Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 08 - side 183-184

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretarial: I-lverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ. 757(3.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (l~asserer), Afax Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck,

Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulenl: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, I~øhenhavn l~. Tlf. Central 2270 og Palæ. 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Musikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborr,gade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Post-,irokonto 26 284, »Musikp..,edagogisk Forening«,

~1

København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte -1370. Povl Fledelius (næstformand og fungerende kasserer), Lygten 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), Upsalagade 1, Ø. Tlf. Øbro 1787 v. Kjeld Megersahm (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Overretssagfører Otto Fabricius (juridisk konsulent), Vestre Boulevard 42, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodsirup.

I begyndelsen af november skal den kendte klavervirtuos Andor Foldes tale i Mp F.

»Die Rolle des Interpreten - Pflicht und Mission des reproduzierenden Kfinstlers«.

Tid o-, sted bekendtgøres senere.

G-æstekort fås ved indgangen.

D-et unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Frtisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchler-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Han-imerensgade 3, 4. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af Du T.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. l Ieller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

NY ADRESSE

Det unge Tonekunstnerselskab er den 1. oktober flyttet til Hammerensgade 3, 4. sal, København K.

Telefonnumret er uforandret Byen 726.

Teatertelefonen Palæ 6932x.

Itlindekoncert for Jørgen flentzon afholdes fredag den 19. oktober kl. 20 i Hornung ,k- Møllers sal under medvirken af Koppel-Kvartetten (Else Marie Bruun, Andreas Thyregod, Julitis Koppel og Jarl Hansen), Tage Scharff, Aage Bredahl, og Erik Thomsen.

Program:

Varlazion! interrott! for violin, bratsch, cello, kla

rinet o, fa-,ot. Sonatine for fløjte, klarinet og fagot. Monologer for violin 1950-51. Uropførelse. Variationer for solo klarinet. Racconto nr. 6 for strygekvartet.

Medlemskort giver adgang.