uden titel

Af
| DMT Årgang 25 (1950) nr. 12 - side 258-258

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Klang Festival
  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestlen 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte 1509.

Ekspedition (Executive Offices, Subscriptions): 11-13, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag *kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-13. Forlag (Publishing firrn): G. E. G. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 15,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (.1 Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), (let øvrige udland 18,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 1,5.0 kr. (øvrige udland 2,00 kr.). Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog- eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.