Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 05 - side 109-111

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Nye musikalier

// The Library of Congress (Register of Copyrights), Washington 25, D. C. har udgivet et nyt bind af »Published Music«, der indregistrerer mere end 8000 kompositioner fra hele verden, copyright'et i USA fra januar til juni 1950. Det gælder såvel seriøs og populær musik fra vor tid som historiske værker i nyudgaver. For at tage et eksempel: Knud Jeppesens »La Flora.« står under J. med fuldstændig indholdsfortegnelse, men desuden findes de respektive arier etc. også under de enkelte komponister: Carissimi, Monteverdi, Caccini o.s.v. Niels Viggo Bentzons værker publiceret i denne periode findes under B. men også i titelfortegnelsen under værkernes titler: Chamber Concert under C. o. s. v. Endvidere er der opgivet nøjagtig adresse på forlaget for hver enkelt komposition omfattende 500 forlæggere i USA og 300 i andre lande. »Published Music« er et uundværligt opslagsveerk for biblioteker og koncertinstitutioner og til megen nytte for såvel cafémusikeren som koncertsolisten.

// Den fortræffelige lille »Klavierbuch ffir Karen~lsela« af den tyske komponist Siegfried Borris er af forlaget Imudzeo publiceret i en skandinavisk udgave un~ der titlen »Små klaverstudier«. Se WNI 1950, side 36.

Nye studlepartiturer

Béla Bartók: »Viola Concerto«. Boosey & Hawkes. Se DM 1950, side 20.

Jørgerz Bentzon: »Racconto No. 6« f. str. 4tet op. 49. Skandinavisk Musikforlag. B. Marlinu: »Symphony No. 5«. Boosey & Hawkes.

William Walton: »Scapino - A Comedy Overture«. Oxford University Press.

Mozart: Symfoni nr. 41 »Jupiter«. Penguin Score.

// Norsk Musikforlag, Oslo, har udgivet en samling norske sange i et overdådigt udstyret hefte »Norway sings - Norge synger«, hvis egentlige mission er at sprede kendskab til norske folkesange i udlandet. Alle sange (43 ialt) er med underlagt norsk tekst oversat til engelsk, de er samlet fra forskellige egne af landet og udsat i enkel af og til populær form, og i forbindelse med hver sang, så vidt muligt knyttet til deres indhold, bringes en række meget smukke fotografier fra Sørlandet til Spitsbergen foruden på omslaget 21 farvelagte tegninger af norske jenter i nationaldragter, ligesom kongefamilien pryder en side. En virkningsfuldt anlagt turistpropaganda.

// Nordiska Musikforlaget, Stockholm, har udgivet Erland voiz Kochs »Dans No. 3« for violin (resp. cello) og klaver, et i sin karakter af svensk folketone velskrevet stykke. musik af let diverterende indhold.

// 2. hefte af den østrigske komponist Haiins Jelinek's »Zw,51ftonwerk« op. 15, der består af »Sechs kleine, Charakterstiie,ke« for klaver, er udkommet på Uni-

versal Edition, Wien. Første hefte - en

slags atonal musik for begyndere - inde-

holdt »Vier Zweistemmige Inventionen«,

se ' DM 1949, side 143. På samme forlag

har Jelinek udgivet sit op. 9 nr. 3 »Sechs

Aphorismen« for to klarinetter og fagot,

der ikke er bundet til den strenge dode-

kafone stil men dog helt slutter sig til

Nvienerskolens atonale ekspressionisme. De

knappe former eller forløb på 9 å 10 tak-

ter og flere med en varighed fra 12 til 52

sekunder svarer til den, man finder i

Anton von Weberns allerede historisk

kuriøse orkesterstykke på knap 7 takter.

Lidt mere forenklet men med samme eks-

pressionistiske træk er samme opus nr. 4,

en sonatine for klaver.

// D en belgiske komponist Jean Absil har over rumænske temaer indsamlet af Béla Bartók skrevet en »Rhapsodie roumaine« op. 56 for violin o-,, orkester, soni nu foreligger i udgave for violin og kla,,,er. Universal Edition, Wien '.

// Darius Milhauds »Psaume 129« for baryton og orkester med tekst i Paul Claudel's oversættelse til fransk og tysk tekst af R. S. Hoffmann er af Universal Edition udsendt i udgave for to klaverer og baryton. Værket er skrevet 1919.

