Foreningerne

Af
| DMT Årgang 26 (1951) nr. 10 - side 221-222

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum
  • Annonce

    Annoncér hos Seismograf

Foreningerne

Dansk Tonekunstner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage 10-16. Rådhiisstræde 1, 1. sal. Tlf. Palæ 7576.

Bestyrelse: Torben Krogh (forniand), Axel Kjerulf (næstformand), Kai Flor (kasserer), Max Freuler, Peder Lynged.

Repræseiitantskab: Emfflus Bangert, Ellen Beck, Kai Aage Bruun, Chr. Christiansen, Axel Hildingsen, Erik Tuxen, Finn Høffding, Thoinas Jensen,

Knudåge Riisager, Godtfr. Skjerne, Mogens W61dike, Thorvald Nielsen, Henry Skjær.

Sekretær og juridisk- konsulent: Landsretssagfører Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Dansk Komponist-Forening

Kontor: Kontortid: 10-13. Nørregade 18, 2. sal, K. Tlf. Palæ 5405. Postgirokonto 3252.

Bestyrelse: Knudåge Riisager (formand), N. 0. Raasted (næstformand), Finn Høffding, Sv. E. Tarp, Vagn Holmboe.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggad,e 50, København K. Tlf. Palæ- 1912. Postgirokonto 26284, »Musikpædagogisk Forening«, København NV.

Bestyrelse: Jørgen Jersild (formand), Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Povl Flede~ius (næstformand og fungerende kasserer), Lygter, 59, NV. Tlf. Taga 6772. Ilse Meyer (sekretær), Ups,-,~agade 1, Ø. Tlf. Øbro 1787 v. Kjeld Meyersahm (kasserer), Bakkevej 52, F. Tlf. Fasan 1328. Overre,.ba---f,:,-.-.-i Otto Fabricius (juridisk konsulent), Vestre Boulevard 42, V. Tlf. Central 8178. Inga Greisen, Otto Mortensen, Else Printz, Astrid Wodstrup.

Det unge Tonekunstnerselskab

Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20, Chl. Tlf. Ordrup 1812. Næstformand: Lavard Friisholm, Sandbjergvej 46, Trørød, Vedbæk. Tlf. Trørød 101. Kasserer: Arne Buchter-Larsen, Ordrupvej 126, Chl. Tlf. Ordrup 7503.

Kontor: Kontortid 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, K. Tlf. Byen 726.

Postkonto 3474, Det unge Tonekunstnerselskab, Hammerensgade 3, 4. sal, K.

Teatertelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med vedlagt frankeret konvolut med egen adresse.

Det indprentes medlemmerne, at de ad denne vej rekvirerede billetter er strengt personlige og ikke under nogen form må overlades til andre. Overtrædelse af denne~ bestemmelse vil medføre øjeblikkelig eksklusion af Du T.

Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller mæsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.

For at Det unge Tonekunstnerselskab i så god tid som muligt kan tilrettelægge den næste sæson, anmodes de komponister, der måtte have værker at bringe i forslag med henblik på opførelse, at indsende disse til selskabets kontor, Hammerensgade 3, 4. sal, inden I. niarts 1952.Kontoret er lukket fra og med lørdag den 22. december indtil onsdag den 2. januar.Anden kammermusikkoncert finder sted» fredag (len 11. januar kl. 20 i Hornung &_, Møllers sal.

Program: Alberto Ginastera: Strygekvartet.

Erling Bloch-kvartetten:

Erling Bloch, Lavard Friisholm, Hans Kassow og Asger Lund Christiansen. Benjamin Britten: A Charm of Lullabies op. 41.

Ingeborg Meger, v. fl.: 31ogens Bang.

Jens Bjerre: La serenade des vagabondes f. fløjte, violin, violoncel og plano, 19,50.

Holger Gilbert-Jespersen, Erling Bloch, Asger Lund Christiansen og Holger Lund Christiansen. Niels Viggo Bentzon: Strygekvartet nr. 3 op. 72.

Uropførelse.

Erling Bloch-kvarletten.

Medlemskort giver adgang. Tirsdag den 29. januar kl. 20 i Hornung S_, Møl-

lers sal giver den italienske pianist Alberto Salirn-

n

beni en koncert, hvis program vil bestå af nyere. spansk, portugisisk og italiensk klavermusik. - Medlemskort giver adgang.

Årgang 26/1951, nr. 10