uden titel

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 02 - side 57-57

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Man skal høre meget

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Berg (ansvarsh.), Frede Sehandorf Petersen

EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, Telf. BY 726

KONTORTID: Kl. 11-13. Redaktørerne træffes torsdag kl. 15-17

ANNONCER: Alto Agggesø, Hammerensg. 3, K., kl. 11-13, BY 726

GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vin)melskaftet 32, København K, C. 558

27. ARGANG 1952 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. - D'M udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsabonnement. modtages, og abonnementet, betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted.