Musiklivet

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 06 - side 128-131

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

musiklivet

Danmark

Ved Sigurd Berg

Forskelligt

Pianistinden Yvonne Loriod spillede den 6. maj Niels Viggo Bentzons »Partita« i fransk radio. Han skal selv spille sine to Nocturner og suiten »Træsnit« den 2. juli over det franske nationalprogram.

// Ved årets musikfest i.Edinburgh skal Asger Hameriks »Symphonie spirituelle« (komp. 1896) opføres af Boyd Neel's orkester den 21. august.

// Flemming Weis' sonatine for fløjte, violin og violoncel, der den 10. maj blev spillet ved Weis-koncerten i København, har i december været opført i Paris radio af et fransk ensemble.

// Herrekoret Bel Canto med komponisten Karl Clausen som dirigent var i slutningen af maj på en koncertturné til Stockholm, Helsingfors og Borgå. Som solister medfulgte Ole Walbom og pianisten Erik Starup.

.// Komponisten Ejnar Jacobsen har fået en ny symfoni (nr. 2) »Nordens stemme« antaget til opførelse af radiosymfoniorkestret i den kommende se-eson. Lanny Grøndahl skal dirigere.

// Lyngby Statsskoles Drengekor har efter indbydelse foretaget en koncertrejse i dagene 3.-12. maj til en række byer i Sydslesvig. Den unge tenorsanger Erling Rosendahl var solist ved både kirkelige og verdslige koncerter. - Koret, der er startet for tre år siden og arbejder under ledelse af Henning Wesch, har modtaget støtte fra undervisningsministeriet.

// I DM nr. 9, 1950, efterlyste Elvin Borgsmidt-Hansen. metoder til behandling af nodeblindhed. Nu har vor fineste specialist i ordblindhed Edith Norrie i »Musikpædagogen« (nr. 4 og 6 iår) yderligere uddybet emnet og belyst mulighederne for at konstatere og helbrede denne lidelse. Artiklen må anbefales alle musikpædagoger.

// Ved optagelsesprøven til Det kgl. Teaters operaskole den 21. maj havde der meldt sig 17 aspiranter. Kun to blev antaget: Charlotte Uhrskov, elev af Viggo,~ Forchhammer, og Else M. Jeppesen, elev af Dora Sigurdsson.

// Jolanda Rodio sang den 15. april i Helsingfors radio arier og sange af Bizet, Ravel og Carl Nielsen. Af den sidstnævnteuropførtes Panufniks instrumentation af »I Aften«. Radioorkestret blev dirigeret af Erkki Linko. Ved samme lejlighed blev der foretaget en båndoptagelse af Debussy's 3 chansons de Bilits, 2 af Herman D. Koppels gammeltestamentlige sange og Rovsing Olsens 2 prophetic, son,,s.

// Komponisten Leif Thybo rejste den 29. maj til Skotland for at give to orgelkoncerter i domkirkerne i Edinburgh og Glasgow. Thybo vil bl. a. spille en ny orgelkomposition af sig selv.

,/,/ Cellisten Erling Bløndal Bengtssoit er indbudt til at medvirke ved Casals musikfest i Perpignan, hvor der således nu er to danske medvirkende, idet som bekendt også Aksel Sehiøtz er indbudt. Efter Perpignanfesten i juli skal Bengtsson. give koncerter i Skandinavien, indtil han i oktober vender tilbage til Amerika.

./,/ Kammersanger Thyge Thygesen, rejste den 22. maj til Italien, hvor han var indbudt til at medvirke ved festspillene i Firenze, som den 8. juni havde verdensurpremiére på Joseph Haydns opera »Orfeo«, komponeret for 160 år siden. Thygesen sang titelpartiet. Maria Callos sang Euridice og Kleiber dirigerede.

// Der er nu indkommet ca. 25.000 kr. til det jyske operafond, halvdelen af det beløb, man venter.

/,/ Komponisten Jens Bjerre opholder sig i juni maned på San Cataldo.

// Musikpædagogisk Forening har på Statens pædagogiske Studiesamling, Frederiksberg Allé 22, åbnet et musikpædagogisk studieværelse, hvor en omfattende samling undervisningsstof og musiktidsskrifter fra forskellige lande forefindes. Det nyordnede musikpædagogiske bibliotek samme steds er ligeledes yderst righoldigt. Studieværelset og biblioteket er åbnet dagligt fra 10-17 (lørdag 10-14).

Ved åbningshøjtideligheden den 8. maj, hvor foruden Musikpædagogisk Forenings bestyrelse og sanginspektør- Rudolf Grytter, -også repræsentanter for musik- og bogforlag - der har vist stor interesse for sagen ved at forære noder og bøger - var til .stede, udtalte inspektør Milller sin store glæde ved samarbejdet med Musikpædago.gisk Forening.

