uden titel

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 09 - side 206-206

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstkritikk

Redaktion (Editors): Sigurd Berg (ansvarshavende), Prinsessestien 7, Egs. Lynghy, og Frede Schandorf Petersen, Ewaldsbakken 34, Hellerup. Tlf. Gentofte *1509.

Ekspedition (Execulive Offices, Subseriptions): 11-13, Hammerensgade 3-, København K., Byen 726. Redaktørerne træffes her hver torsdag kl. 15-17.

Postkonto: 3474.

Annoncer (Advertising manager) : Alto Aggesø, Hammerensgade 34, København K., Byen 726, 11-13. Forlag (Publishing firm): G. E. G. Gad, Vimmelskaftet 32, København K., Ctr. 558.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstnerforening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. DM udkommer den 5., og redaktionen slutter den 15. i hver måned. Abonnementspris 15,00 kr. pr. årgang, 12 hæfter (i Danmark, Norge o,, Sverige henholdsvis danske, norske og svenske kroner), det øvrige udland 18,00 danske kr. Enkeltnumre i løssalg 2,00 kr. Abonnement kan tegnes gennem DM's ekspedition eller hos en bog-eller musikhandler. Kun fuldstændigt årgangsabonnenient modtages, og abonnementet betragtes som fortløbende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse sker.

Årgang 26/1951, nr. 09