Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 07 - side 156-157

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

Nye musikalier

Gammel musik i nyudgaver

Forlaget Hinrichsen i London, der har ældre tiders musik som speciale, har udgivet en af Bachs seks orgelsonater (nr. 2, c-moll) i bearbejdelse for strygetrio (violin, viola og cello) af Watson Forbes. Oprindeligt hører værket til triosonaterne sandsynligvis for cembalo med to manualer og pedal kaldet »trios«, da den instrumentale trestemmighed er gennemført konsekvent i hele værket. Af praktiske grunde er det blevet skik at spille sonaterne for orgel, men bearbejdelsen til tre strygeinstrumenter er nærliggende. Mr. Forbes har indsat strøg i sin udgave og endvidere indført en del foredragsbetegnelser og fraseringsbuer, der dog bør omgås med megen varsomhed.

- Af de to engelske 1700-tals komponister Thomas Arne (1710-78) og William Boyce (1710-79) foreligger ligeledes to triosonater fra samme forlag redigeret af Herbert Murrill, og flere bl. a. også af Corelli, Händel og Purcell er under forberedelse.'Be~ sætningen her er to violiner og continuo (cello og klaverinstrument), men den iøvrigt stilrent udsatte generalbasstemme kan varetages 2f celloen alene, så det bliver rene strygetrios. I modsætning til bearbejderen af- Bach- sonaten har udgiveren her »t2enkt det bedst at henvise mere detal~ jerede udtryksnuancer til udøverens smag og diskretion«.

// Bibliotekaren ved Lunds Universitetsbibliotek Josef Hedar, der i foråret blev dr. phil. på en afhandling om »Buxtehudes, Orgelwerke« har fra de Wenterske og Engelhardtske samlinger 'fra ovennævnte bibliotek hentet ni, orgelveerker af Buxtehude frem af glemselen, hvoraf de syv foreligger i tryk for første gang, me

dens de to sidste, der foreligger i en udgave af Spitta, viser så betydelige afvigelser fra dennes håndskrifter, at udgiveren har følt det motiveret også at bringe deni i en ny udgave. Kommentarer til og analyser af disse værker forefindes i Hedar:,s doktorafhandling.

Orgel

Af de fire komponister, der har udsendt orgelværker på nordiske forlag i den sidste tid, tilhører de tre den gamle traditionsrige men også traditionstyngede orgelskole. Stilen i værker som N. 0. Raasteds »Pastorale, Koral og Fuga« (W. H.) eller nordmanden Arild Sandvolds »To Orgelstykker - Over Tema av Jos. Haydn« (Norsk Musikforlag), er først og fremmest bestemt af en traditionel skrivemåde; den giver indtryk af solid håndværksm2pssig kunnen, erhve * rvet for Raasteds vedkommende i barokmestrenes polyfont disciplinerede skole, medens 'Sandvold. udnytter mere romantisk farvede klangmuligheder. Komponisterne her kender deres instrument til bunds, men de har tilsyneladende så meget mindre kendskab til, eller skal vi kalde det føling med deres tid. Der, kommer derfor - trods dygtigheden

ikke noget kunstnerisk perspektiv i denne musik. Egil Hovlands »5 Koralforspill for Orgel« (Nordisk Musikforlag) er ren brugsmusik med præg af musikalsk husflidsarbejde.

Af ganske anden karakter er den unge danske komponist Leif Thybos op. 11 »Preludio, Pastorale e Fugato« (1948,' W. H.). Her står vi overfor et af de desværre altfor få vel lykkede forsøg på at skabe en orgelstil i pagt.med vor tid, uden derfor nødvendigvis at kappe tråden, der forbinder nutiden med fortidens orgelkunst, over. Den flydende lineære strøm er'en arv fra b'aroktiden, nien den er helt renset for karakter af pastiche. Den måde, livorpå Thybo sætter værket i gang, er simpelthen et fund, som han udnytter fordomsfrit og med kompositorisk finhed. Der er ingen tvivl om, at denne komponist lier har fundet et felt, hvor hans kunstneriske evner kan få adækvat udtryk, og hvor han har en mission at udrette. Senere endnu upublicerede værker for orgel viser, at han er godt på vej med at uddybe sin egenartede og i dansk musik forfriskende orgelstil.

// En af den danske romantiks skønneste orkesterværker, Hornemans »Aladdin«ouverture foreligger nu i nyrevideret stort orkesterpartitur på Edition Dania. Bibliotekar Sven Lunn har foretaget det ikke helt lette revisionsarbejde efter flere forskellige autografer, som findes på Det kgl. Bibliotek, men »om. man så vil gå så langt, at man vil mene, at det fra Hornemans side var at betragte som den endelige redaktion, er et spørgsmål for sig«, skriver Sven Lunn i forordet. Under alle omstæn(ligheder er det dog et værdifuldt stykke arbejde, der her er gjort, som vil få betydning også for opførelser i udlandet, hvor (lette brillante orkesterstykke af en ung 23årig dansker burde vinde plads i det faste repertoire. Ligesom med Carl Nielsens. klarinetkoncert ville det dog være af betydning, om Edition Dania også udgav værket i studiepartitur, ikke mindst fordi begge (le her nævnte værker findes i frem- ragende grammofonoptagelser .

,// Engstrøm & Sødring har udgivet fire Negro Spirituals i arrangement for solo

og blandet kor af Henrik Schiøtz: 1) (11,

holy Lord, 2) 1 want to be ready, 3) Listen to the lambs, 4) Nobody knows.

// To kantatetekster af John Nilsson er

blevet sat i musik af hhv. Daniel Olson og Henry Lindroth og udgivet af Nordiska Musikf,5rlaget: »Gud Fader bor i himlen« f. kor, solo, orgel samt recitation og »Låten . barnen komma till mig« f. solo, recitation, kor, ork. og orgel.

/./ Kaabers musikforlag, Aarhus, har

udgivet fire mandskorsange af Erling Winkel: »Aarhus~Studentersang« (Erling Fischer), »Bandarfolkets Vandresan..« (Kipling - Friis-Møller), »Din Skaal og min Skaal« (Blicher) og »Mens jeg venter« (Villi. Krall).

Nye studiepartiturer

Tiaikofski: »Fantasy-Overture - Ronieo and Juliet«. Penguin Score.

Franz Berwald: »Sinfonie Capricieuse«. Nordiska Musikfårlaget.

Wilhelni Stenhammar: Serenade op. 31 f. stort ork. Nordiska Musikfbrlaget.

Hilding Rosenberg: »Johannes Uppenbarelse«, symfoni (1940). Nordiska Musikf 5rlaget.

Ludvig Irgens Jensen: »Partita Sinfonica«, symf. dikt. Norsk Musikforlag.

: »Tema con Variazioni Per Orchestra«. Norsk Mdsikforlag.

Nancy Dalberg: Strygekvarlet nr. 3 op. 20. Edition Dania.

Wagner: »Siegfried Idyll«. Penguin Score. Beethoven: Symfoni nr. 5. Penguin Score. Carl Nielsen: »Sinfonia espansiva«. Engstrøni & Sødring.