Til læserne

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 02 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

Til læserne

Med dette nummer af DANSK MUSIKTIDSSKRIFT præsenterer vi tidsskriftet i en ny skikkelse for vore læsere.
Den omlægning af udstyr og format, som hermed har fundet sted, den største i DM's 26- årige tilværelse, er nødvendiggjort af vort ønske om i endnu højere grad end vi hidtil har kunnet at gøre tidsskriftet til en kilde for information på så mange af musikens områder som muligt. Som hidtil vil vi søge gennem de større artikler at kaste lys over såvel det historiske som det aktuelle musikliv, ligesom kritiske og æstetiske artikler vil sætte musikalske problemer under debat.

Den væsentligste udvidelse har fundet sted i den del af tidsskriftets stof, der giver orientering om og recensioner af alle former for musikalske publikationer: musikalier, grammofonindspilninger og litteratur, skrevet som de øvrige artikler af førende fagfolk på de forskellige områder. Hermed vil DM for et musikelskende dansk publikum kunne give den største og mest omfattende orientering om musikliv og musikpublikationer af enhver art. Med denne omlægning af DM imødekommer vi også talrige ønsker fra hæserne og fra et stort musikpublikum udenfor vore hidtil faste læseres kres om at skabe et musikalsk tidsskrift, der kan være objektivt, og kyndigt vejledende og bringe artikler og anmeldelser af interesse for enhver, som i Danmark hidtil forgæves har søgt en så omfattende aktuel orientering om musik. Hertil føjes endvidere udgivelsen af NORDISK MUSIKKULTUR, hvis første, 56 sider store nummer er udsendt i januar som resultat af et samarbejde mellem Danmark, Norge og Sverige, og somogså i tiden fremover vil indgå i DM's abonnement og udgøre fire af DM's ti numre pr.-. år.

Den forhåndsinteresse, som en lang række danske forlag og forskellige, musiklivet nært tilknyttede, firmaer har vist DM, vidner også om det behov, der er for et musikalsk tidsskrift af denne karakter. Det er os derfor en glæde at kunne henvise læserne til den førstehåndsorientering om nyheder, der er publiceret, og den henvisning til, hvor sådanne kan ses eller høres igennem, som bringes med annonceringen i DM.

Det er vort ønske også i denne nye skikkelse at videreføre DM's traditioner og vort håb, at garrile som nye hæsere vil kunne modtage og læse tidsskriftet med samme glæde som den, vi har haft ved at tilrettelægge det netop for Dem. Dette så meget desto mere, som tidsskriftet fortsat og til trods for stadigt stigende fremstillingsonikostninger vil blive udgivet til en meget moderat pris.

Redaktionen.