Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 05 - side 104-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

~/ Komponisten, professor,dr.phil.Knud Jeppesen, Århus, er blevet indvalgt som udenlandsk medlem af Kungl. Svenzka Musikaliska Academien.

,// Professor, dr.phil. Torben Krogh er optaget som medlem af Det kgl. danské Videnskabernes Selskab.

// Stora Teatern i G8tehorg havde den 9. april premiére på Benjaniin Brittens opera »Albert Herring« i Paul Kanneworffs iscenesættelse.

// Herrekoret »Odeon« fejrede den 11. april sit 100 års jubilæum. Korets nuværende diri-,ent er Arne Bertelsen.

z:,

// Pianisten Claus Bahnson er rejst på en længere koncertturné; til udlandet. Han skal bl.a. give koncert i Paris og spille i den tyske, schweiziske, franske, italienske og algierske radio.

// Den engelske radio har besluttet i løbet af 1951 i Third Programme at udsende samtlige Carl Nielsens symfonier.

7/ Den unge bassanger Mogens Wedel der i vintersæsonen har været engageret på operaen i Heidelberg,-er for næste sæson blevet engageret til operaen i den ,schweiziske festspilby Luzern.

// Den 17. april dirigerede Erik Tuxen .Carl. Nielsens femte symfoni i Carneaie Hall med Philadelphiasymfoniorkestret.

/,/ Med denne sæson forlader kammersangerinde Else Schøtt Det kgl. Teater. -

Også balletdanser Aage Eibye tr,-ickker sig tilbage med sæsonens ud-,ang.

Grethe*Kolbe blev den 4. april fast ansat som kapelmester for radioens underlioldningsorkester.

,// Violinistinden Tutter Givskov er efter konkurrence blevet ansat i Tivolis koncertsals orkester.

// Efter konkurrence har Det kgl.Teater ansat følgende sangere i operakoret: Gre Ihe Lundberg (alt), Melita Kanietzki Rasmussen (sopran), Svend Nikander Frandsen (tenor), Ib Jacobsen og Per Helweg (bas)

// Dansk Musiker Forbund fejrede den 13. april sit 40 års jubilæuni. Forbundet har nu et medlemstal på 4800.

// Pianisten Frank Merrick spillede den 11. januar Niels Viggo Bent-zons Passacaglia i BBCs tredje program og gentog den den 20. februar ved Londons ISCM-sektions koncert. I februar spillede den unge pianist Albert Ferber hans 2. sonate ved en egen klaveraften i London. - Bentzon har netop fuldendt sit opus. 71, en sonate for engelsk horn og klaver.

// Den 17. april havde Musikp-wdagogisk Forening arrangeret et møde i Kunstindustrimuseets sal med professor Edwin Fischer, som talte' om »De krav, der stilles en musiker« og spillede Beethovens sonate, op. 109.

. // På opfordring skal vi oplyse, at Béla Bartóks artikel i DM nr. 1 (»Folkemusikkens indflydelse ... «) har været publiceret bl. a. i det engelske musiktidsskrift »Tempo« 1949-50, nr. 4. Denn-e.artikel samt artiklen om Bartóks strygekvartetter i DM nr. 3 er oversat af Sigurd Berg. Herman Hesses »Uafsendt brev...« i DM nr. 4, der har været offentliggjort i National-Zeitung (Schweiz) 15d16. nov. 1947, er oversat af Karen og Frede Schandorf Petersen.

// Organistudnævnelser: Charley Olsen, Gentofte kirke. - Alf Bech Riber, Nikolaj kirkesal.

// Den 3. maj var det 25 år siden kgl. koncertmester Carlo Andersen blev ansat som koncertmester i Tivoliorkestret. Dagen blev fejret med jubilarens fremførelse af Tjaikofskis violinkoncert.

// Pianisten Andor Foldes har i ameri kansk radio den 14. april spillet skandinavisk musik, bl. a. værker af Sv. S. Schultz og Flemming Weis.

