Musiklivet

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 12 - side 254-257

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

musiklivet

Danmark

N'ed Sigurd Berg

Om kort tid drager klavervirtuosen Victor Schiøler ud på en stor Europaturné, der bl. a. går til Portugal, hvor Schiøler er engageret til otte koncerter.

// Organistudnævnelser: Leif Kyndal, Nikolaj kirkesal; Poul Flemining Sørensen, Taksigelseskirken og Chresta Thomsen, Siineons kirke.

// Pianistinden Bodil Gjødvad er for tiden operarepetitør for Broadway-sukeesen »The Consul«, en ny opera af Menotti.

// Gerhard Schepelerns »Operaboge,,,?..,-, er nu af Jul. Gjellerups Forlag blevet udsendt i en ny forøget udgave, hvori bl.a. Brittens, Riisagers og Svend S. Schultz's nyeste operaer er medtaget, samtidig med at den nyttige grammofonpladefortegnelse -er blevet fuldstændig omarbejdet efter de nyeste kataloger.

Tidsskriftlæsekredsen

.// Til den i D""TNI, hefte 10 (okt.) omtalte læsekreds kan endnu optages enkelte abonnenter. En serie kommer i gang med mindst 4 deltagere; maximum er 7. Priserne er beregnet pr. årgang med 6 deltagere:

Musical quarterly kr. 5,75

Notes - 5,60

Musie in education 1,70

Musie and letters 4,00

Tempo - 1,80

Musica - 4,65

Das Musikleben - 4,20

Schweizerische Musikzeitung - 3,55

Musik im Unterricht - 4,20

Contrepoints - 7,35

Polyphonie - 13,50

Dertil kommer omkostninger for tryksager og startporto. Henvendelser bedes snarest muligt sendt til musikpædagog fru Ilse Meyer, Upsalagade 1, Kbhvn. Ø.

Legater og udmærkelser

Operasangerinden Lilian Weber Hansen er blevet udnæ. vnt til kgl. kammersangerinde og operasanger Erik Sjøberg til kgl. kammersanger.

// Solodanser Svend Erik Jensen, kapelregisør 0. F. Christiansen og kgl., kapelmusikus K. K. Pedersen er blevet Riddere af Dannebrog.

// Kgl. kapelmusika Else Marie Bruun har fået prof. Ove Christensens ærespris på 2.500 kr.

// Dansk Komponist-Forening's jubi12eumslegat er iår tildelt komponisten Ebbe Hamerik med 1000 kr.

/./ Komponisten Erling Brene har fået det Ancker'ske legat.

// I januar søge,,s følgende legater:

Inden 15/l: Danmark-Amerika-fondet. Nytorv 9, Kbh. K.

Inden 24/l: Direktør Th. Thrane og hustrus legat (for pianistinder under 25 år). Det kgl. danske Musikkonservatorium, V. Boulevard, Kbh. V.

Inden 31/l: Geheimekonferensraadinde Andræ's mindelegat. Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 8, Kbh. K. (Skema).

Dansk Tonekunstnerforenings Understøttelsesfond (for ordinære medleinmer og disses efterladte). Hrs. Helsteds k(- ,ntor, Rådhusstr. 1, Kbh. K. (Skema). Ludvig Triers legat (for studerende kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemniingsensgade 8, Kbh. K. (Skema).

Dødsfald

Fhv. operasanger, sangpædagogen

Otto Høy, d. 8. november, 81 år gammel.

// Violinbygger Otto Hjorth, d. 29. no

vember, 73 år gammel.

// Sangpædagogen Elma Hornemann, d.

29. november, 87 år gammel.

Fødselsdage

De cember

24.: Kgl. kammersangerinde Ely Hjalmar.

25.: Kapelmester Svend Chr. Felumb, 52.

26.: Kgl.kapelmusikus Martin Sørensetz, 60.

28.: Kgl.kammersanger Holger Byrding, 59.

- : Kgl. kapelmusikus Knud Kristian Pedersen, 55.

30.: Komponisten Svend S. Sehultz, 37.

- : Organist Ove Jensen, 61.

31.: Kgl. kapelmusikus William Andersen, 77.

Januar 1951

5.: Organist Emma Diderichsen.

-6.: Kgl.kapelmusikus Victor Gandrup, 60.

7.: Komponisten Lauritz Howolt, 65.

8.: Komponisten, prof. K. A. Wieth-Knudsen, 73.

10.: Kgl. koncertmester Johs. Schiørring, 82.

