indholdsfortegnelse årgang 25, 1950

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 12 - side 247-247

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

DANSK k U-l~ S I KTI DS S KRI FT

Udgivet af:

DET UNGE TONEKUNSTNERSELSKAB

DANSK Kom PONIST FORENING

DANSK TONEKUNSTNER FORENING

og

r,

MUSIKPÆDAGOGISK FORENING

Re dakt ører:

SIGURD BERG

og

FREDE SCHANDORF PETERSEN25. ÅRGANG

G. E. C. GADS FORLAG

K0BE,NHAVN

195J

INDHOLD

Side

OLUF' BANG: Emil Holm in memoriam 218

NIELS VIGGO BENTZON: Det gamle hus 6

- - Hommage å Sehånberg. I. S. C. M.s 24. musikfest 176

SIGURD BERG: Musiklivet, Danmark 22, 42, 64, 87, 112, 137, 161, 187, 210, 232, 254

Nye bøger 57, 163

Dansk litteratur omkring J. S. Bach 61

- - . Det nye norske musikleksikon 102

Ballet-betragtninger. Schumann-Theilade 125

-- . Dansk musiklitterær bibliografi for året 1947. Særskilt paginering; v. s. 158

EIVIN BORGSMIDT-""ANSEN: Om koncertgængern~s sociale baggrund 127

Nye bøger 140, 165

Har musikpædagoger noget at lære af den moderne skole? 182

Musikalsk mnemoteknik 200

JULIUS CLAUSEN: P. E. Lange-Müller 1850-1950 216

DANSK MUSIKTIDSSKRIFT FYLDER 25 ÅR

Udtalelser af Godtfred Skjerne, Lavard Friisholm, Flemming Weis,

Knuddge Riisager, Bj. Gamborg, Sv. Erik Tarp og Povl Fledelius 172

1 1,

POVL FLEDELIUS: Musikopdragelsen. og skolerne 219, 251

-fikken og dens betydning for ud-

LILY FORCHHAMMER: Bevægelsespædagog

øvende kunstnere . 129

VIGGO FORCHHAMMER: »Sangkunst« (i anl. af Sv. Turnings artikel 1949) 76, 190

JOHN VAINó FORSMAN: Amerikansk musik i Salzburg 157

NIELS FRIIS: Schnitger-Orglet i Efterkrigstiden 2, 26

VICTOR GANDRUP: ~Godtfred Skjerne 70 år 99

HENRIK GLAHN: En dansk musikdis Putats. (Nils Schiørring: Det 16. og 17.

århundredes verdslige danske visesang) 179

POVL HAMBURGER: Et ortografisk problem 178

Hvad er stil - musikalsk set G anl. af Bengt Johnsson's »Musikkens

stilarter«) 226

BJØRN HJELMBORG: Knud Jeppesens opera »Rosaurar . 242

VAGN JENSEN: Musiklivet, udlandet 20, 42, 63, 85, 108, 136, 159, 186, 207, 230, 256

- - Nye bøger 82

. Ej blot til lyst (om Riisagers opera »Susanne«) 94

VIGGO JENSEN: Danske Amatør-Symfoniorkestres Samvirke's sommerstævne 191

KNUD JEPPESEN: Den italienske Madrigal 122

BENGT JOHNSSON: Nye bøger 18, 81

Nye musikalier 60

Om folkeviseoptegnelse i ældre tider 224

JYDEPETER's erindringer 70

GERHARD KRAUSE: Polens andel i nationernes musik 49

JENS PETER LARSEN: Bach - den universelle 237

LEDERE:

