Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 07 - side 159-160

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freizler, Peder Lynged.

Reprecsentaniskab: Eniilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thonias Jensen, Knudåge Riisager, God Ifr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen', Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Ileering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Pake 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Kimdåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (n,---estformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vag~i Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26284, »Musikpæ-dagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Povl Fledelius (næstformand og fungerende kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meger (sekretær), Upsalagade 1, Ø. Tlf. Øbro 1787 v. Kjeld Meyersahm (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Vestre Boulevard 42, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Mp F. arrangerer et INSTRUKTIONSKURSUS FOR PIANISTER med Robert Riefling 15.-25. november, daglig fra 9-11.

Dette kursus byder medlemmerne enestående mulighed til videreuddannelse. Man kan enten melde sig soni aktiv eller som passiv del-tager. Gennemsnitsprisen bliver ca. 50 kr., d. v. s. noget mere for aktive og noget mindre for passive deltagere. Dog beror prisen noget på antallet af tilmeldelser. Viderekomne elever og koncertpianister kan deltage, dog kun aktivt, - forudsat der ikke er overtegnet - selv om de ikke er medlemmer af foreningen.

De aktive deltagere bedes inden den I. oktober 1.ndsende flere opgaver til udvalg, for at Robert

Riefling kan sammensætte et så alsidigt program som muligt. Som litteratur foreslås barok- og klassisk musik, Schubert, Brahms, Sehumann, men gerne også andet.

Alle interesserede bedes melde sig snarest skriftligt lios foreningens sekretær Ilse Meyer, Upsalagade 1, Kbh. Ø.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbsek. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Kronprinsessegade 26, 3. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Kronprinsessegade 26, 3. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

11

Det indprentes, medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af Du T.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller delvis udsolgt. Heller ikke ved »delvis udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.