Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 09 - side 205-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhusstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (formand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræsentantskab: Emilius Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thomas Jensen, Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens Wóldike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræ. de 1, København K. Tlf. Central 227Q og Palæ 757..6.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. TI f. Palæ- 1912. Postgirokonto 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse. Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Povl Flede;ius (næ~tformand og fungerende kasserer), Lygter. 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), Ups. 'agade 1, Ø. Tlf. Øbro 1787 v. Kjeld Meyersahm (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Overre-,, . .., . Otto Fabricius (juridisk konsulent), Vestre Boulevard 42, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otto Mortensen, Else Printz, Astrid l Vodstrup.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næsfformand: Lavard Friis-holm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

KOR tor: Kontortid 11-13. Hammerensgade .3,

4. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab,

Hammerensgade 3, 4. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl.

15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med 'egen adr,,sse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej

rekvirerede billetter er strengt personlige o,,, ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af Du T.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at

der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

Første Uny Aften finder sted mandag den 12.

november kl 20 i Hornung & Møllers sal.

Program:

Händel (1685-1759) : Sonate for fløj~e og klaver.

Henrik Dahl og Niels Prahl.

Purcell (1658-95): »Hark! The echoing air« fra op.

»The fairy queen«.

Händel: »Would custom bid the melting falr«. -

Rec. og arie af op. »Susanna«.

»Let other ereatures die«. - Rec. af arie af op.

»Jephta«.

Minna Hansen, v. fl.: Mogens Bang.

Vaclav Polivka (1929): En lille fødselsdagsmusik

for klaver.

Stå op! - Ønske - Fest - Godnat.

Bohuslav Martinu (1890) : Etude i C - Etude i F Polka i A - Etude i F.

Asger Mølvig.

Visju Garde: Tre sange til -tekster af Mogens Garde. Pigen i den hvide bliise -- Aftenbøn - Lille jomfru Tåre.

Minna Hansen.

P. Hindemith (1895): Sonate for fløjte og klaver.

Henrik Bahl og Niels Prahl.

Flygel: Hornung -& Møller.

Medlemskort giver adgang.

Unge Tonekunstneres kammerorkester under ledelse af Eifred Eckart-Hansen afholder orkesterkoncert den 4. december kl. 2»0 i Odd Fellow Palæets mindre sal.

Ebbe Hamerik in memoriam:

,Soraner Sulte for strygeorkester og klaver.

Soldaterkorps - Pause - Fr~ihling - Ferien. Sange.

Ida Roholin, v. fl.: Kjell Olsson. Quas! Passacaglia e Fuga for strygeorkester. Pause.

A. Honegger: Kanimerkoncert for fløjte, engelsk orn og strygeorkester. (Uropførelse).

Moderato - Andante - Scherzo.

Solister: Preben Rasniussen og Ervin Jacobsen.

Béla Bartók: Divertimento for strygeorkester.

Allegro non troppo - Molto adagio - Allegro assal.

Medlemskort giver adgang.