- : Musikdirigent Christian Ehlers, 76.

11.: Komponisten Gunnar Berg, 42.

12.: Pianistinden Gudrun Seligmann. Koncertsangerinde Nora Elé. Komponisten Hans Tørsleff, 70.

14.: Komponisten Benna Moe. . Kgl. kapelmusikus, prof. Thorvald Nielsen, 60.

- * Operasanger Holger Boland, 46.

15.: Kapel-mester Lavard Friisholm, 39.

16.: Operainstruktør Johannes Fønss, 67. Pianisten Carl Schnedler-Meyer, 61. Komponisten Walter Zacharias, 42.

18.: Kapelmester Eifred Eekart-Hansen, 32.

19.: Organis~ Jenny Olsen.

Organist Edgar Henrichsen, 72.

Klaverpædagogen Poul Schldter, 72.

Organist og kantor C. C. Gad, 60.

Organist N. P. Corneliussen, 60.

Organist K. Malmstrøm, 57.

Organist Einar Engelbrecht, 50.

Violinisten Otto Fessel, 53.

DM har nu bragt et års fødselsdagslister.

Efter opfordring fra mange sider har vi besluttet i fremtiden kun at meddele de runde fødselsdage indenfor musiklivet og starter hermed i januar-numret.

Provinsen

// Aalborg musikkonservatorium er ble-,,,et en selvejende institution under navnet Nordjysk Musikkonservatorium med over 100 elever. Koncertsanger G. Thune Stephensen, er konservatoriets direktør.

Udlandet

Ved Vagn Jensen

Benjamin Brittens version af »The Beggar's Opera« vil i april måned blive præsenteret på Scala-Operaen i Milano. Samtidig meddeles, at The English Opera Group vil fremføre hans bearbejdelse af Purcells »Dido«.

/,/ Statsoperaen i Dresden har ansat premiére på Otto Erich Schillings pantomime »Emil und die Detektive« efter Erich Kåstners roman. Koreografien er af Bernhard Wosien. Schilling har i begyndelsen af dette år fået en anden ballet, »In scribo satanis« uropført i Wfirtemberg; desuden præsenteredes hans »Kammerlieder nach Art der Villanellen« ved musikdagene i Donaueschingen.

// Wolfgang Fortner har skrevet scenemusik til fremførelsen af Garcia Lorcas »Bodas de Sangre« i Hamburger Schauspielhaus.

// Stuttgarter Kammerorchester, der i sommer havde en heldig koncertrejse med Bach-programmer under ledelse af Karl Miffichinger, bl. a. til Spanien, vil om kort tid uropføre en »Fugen-suite« af Gerhard Frommel, bygget over klaverfugaer af Anton Reicha.

// Carl Orff er udnævnt til professor ved Stattliche Hochschule ffir Musik i MUnchen, hvor han leder en kompositionsklasse.

// Vasa Prihoda har ove'rtaget et midlertidigt professorat ved Wiener Staatsakademie ffir Musik und darstellende Kunst.

// Et nyt værk af Heinrich Sulermeister, »Die jodelnden Schildwachen«, marche fantasque for stort orkester over en ballade af Carl Spetteler, uropførtes d. 8. oktober i Studio Bern under ledelse af Christoph Lertz. Værket er skrevet på opfordring fra Radio Bern (i anledning af senderens 25-års jubilæum).

// Den 8. december uropførte Paul Sacher med Baseler Kammerorchester Bohuslav Martinus nye »Sinfonia concer

tante«. Otte dage efter dirigerede Sacher værket i London.

// Ernest Bloch ledede i december Chicago Symphony Orchestra ved uro Pforelsen af hans »Scherzo fantasque« ved en række festkoncerter i anledning af koniponistens 70-årsdag.

// Aron Coplands »Old American Songs« uropførtes ved festspillene i Aldeburgh i sommer af Peter Pears og Benjamin Britten.

/,/ Den amerikanske violinist Viviane Bertolami bestilte for nogen tid siden en

r_,

koncert af komponisten Carlos Chavez. Den er nu blevet færdig, og Bertolami vil nu præsentere Chavez' violinkoncert i Fdur på en turné i den kommende sæ- son.

// Clarence Cameron White's haltiske opera »Ouanga« havde d. 27. oktober premi~re hos Dra-Mu Opera Company i Philadelphia.

// På pavelig foranledning har Peterskirken i Rom fået installeret sit første Wurlitzer-orgel . . .

Internationale musikkonkurrencer

Komposition. Ligesom sidste sommer vil der også i den kommende feriesæson blive afholdt »Internationale Ferienkurse får neue Musik« i Darmstadt, 1951 i tiden 23. juni til 15. juli. Unge komponister, hvis fødselsår ligger mellem 1916 og 1931 indbydes til at sende egnede værker (med undtagelse af sceneværker) til en jury i Darmstadt, ledsaget af en kort biografi med angivelse af tidligere (evt. opførte) værk~r. Det er hensigten at give et så omfattende indtryk som muligt af den yngste musik, men antallet af koncerter vil naturligvis rette sig efter omfanget og arten af det indserdte materiale. Bedømmelsen foretages af en komité fra den tyske sektion af ISCM, koncerterne ved kurset vil blive ledet af Herman Scherchen (Zilrich) og Maurits Frank (Amsterdam). De komponister, der får værker opført, vil modtage et stipendium til f-ri deltagelse i kurset. Værkerne skal være Kranichsteiner Musikinstitut, Lagerhausstr. 9, Darmstadt, i hænde senest d. 15. januar 1951.

// Violin. Internationaler Musikwettbewerb »Reine Elisabeth de Belgique« afholdes i Bruxelles i maj 1951. Indtegningsblanket fås hos nærmeste belgiske repræsentation og sendes til Palais des Beaux Arts, Rue Baron Horla, 11, Bruxelles, hvorfra også oplysninger kan rekvireres. I maj 1952 afholdes samme sted international klaverkonkurrence, for begge konkurrencers vedkommende en række bundne opgaver. Da der ønskes en officiel dokumentation fra hvert pågældende land, er det nok klogest at rette henvendelse til musikrådet i København. Indtegning inden 1. januar pågældende år. Samlet præmiesum 600.OOQ fre., førsteprisen 150.000 + guldmedaille. Indtegningsgebyr 1000 fre.

// Klaver. Radio Luxemburg indbyder til en Ravel-konkurrence med 50.000 fre. og koncertengagementer til førstepris. - Nærmere oplysninger må indhentes fra Service Musical, Radio Luxemburg.

Tidsskrifter

MUSIKREVY, Stockholm, årgang 5, nr. 7. Ledare: Två ståder. Richard Englånder: Kring Arnold Sch5nberg. Olav Gurvin: En tonsåttere bortom Sch,5nberg (Fartein Valen). Karl-Birger Blomdahl: Tolvtonsteknik. Alf Thoor: G~5sta Nystroem. - Bibliografi.

.// MUSIKLIVET - VAR SÅNG, Stockholm, 23. årgang, nr. 7. Ledare: Praktisk nordism. Herbert Rosenberg: Om grammofonoptagelser. Johannes Nordby: Radioinstruktion. Åke Uddén: Harmonilåre får lyssnargrupper. Evert Ekroth: Finlandssvensk sång. Musikpedagogisk debatt.

// TEMPO, London. No. 17, autumn 1950. Ed.: Ralph Hawkes in memoriam. Cyril Beaumont: Kirstein, Balanchine and others. John. S. Weissmann: Kodaly's Later Orchestral Music. Otto Erhardt: Richard Strauss' »Die Frau ohne Schatten«. Friede Rothe: Music in Israel.

// SCHWEIZERISCHE MUSIKZEITUNG, Zilrich, 90. Jahrgang, Nr. 11. Edgar Refardt: Gustav Arnold. Renee Bader: La carriere d'Henri Gagnebin. Hans Suler-, meister: Vber »Musiktherapie«.

// DAS MUSIKLEBEN, Mainz, 3. Jahrgang, Heft 11. Kurt' Westphal: Anreger und Vollender. Hermann, Wanderscheck: Ein Jahrhundert Operette. H. Reutter, W. Maler, K. H6ller, K. Hessenberg, H. Degen. Ist die neue Hausmusik zu schwer? - Hindemiths Bachrede in Hamburg.

// ETUDE, Philadelphia, Vol. 68, no. 11. Mark Levine: In Defence of Kirsten Flagstad. Guiseppe- De Lucca: Good Singing Takes Time. Reginald E. Kavanaugh: Pipers of The Highlands. Charles O'Connell: The Truth about Conducting. Quintance Leith: Horse and Buggy Teacher. Max Klein: How Jean de Reszke Taught Singing. Herman. J. Rosenthal: Tips to Parents. Alice M. Parsons: How to built a Piano Class. E. Herb erl-Caesari: The Pharyngeal Voice. Kenneth W. Berger: A. Musician's Credo.