Her er en enestående chance for musikpædagoger til stadig at kunne gøre sig bekendt med den nyeste musikundervisningslitteratur samt de bøger der omfatter musikpæ,dagogiske emner. Studieværelset kan også benyttes til studiekredse.

// Pianistinden Ida Koppel har den 9. juni givet koncert i Wigmore Hall i Lon(Ion. Koncerten var et led i Festival of Britain's koncerter. Programmet omfatte(le værker af Bach, Mozart, Beethoven, Brahms og Carl Nielsen.

// Finn Viderø har modtaget en ærefuld indbydelse til i slutningen af august at give en orgelkoncert i Lilbeck som et led i de festligheder, med hvilke Mariakirkens genindvielse skal fejres.

Uropførelse af kammeropera

Fredag den 6. april - på en af Vestjysk Musikkonservatoriums sædvanlige elevaftener i statsskoleaulaen, Esbjerg - samledes V. M.s kræfter om en fællesopgave, nemlig Peder Holms lille opera »Våren og trekanten«. Peder Holm, der er lærer ved V. M., dirigerede selv, og elever fra konservatoriets forskellige klasser og kurser var på scenen, i det lille kammerorkester og i koret. Personerne er Maler I og Maler Il samt pigen Lydia (trekanten!). Koret »gir« inalernes i-nørke og lyse tanker. »Fanden« viser sig (dog ikke syngende!).

Handlingen drejer si,, om malernes interesse for samme niotiv, som de skændes om, og for pigen, som Maler I render af med. Maler II drikker sig i sin bedrøvelige tilstand fuld og ser djævle og ånder. Djævelen forklarer ham, at pigen er en tøjte - hvad der skaffer ham fred! I sidste optrin synger koret forårsgrønne kvad og malerne mødes i god forståelse

pigen vil de ikke mere vide af, men da de pdager, at hun er blevet sød og rar, lader de sig formilde - forårspiger kommer ind og alle er glade og gode venner.

Teksten - af Jørgen G. Brandt - er et ungt stykke arbejde, men det går an, at det er det, da alt er meget upretentiøst. - Musikken er et stykke kammermusik. Det viser Peder Holms udmærkede musikeregenskaber oll evner for at lade det lille ensemble virke.

Det forjættende er, at det viser sig, mu-

ligt gennem et målbevidst arbejde, at også

nutidsmusik kan blive en selvfølge i pro-

vinsmusiklivet. Ejt~in Andersen.

Uropførelser af dansk musik i sæsonen

1950.51

DM modtager med glæde rettelser og tilføjelser .til nedenstående oversigt. For at kunne gøre fremtidige s,-esonoversigter så fuldstændige som muligt henstiller. vil til komponisterne respektive koncert,dverne i løbet af sæsonen eller ved dennes slutning i ei-,en interesse at tilsende DM meddelelse oni

11

uropførelser med værktitel, opusnumnier og op-

førelsessted. Red.

Johannes Andersen (f. 1890):

30/4 Koncert f. vl. og ork. (Radio). Jørgen Bentzon (f. 1897) :

2/5 Musikantisk koncertino f. 2 solo-

,v 1 * og str.ork. (Holte).

Niels Viggo Bentzon (f. 1919,):

24/8 »Mosaique musieale« f. fl., vl., vel.,

klav. op. 54 (dansk førsteopf.).

9/9 »Træsnit« f. klaver op. 65.

1/10 »Intrada« f. ork. op. 64. (Århus,

transm.).

17/10 Symfoni nr. 5 op. 61. (Radio).

24/11 Sonate f. klar. og klav. op. 63.

14/12 »Jazz-hieror-rlyf« f. 2 klav. (Radio).

~1

2/2 Symfoni nr. 6 op. 66 »Sinfonia

piecola«. (Randers).

25/2 »Piceolo concerto« f. klav. og str.

op. 69a. (Radio).

3/4 2 nocturner f. klav. op. 68.

15/6 Koncert f. vl. og ork. op. 70.

Helge Bonnén (f. 1896):

11/1 Sonatine f. vl. og klav.

Axel Borup-Jørgensen (f. 1924):

30/3 Ur »Baul-sånger« (Tagore)

f. niezzosopr., fl., vla.

Erling Brene (f. 1896) :

21/2 »Drengen og fløjten«, musikalsk

æ- ventyrspil.

John Viiinó Forsman (f. 1924):

2/9 »Serenata in vano« f. klav.

»Fivelmprovisations« op. G'L klav.

(Dansk førsteopf.. begge uropf. i

Paris 6/3-49).

»Små strejf« f. sopr. og klav.

- Klaversonate nr. 2.

22/4 Klaversonate op. 12.

»Songs of Innocence« f.vl.ogklav.

