Bekendtgørelse fra Statsradiofonien

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 06 - side 134-134

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Bekendtgørelse

fra

Statsradiofonien

En stilling som honorarlønnet chef for statsradiofoniens musikafdeling er opslået ledig fra 1. december 1951.

Stillingen, der . besættes for en periode af indtil 4 år, vederkiegges med et honorar på 15.600 kr. årlig, plus sædvanligt honorartillæg, for tiden 65 «7r, samt et repræsentationstillæg på 600 kr., eller ialt for tiden 26.340 kr. årlig.

Den, der ansættes i stillingen, må z,

have gennemgået en grundig musikalsk uddannelse, såvel teoretisk som praktisk, samt have et indgående kendskab til musiklitteraturen, til orkesterforhold og lignende.

Ansøgninger om at komme i be

n

tragtning må indsendes til statsradiofonien, personaliakontoret, Rosenørnsallé 22, København V., senest (len 14. juli 1951.

Stal,sradiofonien.

København, den 14. juni 1951.