Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 02 - side 77-80

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Kunstpauser

MUSIKLIVET - Danmark

Ved Sigurd Berg

ii, begivenhederne i vinterens musiksæson i Daninark må man Tvel lienregne Det kgl. teaters danske førsteopførelse af Pureell's godt 250 år gamle opera, »Dido og Æneas«. Det begivenhedsrige ined denne opførelse må dog ses under den synsvinkel, at vor nationale opera hermed overhovedet gav livstegn fra sig. Men perspektivet bliver jo helt tragisk, når man med rette kan få fornemmelsen af, at det er smi,i krampetrækninger, som mere end at give udtryk for fornyet livsstyrke forekommer som de sidste spæde livsytringer, inden initiativet hos operaledelsen lielt dør lien. Om selve opførel,sen af »Dido« skal der ikke siges noget her. Forestillingen, der havde premiére den 8. februar, er både alsidigt og sagligt bedømt i dagspressen. ~.11en det er sørgeligt interessant at se, at de forskellige kritikere er enige om i utilslørede vendinger at beklage operaledelsens manglende initiativ.

»Berlingske Tidende« skriver Nils Sc Idørring«, at »man kan glæde sig over den i så mange henseender sobre fremførelse af »Dido og Æn(-as«, men havde lidt svært ved at nyde ghæden i fulde drap; livis denne beskedne anstrengelse skal koste os en virkelig indsats fra teatrets side.« I »Politiken« skriver Axel Kjerulf, at »vor kongelige Operas sløje tilv-ærelse og ledelsens mangel på initiativ er et trist kapitel at komme ind på, men det er dog på den baggrund, det må ses, når der endelig en gang igen kaldes til premi&re, og så det hele der kommer ud af det, er en førsteopførelse af Englands gamle nationale opera ... Såfremt vi havde en opera med et forsvarligt repertoire, med ligeligt hensyn. til det klassiske og det moderne, og man dermed fuldt udnyttede de kunstneriske kræfter, der står til rådighed, ville der være god mening i at lade os høre Purcells lille mesterværk. Som det er nu, må det forekomme mindre vel betænkt og ikke absolut påkrævet.«

»~Ekstral)Ia,(Jet« mener Jfirgen Balzer oni. vor højst »mærkværdige operaledelse«, at »den går på pulterkammeret og kikker i krogene for at liale glemte værker freni til afstøvning, mens luften udenfor institutionens mure dirrer i ekkoet fra begivenheder på andre operaseener.« Balzer foreslår, at man skal se sig om efter kvartaftensoperaer og nævner Menottis »,,Telefonen«, for - som lian siger: »efter 'Dido' er det vel omsonst at håbe på, at teatret vil gå over til de mere aktuelle punkter på dagsordenen.«

SPORGSMk LET bliver så, om man tør fæstne lid til, at disse kraftige saltvandsindsprøjtninger vil kunne kvikke patienten op og indgyde tilstrækkeligt nyt livsniod? Vi venter ved sygelejet, rede til 11 j,-«£.' I p.

// Kgl. operasangerinde Ruth Guldb,,,rk rejste d. 15. december til London, hvor hun har sunget i »Rosenkavalleren« og »Figaros Bryllup« på Covent Garden. Gæstespillet vil strække sig over to måneder.

// Koncertsangerinden Agnete Zacharias er blevet udnævnt til lærerinde i sang, komponisterne Leif Thybo oll Svend Westergaard til lærere i musikteori ved Det kgl. danske Musikkonservatorium.

England og Amerika. Desuden har han og pianisten Ib Kromani»i liver indspillet et delvis dansk program for den franske radio.

// Frans Andersson har i de sidste måneder optrådt på forskellige operaer i Østrig o-, Tyskland, bl. a. som Mefistofeles i »Faust«. Han har nu fået tilbud om at synge det samme parti på den store opera i Paris. Først .skal lian imidlertid synge »Don Juan« på operaen i Dilsseldorf, hvortil han har anbefalet Holger Boland som instruktør. Samtidig er operaen i Krefeld interesseret i Svend S. Schultz' opera »Høst«, hvortil man også ønsker Bolands iscenesættelse.

// Lavard Friisholm har den 22. jan. dirigeret et klassisk program i Société Symplionique i Bruxelles, hvor lian tidligere har været gæstedirigent.

// Aksel Schiølz har i januar været på koncertturné i Nordaf rika.

// Selskabet for Rytmik og Afspænding har i dagene 5.13. februar afholdt et kursus for pædagoger i moderne musikopdragelse af ikke-musikalske,

tinder ledelse af den kendte rytniikpædagog Mnie Henriette Goldenbazini fra Paris.

// Kgl. kammersanger Erik Sjøberg, der i efteraret. har studeret Wagner-traditionerne på statsoper,aen i Wien, blev engageret til at synge Loliengrin på saninie opera fra midten af jan.

// b""inn 1.""iderø har i løbet af efteråret spillet klassisk og moderne orgelmusik i Stockholm, LUbeck, Flensburg og Slesvig. Han har endvidere for HMV påny indspillet de plader med Buxtehudes orgelværker, der gik tabt tinder krigen.

// Ekstraordimær professor v. Det kgl. danske musikkonservatorium. Bjørn Hjelinborg er fra I. nov. 1951 udnævnt til ordinær professor.

// Violoncellisten Frift- Diel--mann fejrede d. 30. nov. sit 25 års jubil,-euni som kgl. koncertmester.

// Følgende kandidater har taget musikpædagogisk eksamen

i november 1951: KLAVER: Ib Andersen. (udmærkelse), Hemne Andreasei2, Birthe Callisen, Erik Hansen. (udmærkelse), Lis Hauer'bach (udmærkelse), Inger Hvolby, Mette I-Iøeg, Iiigeborg Larsen, Magda Laursen, Kirsten Faurschou Malhiesen, Lise Pedersen, Tove Storch, Leize Wiberg. V101,1N: Erling Hansen. SANG,: Lise Methling, Ellen. Juul Sørensen.

// Til opførelse ved den internationale nuisikfesti Salzburg i (lagene 21---29. juniharjuryen. (Hans Henkemans, Holland

Goffredo Petrassi, Italien

Hein Z Schrijter, Vesttyskland

André Souris, Belgien -- Friedrich ~,~'ildgans, Østrig) antaget Knudåge Riisagers Sinfonia serena for stry-,ere og pauke til opførelse med Lavard Friisholm som dirigent.

Af liensyn til indkvarteringsvanskeligheder tilråder den tilrettekeggende kornité eventuelle interesserede snarest at henvende sig ang. logi. Tilmeldelse medhenvisning til medlemsskab af den danske sektion af I.S.C.M. (Internationale Gesellschaft f. Neue 'Musik) bedes sendt til:

Dr. Georg Gruber, Organisationsleiter (les Musikfestes der I. S. C. M. Bósendorferstrasse 12, Wien 1.

De øvrige indsendte værker var: N. I,. Bentzon: Symfoni nr. 4, Sv. S. Schultz: Ouverturen til operaen »Kaffehuset«, Bernhard Leivkovitch: Klaversonate nr. 3, Jan Maegaard: Trio f. obo, klarinet og fagot, Svend Westergaard: Blæserkvintet nr. 2.

Legater og udmærkelser

// Det kgl. kapel har, dels fra tipsmidlerne og dels fra private tilskud, modtaget 45.000 kr., der skal anvendes til afholdelse af koncerter, fortrinsvis med tidenlandske dirigenter.

// Kgl. operasanger Holger Boland, kgl. kapelmusikus Johannes Lohmann. og balletregissør E. F. B. R. Mobeck er udnævnt til riddere af Dannebrog.

// Solodanserinden Gerda Karstens har fået tildelt medaillen Ingenio et Årti i guld.

// Knudåge Riisager er blevet æresmedlem af »The International Music Society« i London.

// Formanden for Koda, komponisten, domorganist N.O.Raasted, der i forvejen var ridder, har modtaget dannebrogsmændenes hæderstegn, - og kontorchef i Koda frk. Karen Sørensen har fået f ortjenstmedaillen i sølv.

// Musik- og teaterhistorikeren, professor, dr. phil. Torben Krogh har fået tildelt årets Holbergmedaille med den tilhørende pengepris på 1000 kr.

// Dansk Komponist-Forenings årlige jubilæumslegat på 1000 kr. blev d. 7. decbr. tildelt kgl. kapelmester Johan Hye- Knudsen.

// Den nylig afgåede musikchef, komponisten Peder Gram har fået kommandørkorset.

// Entreprenør Chr. Nielsens legat er tildelt fløjtenisten Erling Gilbert-Jespersen.