Ebbe Hamerik (f. 189.8):

8/3 »Cantus f irinus V«, f. ork. (Radio).

Børge Røger Henrichsen (f. 1915):

14/12 »Constellation« f. 2 klav. (Radio).

Peder Holm (f. 1926) :

30/3 Str.kvartet nr. 2 (1948).

6/4 »Våren og trekanten«, opera.

(Esbjerg) .

llagn Holmboe (f. 1909):

1/3 Str.kvartet nr. 3 op. 48. (18/11

præuropf. »Gymnamusa«).

9/3 Kammersymfoni nr. 1 op. 53.

3/4 »Suono di bardo« f. klav. op. 49.

Knud Høgenhaven-Jensen (f. 1928):

30/3 »Lamento« f. str.ork.

Knud Jeppesen (f. 1892) :

10/9 »Rosaura«, opera.

Sven Kock (f. 1894):

25/11'»Tycho Brahes ungdom«, skole

opera. (Holte).

Herm. D. Koppel (f. 1908):

11/10 Sonate nr. 1 f. klav. op. 50.

26/10 »Davidssalmer« f. tenor, kor og

ork. (Radio).

Bernhard Lewkovitch. (f. 1927):

9/10 Sonate nr. 3 op. 4 f. klav.

2./1 Sonate nr. 4 op. 5 f. klav. (Radio).

8/2 »En ko« f. mandskor.

Jan Maegaard (f. 1926):

15./5 Trio f. obo, klar., fag. (Radio).

Ib Martens (f. 1918):

3./9 »Passata« f. klav.

Per Nørgård (f. 1932) :

30./3 Concertino f. klav. (1950).

Poul Nørlit (f. 1919) -.

5/12 Suite f. mezzosopran og mindre

ork.

Knudåge Riisager (f. 1897):

19/9 »Archaeoperyx« f. ork. (Helsing

fors).

21/11 »Sinfonia serena«.

3/1 »Spil op«, otiv. f. ork.

Sv. S. Schultz (f. 1913):

25./11 »Høst«, opera. (Århus).

Leif Thybo (f. 1922):

16/2 Symfonisk suite f. ork. (2 satser).

7/5 »Præludium 1950« f. orgel.

Flemming Weis (f. 1898):

21/12 Symfoni nr. 2. (Radio).

3/4 Sonatine f. klav.

Svend Westergaard (f. 1922):

17/2 Kvintet f. fl., clar., obo, fag., coc.

1/3 »Tema. con variazioni e fuga« f.

str.kvartet og klar.

Legater

,Il' Pianistinden Ida Koppel har mod-

taget 600 kr. af Sally Behrens legat.

' // Organist Chr. Lauritsen, Fakse, har

modtaget Agerbys mindelegat på 500 kr.

Legatet uddeles hvert år af Dansk Blinde-

samfund til en blind musiker.

Disse to legater kan ikke søges.

// Emma Bærent,-,,,ens legat blev den 13. juni tildelt bl. a. violinistinden Tutter Giv,. skov, pianistinden Karen Levinsen og sangeren Niels Møller.

// I juli-august søges, følgende legater:

Inden 15/8: Andreas Arenholtz Dænkes arvingers legat (for tinge fra Odense op,

omegn). Odense byråd. (Skema).

: Ingeborg født Schøtts legat (for rn-usiklærere og musiklærerinder). Hrsagf.

Ejvind Møller, Højbro Plads 6. (Skema).

'Dødsfald

// Pianistinden Elna Marianne Jæger,

10/4.

// Fliv. overtrompeter, musikhandler

J. J. Andreasen, Holbæk, 10/4, 84 år gam-

I

inel.

// Musiker A. M. Riis, Hou, 20/4, 78 år

gammel.

// Fhv. regimentsmusiker E. Mejlgaard,

Fredericia, 63 år gammel.

,// Violincellisten Edvard Møller, Firen

ze, 66 år gammel.

// Koncertsangerinde Jenny Stotz, Kel~

ding, 3/6, 61 år gammel.

Hunde fødselsdage

Juni

27.: Sangpædagogen Lis Jacobsen, 60.

Juli

2.: Koncertsanger Max Fretiler, 75.

24.: Arkivar, organist H,,ikon Grdner-Nielsen, 70.

August

18.: Organist Hans Peder Sørensen, 60.

24.: Organist Ellen Westergaard, 50.

29.: Klaverpædagogen Knud Leopold Nielsen, 50.

]Udlandet

Ved Vagn Jensen

Ved en komponistkongres i Berlin

er oprettet en ny organisation, »Verband deutscher Komponisten tind Musikwissenschaftler«, der skal arbejde for fornyelse og demokratisering af den tyske kultur. I spidsen for sammenslutningen står professorerne Ottmar Gerster (Weimar) og Ernst Hermann Meyer (Berlin).

