uden titel

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 06 - side 135-136

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte 1509.

' Ekspedition (Execuliz)e Offices, Subscriptions): 11-13, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17, dog ikke i tiden "") 5. j u n 1-8. a u g u s t.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adverlising manager): Alto Aggesø, Kronprinsessegade 26, København K., Byen 726, 11-13. Forlag (Publishing firm): G. E. G. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Fgrening og_ Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad fo.r foreningerne. DM_udkommer den 20., og redaktionen slutter den I. i hver måned. Abonnementspris 15,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), (let øvrige udland 18,00 danske kr. Enkeltnumre i løs§alg 2,00 kr. Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller,hos en bogeller niusikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnement modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.