uden titel

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 04 - side 90-90

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    © PR

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte 1509.

Ekspedition (Executive Offices, Subseriptions): 11-13, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træ-ffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K.-, Byen 726, 11-13. Forlag (Publishlng firm): G. E. G. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 20., og redaktionen slutter den 1. i hver måned. Abonnementspris 15,00 kr. pr. årgang, 12. hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det ~øvrige udland 18,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 2,00 kr. Abonnenient kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bogeller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement. modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.