Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 02 - side 45-46

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Pake 7576.

,Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler,

eder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai -Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen. Heering, Rådhusstræde 1, København Kl. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid-. 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Tlf. Byen 2727 u. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Iraasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Pake 1912. Postgirokonto: 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Kristian Riis (næstformand), C. F. Richsvej 50, Kbh. F. Tlf. Fa. 5062 (træffes 12-12%, undt. onsdag og lørdag). Povl Fledelius (kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Otto Mortensen, Else Printz, Astrid l Vodstrup.

Musikpædagogisk Forenings niedlenislegal, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for ældre eller syge medlemmer.

Medlemmer, der ønsker at komnie i betragtning

I

ved uddelingen af dette legat, må skrive e. motiveret ansøgning (trykte blanketter forefindes ikke) til Mp F's, bestyrelse, kontoret, Frederiksborggade 50, København K., inden 15. april d. å.

Ansøgeren må have været medlem af foreningen mindst 7 år.

I legat-fundatsens § 7 hedder det: Legatets renter udbetales efter indsendt ansøgning med kr. 200,00 til kr. 400,00 årligt til ældre eller syge, ubemidlede medlemmer, som har wæret. medlem af foreningen .inindst 7 år. Legatet kan bevilges for indtil 5 - fem - år ad gangen; det udbetales halvårsvis bagud og i tilfælde af legatnyderens død ophører retten. med sidste forfaldsdag før nyderens død.

Musikpædag 0g'sk Forenings elev-legat, stiftet af Valdemar Esbensen, til fordel for ubemidlede musikelever.

Ansøgningsskenia, fås ved skriftlig henvendelse til 'Musikpædagogisk Forenings kontor, Frederiksborggade 50, København IC. Skemaet må i udfyldt stand sendes til kontoret, således at det er forenin~ gen i hænde senest d. 15. april d. å.

Den legatsøgende elev vil komme til at spille for en komité i slutningen af maj eller begyndelsen af juni d. å.

Af betingelserne for at opnå legatet skal følgende frenihæves:

Kun elever i instrumenterne violin, bratsch, cello og klaver kommer i betragtning.

Eleven skal være fyldt 8 år og kan ikke modtage legatet efter udgangen af det 20. år.

Kun de medlemmer af foreningen, der har taget den fuldstændige fagprøve, samt været medlem af foreningen mindst I år, kan undervise legatnydende elever.

Med hensyn til øvrige detailler må henvises til »Musikpæ,dagogen« 1950, nr. 2.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæ-k. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchler-Larsen, Ordrupvej 126, Chr. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, IC. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teaterlelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

11

I Musikkonservatoriets sal afholdes torsdag den

I. marts kl. 20 musiktribunal med følgende

program.:

Svend Westergaard (1922): Tema con varlazioni e fuga for klarinet, 2 violiner, viola og cello op. 13 (uropf.). Tage Scharff og Koppelkvarteiten: Else Varie Bruun, Andreas Thyregod, Julius Koppel og Jarl Hansen. Drøftelse af værket ved Leif Thybo og Jan Maegaard.

Vagn Holmboe (1909): Strygekvartet nr. 111 op. 48 (uropf.).

Lento - Allegro assal e legglero - Andante quasi una glacona - Allegro decido. Koppel-Kvartetten. Drøftelse af værket ved Niels Viggo Bentzon og Sverre Forchhammer.3die ung aften finder sted fredag den 2. marts

kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

Program:

Fr. Schubert (1797-1928): An Silvia - Das Wirtshaus - Fr Uhlingstraum. Sonja Rasmussen, v. fl.: Arne Ryming.

Cesar Franck (1822-1890): Sonate a dur for violin og klaver - Allegretto moderato - Allegro- Reeltativo fantasi, ben moderato - Allegretto poco

MOSSO. Rita Fahnøe og Elinor Kjerulff Jacobsen.

n

Rob. Schumarin (1810-1856): Die Lotosblume - Erstes Gr Un - Mondnacht - Der Nussbaurn.

Sonja Rasmussen.

George Gershwin (1898-1937): 3 préludes for klaver. Igor Strawinsky (1882): Sonate for klaver (1924). Hanne Petri.

Til følgelide to koncerter i Collegium 31usicuin er et begrænset antal billetter stillet til disposition for Du T's medlemmer.

Mod forevisning af gyldigt medlemskort kan billetter afhentes hos Willi. Hansens Musikforlag,

Gothersgade 9, fra mandag den 26. februar mod erlæggelse af garderobeafgift.

Odd Fellow Palæets store sal fredag den 9. marts k 1. 2 0.

Program:

Vagn Holmboe (1909): Gollegium. Musicum-koncert nr. 1 (uropf.).

Olivier Messiaen (1908): Visions de l Amen for 2 klaverer.

1) Arnen de la Création 2) Arnen des étolles, de la planéte a l'anneau 3) Amen de lagonie de Jésus - 4) Amen du Désir - 5) Amen des

Anges, des Saints, du chant des oiseaux - 6) Anien du jugement - 7) Amen de la Consonirnation.

Medvirkende: Pianistinden Yvonne Loriod og Olivier Messiaen.

Collegium Musicuins Kanimerork-ester.

Dirigent: Lavard Friisholm.

Holmens Kirke søndag den 11. marts kl. 20.

Program:

Olivier Messiaen: La Nativité du Selgneur.

1) La Vierge et 1'Enfant - 2) Les bergers - 3) Desseins éternels - 4) Le Verbe - 5) Les enfants de Dieu - 6) Les Anges - 7) Jésus accepte la souffrance - 8) Les Mages - 9) Dieu parriii nous. Ved orglet: Olivier 3Iessiaen.

Benyt nu denne enestående lejlighed til at stifte bekendtskab med en af de ejendomnieligste personligheder i nutidig fransk musik!