»Nordisk Husikkultur«

// I løbet af det sidste års tid har der været ført en række forhandlinger om oprettelse af et fællesnordisk musiktidsskrift. Fra Sverige har redaktør Bengt Pleijel (»Musik-revy«) og dr. Hans Eppstein deltaget, fra Norge dr. Olav Gurvin, direktør Trygve Lindeman, domorganist Arild Sandvold og komponisten Klaus Egge - og fra Danmark redaktørerne Sigurd Berg og Frede Schandorf Pelersen (»Dansk Musiktidsskrift«). Ved et afsluttende møde i G6teborg den I. maj iår blev udgivelsen endelig vedtaget. Tidsskriftet vil fremkomme som et 56 sider stort kvar~ talsskrift. med titlen »Nordisk Musikkultur«, der her i Danmark vil indgå i DMs årgang uden nogen yderligere omkostninger for abonnenterne. Det første nummer af NM skal udkomme i oktober. Man håber at dette blad vil få betydning for det nordiske samarbejde.

// De danske Folke-Musikskoler afhol. der sommerstævne på Danebod Højskole, Als, i dagéne 5.-12. august. Prisen for deltagelse varierer fra 80-115 kr. Indmeldelse hos forretningsføreren Vagn Heilesen, Ordrupvej 114', Charlottenlund, må finde sted inden 1. juni. Betalingen sker til postkonto'2910 (samme adresse) inden 5. juli.

// Danske Amatør-Symfoniorkes tres Samvirke holder iår sommerstævne på Vestbirk folkehøjskole i dagene 13.-15. juli. Orkesterprøverne ledes af Johan Bentzon og Ejvin Andersen. Deltagelse i stæ-vnet. (incl. kost og logi: kr. 50,00) må anmeldes inden 1. juni til kontorchef Bj. Gamborg, Ø. Farimagsgade 16 B, Kbh. Ø. Giro 55210 ved indbetaling af depositum kr. 10,00.

// Med støtte af Arbejds- og-Socialmini-

steriet har Det unge To ' nekunstnerselskabs

kammerorkester under ledelse af Eifred

Eckart-Hansen afholdt 10 koncerter på

sanatorier, sindssygehospitaler o. I. i tiden

fra den 27. marts til den 6. april.

'Hunde fødselsdage

Mai

23.: Musikpædagogen Astrid Gøssel, 60.

24.: Koncertsanger Gunni Tscherning Møller, 50.

31.: Fhv. balletmester Hans Beckl 90.

Juni

2.: Komponisten Hakon Børresen, 75.

14.: Kgl. kapelmusikus Kjell Roikjer, 50.

z,

22.: Organist, mag.art. Povl Hamburger,50.

Legater og udmærkelser

Formanden for Dansk Musikerforbund Johs. Andreasen og fhv. musikdirigent H. F. Jensen er blevet, riddere.

// Pianisten Frit-,, Rasmussen har modtaget den brasilianske orden Cru- de Honra for sin indsats for brasiliansk musik.

. // I juni søges følgende legater:

Inden 20/6: Kontorchef Arthur Andersson og hustrus le-gat. Hrs. Franz Billow Bredgade 3, Kbh. K. (Skema).

Ane Kirstine Jensen og Peter Jensen Kongsdahls legat (for enker efter musikere ved Gardehusarerne). Gardehusarregimentets kontor, Næstved.

Løjtnant, kammerjunker H. S. Valeurs legat (for musikere i Livgarden og disses enker). Livgardens kontor.

Provinsen

Den, jyske operas »Don Juan« opførelser blev set af over 12.000 mennesker. Den sidste opførelse blev givet til fordel for en ny jysk opera, hvortil bidrag fra byens borgere strømmer livligt ind. Det første beløb til fondet, 1000 kr., er skænket, af operasanger Frans Andersson, der er ideens. ophavsmand.

Udlandet

Ved Vagn. Jensen

// Musik-Olympiaden i Salzburg, der skulle være indledt i denne sommer med en række sangerkampe, er pludselig blevet aflyst. Propagandaen alene har hidtil kostet godt 900.000 schilling.

// NWDR har afsluttet en interessant udsendelsesrække med titlen »Der Dirigent interpretiert«, hvor professor Friederich Blume ved hjælp af gengivelser af samme værk med forskellige kapelmestre demonstrerede interpretationsproblemerne for lytterne. Eksempelvis fremførtes Schumanns 4. symfoni under ledelse af henholdsvis Eugen Jochum og Fritz Busch.

// Lederen af Schwåbischer Singkreis,' H-aÉs Grischkal, har i april påbegyndt en samlet fremførelse af Bachs 200 kantater i Markuskirken i Stuttgart. Projektet er beregnet til en varighed af 10 år.