Dansk Musik-Lytterforening i

Antikulturpropaganda. 25

Omkring ministerskiftet 47

25 års statsradiofoni 69

Det lysner for operaen 93

Apropos tipsmillionerne 117

Propaganda-ugen for den levende musik 171

Tilbud til DM's abonnenter 193

Smør- og musikrestriktioner 215

LEONORE MARCUS: Heinrich Panofkas Musik-Album 134

N. B. MØLLER-NIELSEN: Radioen 15, 41, 60, 108

KNUD LEOPOLD NIELSEN: Lidt om musikopdragelsen i England 48, 97

PEDER PEDERSEN, se JYDEPETER

FREDE SCHANDORF PETERSEN: Den sidste store romantiker 6

Nye bøger 16, 34, 35, 56, 82, 104, 140, 164

Nye musikalier 18, 35, 59, 83, 166, 191

Fra grammofonens verden 37, 106, 144, 168

Dansk ballet gennem 30 år 147

Metaphor (ballet af Niels Viggo Bentzon) 150

HERBERT ROSENBERG: Nye bøger 57, 104

GERHARD SCHEPELERN: Sv. S. Schultz: Solbadet 9

SV. S. SCHULTZ: Nordiske musikdage i uddrag . 203

ALBERT SCHWEITZER: Om Bach-buen 118

BENCE SZABOLCSI: Mellem barok og rokoko. En skitseret Vivaldi-biografi ... 197

LEIF THYBO: Nye bøger 35, 81, 165

: En musikogr~afi 55

SVEND TURNING: Nye bøger 16, 140

.., - : Sangkunst (svar til Viggo Forchhammer) 189

. GUIDO WALDMANN: Bayreuth - igår, idag, imorgen 204

BRUNO WALTER: Om musikkens moralske kræfter 158

FLEMMING WEIS: Nye bøger 57

OLE WILLUMSEN: Det stumme klaver 31

WALDEMAR WOLSING: Kære DM! 194

ANMELDELSER AF MUSIKLITTERATUR

W. R. Anderson: Introduction the

Music of Elgar 82

""., Siegfried Borris: Praktische Har.-

monilehre 81

A. Boull og W. Einery: The St. Mat-

thew Passion 82

Fritz Busch: Af en musikers liv 104

Finn Boe: Trekk av Edyard Griegs

personlighet 163

Cedric Chiffe: The Making of Music 82

' M. P. Conway: Playing A Church

Organ 35

k,

John Culshaw: The Concerto 142

A. Dani61ou: Northern Indian Music 141

Edv. Downes: Adventures in Sym-

plionic Music 105

Alfred Einstein: The Italian Madri-

gal 122

Robert Elkin: The Stories behind

. Music 34

Newman Flower: Franz Schubert 17

Andor Foldes: Du og jeg og klaveret 81

Immanuel Franksen: Trw. k vejret

rigtigt 16

Chr. Geisler: Vokalnotation 103

Gurvin og Anker: Musik Ieksikon 102

Fernau Hall: Modern English Ballet 163

Handbooks of European Natiopal

Dances 34

--- J. Hcuidschin: Der Toncharakter 57

Ralph Hill: The Symphony 82

Rosemary Hughes: Haydn 165

Jahrbuch der Musikivelt 164

Beng I Johnsson: Musikkens stilarter 226

Max Kenyon: Harpsichord Music... 105

A. Hyall King: Chamber Music 57

Frederic Laniond: Memoirs 142

D. Mac Mahon: Brass, Wood-wind

and Strings 83

Mendelssohn's breve 16

Music, udg. af »»Arts Inquiry«« 35

Musical Year Book (Hinrichsen --

Peters) 35

Boyd Neel: The Story of an Orche-

stra 141

Reginald Nettel: While the Orche-

stra Assembles 83

Kurt Overhoff: Richard Wagners

Tristanpartitur a/

H. F. Redlich: Monteverdi ** 18

Ernst Roth: Voin Verg,~-nglichen in

der Musik 56

Erik Roulley: The Church and

Music 165

Thomas Russell: The Proms 34

Hans Ru L: Hans Pfitziier 105

Nils Schiorring: Det 16. og 17. Ar-

hundredes verdslige danske vise-

sang 17,9

0istein. Sommerfeldt: Lytt, og Lwr 166

J. W. N. Sullivan: Beethoven 140

W. Talvi: Om Sangnoder i Forliold

til Sangtekst 140

John. Thorkildsen: Kontrapunkt -

canon og fuge . 81

D. F. Tovey: Essays and Lectures

on Music 140

who's who in Music 165

P. M. Young: Introductions to the

Music of Mendelssohn 142

ANMELDELSER AF MUSIKALIER

Bela Bartok: Koncert for viola .... 20 Niels Viggo Benizon: Klaverkoncert 19

Koncertetuder op. 48 37

Sonate for horn og klaver 143

',,' Siegfried Borris: Erstes Klavierbuch 36

Benjamin Britten: Cantiele I 36

: Spring Symphony 83

Gerald Cocksholt: Tyve engelske

folkesange 84

Herbert Connor og Eric Ericson:

Spela.och sjung 20

Harry Egediusen: Klaverskole 60

J. V. Forsman: Klaversuite op. 6..83, 167

..~,«'Rudolf Grytter og Hans Overgaard:

Rytmeorkestret. 166

Gerd Gøssel: Skinnebussen 60

Vagn Holmboe: Tolv danske skæm-

teviser ................................... 84

Antony Hopkins: Partita g-mol 36

»Hortus Musicus« 191

Finn Høffding: 50 koralharmonise-

ringer 18

Herman D. Koppel: Visen om Bente 18

Dobbeltkoncert for violin og

bratsch 36

Inger Loudrup og Else Buchardt:

Det gule kavalkadehefte 18

Frank Martin: 8 Préludes pour

piano 19

Hans Overgaard: Danske folkedanse 59

Knudåge Riisager: Torgutisk dans 59

Hilding Rosenberg: Koncert for

bratsch 36

Sv. S. Schultz: Til Søren 19

John Stanley: Concerto nr. 3 35

Dag Wirén: Diverse værker 83

ANNIELDELSER AF GRAMMOFONPLADER

Joh. Seb. Bach: Koncert f. obo, vio-

lin og strygere . :--***---****** 37

Koncert f. to violiner og stry-

gere 37

: Fra Schemelli's Gesangbuch .. 37

: Violinkoncert, e-dur 106

: Brandenburgerkoncert nr. l.. 106

Beethoven: Septet 39

Sonate f. vl. o. klav. op. 24 ... 106

Leonore-ouverture nr. 3 106

Johs. Brahms: Symfoni nr. 2 39

Alt-rhapsodi 144

Gestillte Sehnsucht 144

Geistliches Wiegenlied 144

Buxtehude: Aperite Nilihi 37

: Præludium og fuga *----* 37

Debussy: Petite Suite 107

Dvorak: Symfoni »Fra den n~-e ver-

den« 39

Folkesange, engelske og franske ... 145

G. Gabrieli: Benedictus 37

Joseph Haydn: Strygekvartet, c-dur 39

: Symfoni nr. 91, es-dur 107

Händel: He was despised 38

Obo-sonate, c-mol 38

Obo-sonate, g-mol 144

W. A. Mozart: Divertimento, b-dur 38

- : Eine kleine Nachtmusik 106

Carl Nielsen: Ouverture til »Maska-

rade« 39

Rinisky Korsakov: Capriccio Espag-

nol 39

J. H. Roman: Sinfonier nr. 16 og 20 38

D. Scarlatti: Sonate og Toccata 38

Heinrich Schiitz: Selig sind die

Toten 37

Arnold Schónberg: Suite fdr Kla-

vier op. 25 168

Igor Strawinsk U: Suite nr. 2 f. ork. 39

Joh. Svendsen: Pariserkarneval 39

Harald Sæverud: Musik til »Peer

Gynt« 168

Tjaikofski: Violinkoncert 107

- : Andante cantabile 146

C. M. v. Weber: Ouverture til »Jæ-

gerbruden« 106

FORENINGERNE. MUSIKLIVET. RADIO

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Foreniiig .. - 16,9 (generalforsamling) .

Dansk Komponist Forening 23,

114, 213

Musikpæ. dagogisk Forening 24,

44, 67, 89 (generalforsamling),

170, 192, 213, 235

Det unge Tonekunstnerselskab

24, 45, 67, 92, 114 (generalfor-

samling) 214, 235

Musiklivet, Danmark-

(ved Sigurd Berg) 22, 42, 64, 87,

112, 137, 161, 187, 210, 232, 254

Musiklivet, udlandet

(ved Vagn Jensen) 20, 42, 63, 85,

108, 136, 15-9, 186, 207, 230, 256

Radio (ved N. B. Møller-Nielseii)

15, 41, 60 108