Nye bøger

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 05 - side 108-109

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Nye bøger

Gerhard Schepelern: Instrumenter og Partifur. 111. 144 s. - Kr. 10.00. (Gjellerup).

Det er altid godt med populære musikbøger, der kan bringe begreber, som for den udøvende musiker er en selvfølge, ud til videre kredse af interesserede. Det mener Gerhard Schepelern også. Derfor har han skrevet en bog om instrumenter og partitur. Her menes naturligvis i første række orkesterinstrumenterne, som han da også gennemgår. fra violin til pistol medtagende klaver, orgel og harmonium for kompletteringens skyld. Dette er naturligvis lærerigt og instruktivt for enhver musikelsker. Og Schepelern har tydeligvis et fond af viden og kundskab at øse af og har også bestræbt sig på at gøre både sprog og indhold populært.

Efter hvert instruments behandling følger en fortegnelse over orkesterværker eller -passager, hvori det pågældende instrument gør sig særligt gældende. Her røber forfatterens store kærlighed til operaen sig i betænkelig grad, og han kunne med større held have skelet mere til symfonilitteraturen. Det samme gør sig gældende, hvor orkestrets opstilling omtales og især i kapitlet om partiturlæsning, et begreb, som i det hele taget er behandlet vel summarisk. I stedet for at starte ved

det enkle strygekvartetpartitur, går han lige løs på de større opgaver og benytter sig fortrinsvis af eksempler fra operaen.

Fortegnelsen over grammofonindspilnin-

ger af solokoncerter er mere tilfældi,,r end

nødvendigt selv i disse tider, hvor plader

er vanskeligt at skaffe. Først og fremmest

burde være nævnt de nyere danske ind-

spilninger såsom Bachs e-dur og Max

Bruchs g-rnoll violinkoncert på Tono med

Telmanyi, sammes Tono-indspilning af

Saint-Sa,éns' »Introduktion og rondo ca-

priccioso«, Wieniawskys d-moll violinkon-

cert med Tworek (Polyphon), Telemanns

obokoncert med Waldemar Wolsing på

H.M.V. samt Victor Schiølers ~indspilnin-

ger af Griegs og Tjaikovskijs klaverkoncer-

ter samt Beethovens es~dur klaverkoncert

på Tono, for blot at tage et tilfældigt pluk.

I stedet er der henvisning til en mængde

indspilninger, som dels ikke er t ' il at frem-

skaffe, og som dels er udgået. Sv. F.

// British Council i London har udgivet sin tredje musikoversigt i en af Alan Frank redigeret 80 siders publikation af »The Year's Work in Music«, som stort set dækker sæsonen 1949/50. Oversigten giver som de foregående (se DM 1950, side 58) indsigt i, hvad der er sket på forskellige områder. indenfor engelsk musikliv. Foruden artikler, der behandler emner som »Amateur Music«, »Music. Criticism in the British Press« og »Opera« m.m. indeholder publikationen glimrende oversigter over denne sæsons udkomne musikalier, musikbøger og grammofonplader med engelsk musik samt en kronik om særlige begivenheder.

// Med titlen »Band Leaders« har hovedredaktøren af det populære musiktidsskrift »The Musical Express« Julien Vedey udgivet en godt 200 sider omfattende bog, hvori han biografisk portrætterer en lang række (28 ialt) af danse- og underholdningsmusikens populære kapelmesternavne. Af den brogede buket kan man fremdrage eksempler som Jack Hylton, Henry Hall, Glenn Millers og Jack Payne. Forlag: Rockliff, London, pris: 12sh. 6d.

// Penguin Books har genoptrykt den engelske komponist og dirigent Constant Lamberts bog »Musie Ho!« med undertitlen »A Study of Musie in Decline« som udkom første gang i 1934. Med si~ kritisk vittige ofte spidse pen går han ind på en lang række emner, der intet har tabt i' aktualitet siden midten af trediverne, da de blev skrevet ned. Kapitlerne behandler forskellige sider af den nyere musik set i relation til andre kunstarter og på baggrund af vor tids sociale liv. Det er en studie i strømninger mere end i kunstneriske individer. Bogen er skrevet i et ligefremt sprog, der undgår specielle tekniske termer, og emnerne strækker sig vidt: Fra »Surrealism, and Neo-Classicism« til »The Spirit of Jazz««, fra »»The Conflict between Nationalism and Form«« til »»Sch Z5nberg and Official Revolution«. Pris: lsh. 6d. fsp.

Årgang 26/1951, nr. 05