/7 Originalmanuskriptet til Mozarts kla

vervariationer over »~Ah vous dirai-je Maman«, komponeret 1778 i Paris er dukket op hos Augsburger Mozartgemeinde. Håndskriften skal kun afvige lidt fra den trykte udgave.

// Intendanten ved operaen i Darmstødt

fortjener at nævnes for en god idé. Dr.

Siegmund Skraup har nemlig tilbudt abon-

nenterne på de moderne forestillinger gratis billetter til en anden overhøring for dermed at få større forståelse for det nutidige tonesprog. Uden gentagelser ingen ny tradition!

, // Professor Friedrich Blume har i egenskab af præsident for Gesellschaft fiir Musikforschung afsendt et protesttelegram i anledning af planerne om at bygge en 5-etages forretningsejendom på Makartplatz i Salzburg i stedet for at restaurere Mozarts stærkt krigsbeskadigede fødehus. En lang række musikere og kunsthistorikere har iøvrigt gjort indsigelse.

// Pianisten Heinz Arntz har sat ny verdensrekord i udholdenhedsløb ved at spille 198 timer og 15 minutter, kun afbrudt ved de af den internationale artistloge fastsatte sammenlagt 60 minutter daglig til de mest trængende nødvendigheder.

// Erland vorz Koch har i løbet af sæsonen afsluttet tre større veerker: en symfonisk skitse kaldet »Arkipelag« (spilletid 16 minuter), strygekvartet nr. 3 (ligeledes 16 min.) samt en cellokoncert i to satser (18 min.).

.// Metropolitans underskud for denne sæson ventes at ville nå op på 400.000 $. Ønskerne om en ny operabygning eller modernisering af den gamle er således skudt i baggrunden af mulighederne for en ny økonomisk krise.

/,/ Den internationale konkurrence om en på latin skrevet monografi over Guido, Arezzo blev vundet af docent Jos Smils, Amsterdam.

// Luigi Dallapiccola vil i sommer give gæsteforelæsninger i komposition i Berkshire Music Center. Det er iøvrigt nu 9. sæson, der afholdes sommerkurser på Tanglewood. Blandt de øvrige lærerkræfter er Gregor Pialigorsky, William Kroll, Hugh Ross, Aaron. C0pland og Boris Goldovsky samt 22 medlemmer af Boston Symphony Orchestra.

// Alexander Hilsberg har efter i 20 år at have siddet som koncertmester i Philadelphia. Symphoni Orchestra trukket sig tilbage for at gøre ny karriere som dirigent.

// Dusolina Giannini, der er berømt for sin »Alda«, havde i forrige måned en sentationel. debut som Amneris ved New York City Operas Verdi-premiére.

// Jennie Tourel har fået overdraget en af de førende roller i uropførelsen af Strawinskys nye opera »The Rake's Progres-s«.

Kompositionskonkurrence

International Academy of Music indbyder til konkurrence om a) kammermusikkomposition (1-35 medvirkende), b) komposition for solo-,,,iolin (Paganini Prize) samt c) ikke-virtuos klaverkomposition i munter og elegant stil. Der e~ ingen aldersbegrænsning for deltagelse,

t_,

lige så lidt som nogen grænse for værkernes længde, form eller retning. Derimod skal der betales geb

yr fra Lit. 1.000 til akademiet, hvis adresse er P. 0. A. n. 4/12455, Genova, mens manuskripter sendes under mærke til I. A. of M., P. 0. B. N. 536, Genova, senest 30. september 1951.

Dødsf Ald

// I følge hollandsk efterretning skal den engang verdensberømte operasangerinde Sara Cahier være afgået ved døden i sit hjem i Californien.

// Tidsskriftet »Symphonia« noterer tillige komponisten Halfdan Cleves død.

Sommerens musiklester, il

Denne liste er ét supp~ement til over.sigten i DM nr. 4.

Glyndebourne-Festival, 20. juni-21.juli. Toulouse, Semaines musicales, juni.

Aachen, Domweihefest, 23.-25. juni.

Bayreuth, Musik des europåischen Barock,

24.-28. juni.

Miinchen, Festspiele der Bayerischen

Staatsoper, juli.

Trossingen, Musiktage, 13.-15. juli. Hasleinere, Festival, 14.-21. juli.

Weikersheim-Mergentheiml Sommer-Kurse,

juli/au-ust.

Bregenz, Festspiele, 21. juli-12. august. King's Lynn, Festival, 21.-28. juli.

Ansbach, Bachwoche, 27. juli-3. augu, st. Bayreuth, Wagner-Festspiele, 2-9. juli - 2G. august.

Hitzaker, Sommerliche Musiktage, 26. juli

-2. august.

Månchen, Tonkflnstler~Studio, september. Witten, Musiktage, september.

Donaueschingen, Musiktage, oktober.