// Den tysk - amerikanske komponist Hugo Weisgall har skrevet en opera, »Tenoren«, over Frank Wedekinds skuespil »Kammersangeren«. Han har nu planer om at sætte Pirandellos lystspil »6 personer søger en forfatter« i musik.

// Johannes Driessler har skrevet en opera, »Claudia amata«, over Gottfried Kellers legende »Eugenia«.

// Strawinsky er nu blevet færdig med sin nye opera »The Rake's. Progress« (W. H. Auden). Den uropføres, 12. september i Venezia.

,/,/ En ny ballet af Arthur Benjamin med koreografi af Andree Howard, uropførtes den 3. maj i Battersea af The Group Theatre.

// Paul Hindemith, der netop har fåe t den Hamburgske Bach-pris, der består af en plakette af Gerhard Marcks + 15.000 DM, af hvilke 3.000 er båndlagt til en f estkoncert for pristageren, har afsluttet arbejdet på en »Sinfonie in B-dur ffir symphonisches Blasorchester«. Det nye værk uropføres om kort tid i USA.

// Helmut Degen. har skrevet en kammeropera efter Erich Kåstners »Die Konferenz der Tiere«, hvis uropførelse står på Freiburger-operaens spilleplan. I kommission for Radio Stuttgart og SWF har han desuden fornylig leveret en strygekvartet og en klavertrio, og endelig uropfører Frankfurt Radio i næste måned en concertino for fløjte og klaver af Degen. Samtidig præsenteres i SDR en Sonate concertante for bratsch og klaver af Philipp Mohler.

// Radio Paris har for nylig fremført Mozarts ungdomsopera. »Zaide« i studiearrangement. Fragmentet, der er skrevet kort før »Idomeneo«, har gjort lykke som et elskværdigt forarbejde til »Bortførelsen ... «. I samme serie udsendtes Louis Auberts »La foret bleue«.

// I Bamberg har man fundet en strygekvartet i c-inoll fra 1862 af Anton Bruckner. Den er nu blevet uropført i Bayerischer Rundfunk af Koeckert-kvartetten.

,// Med Clifford Curzon som solist uropføres under Festival of Britain en ny klaverkoncert, nr. 2, af Alan Rawthorne. Det sker ved en koncert med London Symphony Orchestra under ledelse af Sir Maleolm Sargent.

// I løbet af sommeren optager et østrigsk selskab en filmversion af Leo Falls operette »Der fidele Bauer« med Paul Hórbiger og Heinrich Greller i hovedrollerne.

// General Franco har hos W. E. Hilland Sons i London købt en meget kostbar Stradivarius, hvormed han kompletterer den samling af mesterinstrumenter, som Antonius Stradivarius i 1696 byggede til Karl II.

// Fra musikfesten i Prades i fjor, hvor Paul Casals for første gang i en længere årrække igen spillede offentligt, har Columbia Records nu publiceret 10 longplaying optagelser, omfattende samtlige Brandenburger koncerter, suiter og sonater, både solo og akkompagneret, samt enkelte andre værker. Foruden Casals, der naturligvis spiller cellosonaterne, medvirker Paul Baumgartner, Rudolf Serkin, Mieczyslaw Horszowsky, Joseph Szigetti, Alexander Schneider, Isaac Stern, Eugene Istomin, Clara Haskil, Marcel Tabuteau, John Wummer, Leopold Mannes og Yvonne Lefebure.

.// En tematisk fortegnelse over Richard Strauss' værker udkommer i nær fremtid hos Ludwig Doblinger i Wien.

// Den første tematiske oversigt over Haydns samlede værker udkommer nu på Verlag B. Schott's Sóhne, Mainz. Offentliggørelsen af denne fortegnelse er det længe imødesete resultat af den kendte Haydn-forsker Anthony van Hobokens årelange arbejde, der ligesom Kóchels. fortegnelse over Mozarts skal kaste lys over Haydns værk.

// Menottis musikalske succesdrama »Mediet«, der siden New York-premiéren har oplevet adskillige europæiske fremførelser, er blevet filmatiseret i Rom under komponistens ledelse. I hovedrollerne optræder fra originalversionen Maria Powers og Leo Coleman, desuden som en ekstra sensation den nu 14-årige italienske koloratursopran Anna Maria Alberghetti. Filmen er indspillet på engelsk.

Årgang 26/1951, nr. 05