Nye musikalier

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 08 - side 183-183

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Nye musikalier

,// Forlaget Imudico har udsendt 2. del af »Kanonbogen«, der indeholder 150 kanoner af nyere danske og udenlandske komponister, samlet af Irene Skovgaard. Dernied har udgiveren afsluttet et omfattende og virkelig værdifuldt arbejde, der burde sætte sig spor først og fremmest i skolerne, hvor børn på en fornøjelig legende inåde gøres fortrolig i-ried ganske elementære kontrapunktiske principer. Stoffet er så riglioldigt, at man uden vanskeligheder kan udvæIge ganske lette og iørefaldende kanoner til de inindste og så efterhånden ø-e sværhedseraden freni til de virkelig vokalpolyfone kanoner. Bliver (let en selvfølgelighed, at barnet år for år øger kendskabet til kanoner, så vil man ikke så ofte nu møde det fortvivlende og forstemmende fænomen, at »Vi sejled' op ad åen« og »Mester Jacob« bliver praktisk talt eneste vokale underholdning en større forsamling kan forlyste sig med.

// Den unge komponist Berizhard Letvkovitch har kastet sig over en del. af Ole Sarvigs (li-te, lyttet sig ind til deres s- ,,x~regne tone og transkriberet stemningen i to samlinger korsange »Soninieren« ol). 6 for bl. stemmer (W. H.) og »Grønne sange« ol). 7 for mandskor (Skand. Musikforl.). Det er blandt de første forsøg siden Jørgen Bentzons korværker på at forny korstilen i dansk musik, oll (let er åbenbart, at Lewkovitch. har inødt inegen syinpati fra sin inuse, da han gik til dette arbejde. Stilen er overvejende homofon men på en bøjelig o"" levende måde og med en ganske utraditionel, harinonik, (ler påny viser hans køligt klare og følsomine klangbehandling. Beinærkelsesværdig er hans fine tekstl)chandlin11, der stilles i udtrykkets tjeneste bl. a. derved, at han skaber et plastisk, næsten kontrapunktisk sprog ved ret frit at lade stemmerne parvis bewege si, selvstændigt. I »Soininer, min ven« fra »Grønne sange« f. eks. opnår han et nieget fint mus'ikalsk skyggespil på strofen »Skyggernes net leger i solen, hvor græsset står tæt« ved en let oniformning eller intensivering af teksten i det ene steminepar. Det er ,-,egte korinusik, men værkerne stiller også ret betydelige krav til de udøvende.

// I Engstrøm &- Sødrings korbibliotek »Edition Astrea« har Olav Segalt redigeret og udv,-,,.il,.-,t en samling »Gregoriansk sang«. »De fleste sange i heftet er valgt i-ned lienblik på julen, hvor gregoriansk sang forinentlig snarest vil kunne finde anvendelse i skolearbejdet og i folkelig korsang, idet heftet først og fremmest skulle tjene didaktiske formål. Dertil er føjet enkelte sange med tilknytning til Alleliel,en og Påske« - skriver Segalt i sit iøvrigt niepet instruktive forord.

~1

Søren Jensens op. 3, en samling »Pr,-eltidier til Gudstjenesten« for orgel ined eller uden pedal (Skand. INIusikforl.) er uden tvivl praktisk anvendelige ganske særligt i inindre landsbykirker. Men i sig selv er de uinteressante, formet soni rene teoriopgaver i bunden stil ined særlig henblik på behandling af fortidhold.

z,

// John Wiffi6 Forsmans miniaturesuite for ])ørn »Snefnug« (W. H.) er et forsøg på at tillempe pædagogisk tilrettelagt musik et ret frit nutidigt tonesprog. Der er virkelig behov for sadan teknisk lettilgængelig og i-nusik,,,.ilsk udoktrinær musik, inen v-anskeligheden ved denne opgave er samtidig at skabe en n-itisik, (ler flanger barnets interesse, og soni både er afvekslende og logisk i konstruktionen. Det er vanskeligheder, som Forsinan ikke helt har kunnet overvinde; flere af stykkerne står for stille på én idé, eller han bringer elenienter sammen, soni ikke har evne til at gå op i en stilistisk enhed. Det er (log prisværdigt, at (ler efterhånden af (le unge komponister brydes en lanse for at føre nyt stof til pædagogisk tilrettelagt musik. Set i forhold til en mængde anden undervisningsmusik. er også Forsnians forsøg at foretrække.