uden titel

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 08 - side 184-184

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

Redaktion (Edifors) : Sigurd Berg (an""arshavende), Prinsessestien 7, Kgs. Lyngby, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte 1509.

Ekspedition (Execuliz~e Offices, Subscriptions): 11-13, Hammerensgade 3"", København X., Byen 726. Redaktørerne træffe s her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Adi)ertising manager): Alto Aggesø, Hammerensgade 31, København K., Byen 726, 11-13. Forlag (Publishing firm): G. E. C. Gad, Vinimelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagog*~sk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 5., og redaktionen slutter den 15. i hver måned. Abonnernentspris 15,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge og Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det ø-,,rige udland 18,00 danske kr. Enkeltnurnre i løssalg 2,00 kr. Abonnenient kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog-eller musikhandler. Kun fuldst,,endig-t årgangsabonnenient modtages, og abonnenientet 1)eti-,-igt(,s soni fortløbende indtil udgangen. af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.