// Af Rundskuedagens studielegater har violinisten Bela Detrekøy modtaget 1000 kr. og sangerinden Anne Lund Christiansen 500 kr.

Runde fødselsdage

Februar

13.: Koncertsanger Volmer Hol-

bøll, 50 år.

25.: Musikpædagfogen Dagmar

Borup, 85 ar.

Dødsfald

Violinist og pianist Viggo Jensen, Ringsted, 28. okt.

Kontrabassisten Hans Olsen, Køge, 3. nov., 82 år gl.

Koncertsangerinden Ella Fondt, f. Frederiksen, 22. nov.

Organist Nanna Krygell, 27. nov., 74 år gl.

Musiker Hans Chr. Andersen, 1. dec.

Musiker Kr. E. Kjeldgaard, 2. dec.

Musiker Axel Jørgensen, 3. dec., 73 år 'fi.

I

Klaverp,ædagog Elisabeth Lander, 4. dec.

Sangpædagogen, prof. Georg z, Knudsen, Salzburg, 10. dec. 81 år gl.

Koncertsangerinde Othilia Eiler-Jensen, 13. dec.

Musikdirigent Jens Daniel Rasmussen, 22. dec.

Organist Marinus Sørensen, Horsens, dec., 73 år gl.

Fhv. kantor Olto Lund, Helsingør, dec., 90 år gl.

Koncertsangerinde Sofie Agnete Basse Skeel, dec,. '

Musiklærerinde Emmy, Kroloschinsky, dec.

Pianist V. Valdemarsen, 1. jan.

Musikpædagog Ingrid Hjarlitz, Ålborg, '). jan., 64 år gl.

Violinisten Chr. Høed, 3. jan., 76 år gl.

Violinbygger Andreas M. Poulsen, 8. jan.

Musikla-,,rerinde Mariane S. H. Boldt, 13. jan.

Pianistinde Helga Rigmor Jensen, 14. jan.

Musiker 1.'aldemar Petersen, jan.

Musiklærerinde Johanne Pe~ tersen, 22. jan.

Pianisten Louis Syrig, 22. jan.

Violinisten Alfred Jensen, 24. jan., 56 år gl.

Musiker Oluf Sørensen, 24.jan.

Fhv. pianofabrikant Charles Larsen, 31. jan.

Violinbygger Knud Hjorth, 31. jan., 71 år gl.

Kgl. kammersangerinde Emilie Ulrich, 31. jan., 79 år gl.

Kapelm. Kai Larsen, Odense, jan.

Frk. Dagniar Gade, 1. febr., 88 år gl.

Fhv. pianofabrikant Hans Peler Petersen, 1. febr.

Pianist J.O.F.Borggreen, febr.

Musiklærer Oluf Brøndbjerg, f el) r.

Legater. I februar søges:

Inden 31/2: Sophus Andersens legat.

Magistratens legatkontor, Farvergade

27, Kbh. K. (Skema).

-- : Chrislian IX's jubilæ-unislegat (for

musikere ved Garden el. disses en

ker). Chefen for Livgarden.

: Sinion Aron Eibeschiltz og hustrus

legat. Ors. Poul Meyer, Hovedvagts

gade 2, Kbh. K.

: Institutionen San Cataldo (for

komponister, ophold aug.-sept.).

Dansk Komponist-Forening, Nørre

gade 18, Kbh. K.

: Kbh-s Musiker- og Orkesterfor

enings understøttelsesfond (for æl

dre medlemmer el. disses enker).

Vendersgade 25, Kbh. K. (Skema).

: Assistent Aage Landaus legat (for

sangstuderende). Magistratens legat

kontor, Farverg. 27, Kbh. K. (Skema).

: Syngel ærer Albert Meyer og hustrus legat (f. sanger el. musiker, mandlig el. kvindelig). Lrs. Chr. Hauer, Bredgade 45, Kbh. K.

: Emmerich Jacob Mållers legat. Lrs. Knud Bonlov, Ny Vestergade 18, Kbh. K. (Skema).

: Egmont 11. Petersens fond (til unges uddannelse). Vognmagergade 9, Kbh. K. (Skema).

- - Fru .11aria Schårrs musikerlegat.

legatkontor, Farvergade z,

27, Kbh. K. ( Skema).

,Se endvidere nederst i spalten.