// En sonate for violin og klaver op. 12 af den 30-årige engelske komponist Peter Racine Fricker, udgivet af Schott &-Go., London, vidner om et frodigt skabende talent hos sin autor. Fricker har studeret på Royal College of Music og efter tjeneste under krigen i Østen hos Matyas Seiber. Han har tiltrukket sig international opmærksomhed med sin prisbelønnede blæserkvintet (1947), Préludé, elegy and finale for strygere (1949) og sin I. symfoni, der uropførtes af Barbirolli ved musikfesten i Chelienham 1950. Foruden en violinkoncert op. 11, en Concertante for eng. horn og strygere op. 13 og »3 Sonnets of Ceceo Angloliera da Siena« for tenor, blæser 5tet, cello og bas foreligger der fra hans hånd en symfoni nr. 2 og en Concertino for 3 klaverer, strygere og slagtøj.

,// Schott & Co., London, har udgivet en »Barbaric, Dance Suite« for klaver og en suite for klarinet og klaver af den 45årige engelske komponist Priaulx Rainier, to v.-)erker, hvis faktur kan bringe Bartóks skrivemåde i erindring.

// Med »Three 'Modal' Interludes« har Hinrichsen (London) afsluttet en samlet udgave af S. Karg-Elert's 17 interludier

for orgel. Interludierne, der er tænkt fremført mellem f. eks. vokalkompositioner, kan også anvendes som preludier.

// Edition Peters (London) har udgivet en af Griegs norske danse (fra op. 35) for violin og klaver i Carl Flesch' bearbejdelse, endvidere er »Brylluppet på Trollhaugen« genoptrykt i Adolf Ruthardts firhændige udgave.

Gammel musik i nyudgave

Under redaktion af organist Georg Fjelrad har Wilhelm Hansens forlag ud

30 kompositioner for orgel uden pedal af Joh. Seb. Bach. Heftet indeholder henved halvdelen af de Bach'ske orgelkompositioner, der er skrevet for, eller som ihvertfald kan spilles på orgel uden pedal. Satserne, der alle er originale, er hentet fra Griepenkerls samlede udgave af orgelværkerne, og kun hvor praktiske hensvn har krævet. det, er der foretaget ubetydelige småændringer. Værkerne kan naturligvis o-så spilles på harmonium, klaver eller cembalo, og, heftet er anbefalelsesværdigt, for organister ved kirker med orgler uden pedal.

// Samfundet til Udgivelse af dansk Musik har publiceret ouverturen til Du Puy's »Ungdom og Galskab« i stort partitur. Det partitur, som rimeligvis siden førsteopførelsen har været benyttet på Det kgl.Teater, og som nu opbevares på Det kgl. Bibliotek, har været benyttet som grundlag for denne udgave. Men dette partitur, der kun er en afskrift, er så beheftet med inkonsekvenser og åbenbare skrivefejl, at en kritisk revision har været nødvendig. Dette arbejde er blevet udført af komponisten Leif Kayser.

// Peters forlag i London (Hinrichsen) har genoptrykt. Bachs »Musikalisches Opfer« i udgaven af Czerny, Griepenkerl og Roitzsch. Et andet ældre værk, der sandsynligvis vil vække opmærksomhed i kirkemusikalsk interesserede kredse, er udkommet på »Hinrichsen« (London): Thomas Arne's »Libera, me«. Kompositionen, der i Ms. kaldes »A Dirge« (en begravelses-komposition), er det eneste hidtil kendte kirkemusikalske værk af denne engelske komponist, det er skrevet i anledning af vennen Fraricis Pembertons død og opført ved dennes begravelse i 1770. Værket, der aldrig tidligere har været publiceret, mener man, har ikke været fremført fra førsteopførelsesåret til 1925 da Ms. blev kopieret til brug for opførelser i BBC og The Choral Society. Kompositionen er for 5-st. bl. kor og og orgel, skrevet i en italiensk stil, der adskiller sig fra det meste af den musik, man kender af Th. Arne. Anthony Lewis har redigeret denne førsteudgave, der stort set nøje følger Ms. Værket har fem satser: 1) Libera me, 2) Tremens factus sum, 3) Dies -illa, 4) Requiem~ ae~ernam, 5) Requiescat in pace.

fsp.

Årgang 26/1951, nr. 05