Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 06 - side 135-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Danok Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. ]Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Rildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thornas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry -Skjær.

Sekrelær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Romponist-Forening

Kontor: -Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Pake 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (mæstformand), Finn Høffding, Si). E. Tarp, Vagn. Holmboe.

Fra og med 25. maj er foreningens telefonnuninier atter PALÆ 5405.

Medlemmernes opmærksomhed henledes på, at foreningens kontor er lukket hele juli måned på grund af sommerferie.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat:. Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksbor, ade 50, København K. Tlf. Palæ 1912.,, ~19

Postgirokonto 26284, »Musikpuædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Povl Fledelius (næstformand og fungerende kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), Ups.,ilagade 1, Ø. Tlf. Øbro 1787 v. Kjeld Meyersahm (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Vestre Boule-' vard 42, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otto Morlensen, Else Printz, Astrid Wodsirup.

Følgende kandidater har taget musikpædagogisk eksamen i maj 1951:

Klaver: Niels Johannes Kildegaard Hansen (Jylland), frk. Lise Larsen, Johannes Rasmussen og

frk. Ellen Stæhr (alle København).

Klaver og hørelære: Vilfred Kjær (København). Violin: Børge Morlens'en (Fyn).

Hørel-ære (hovedfag): Jørgen Berg (tidniærkelse), Ringoldas Kaufrnanas (udmærkelse) og Ebba

Margrethe Laursen (alle København).

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontort Id 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postleonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Tealertelefon: Palææ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.Anmodning om medvirken ved Ung Aften i ""e Sonen 1951-52 må være indgivet til kontoret inden I. september. Antagelsesprøve vil finde sted i første halvdel af september.