), Olto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chr. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til I?et kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Kontoret er lukket fra og nied lørdag d. 23 december og måneden ud.