Foreningerne

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 03 - side 108-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Arbitrary

Foreningerne

Dansk ]Komponist-Forening

Kontor: Hverdage kl. 10-13. Nørregade 18, 2. sal, København K. Tlf. Palæ 5405. Postg I'rokonto 3552.

På generalforsamlingen den 13. f. in. besluttedes det at afhænde foreningens Helloprintapparat. Forinden sådant salg foretalles ønsker bestyrelsen dog at forespørge niedlemmerne, om der blandt disse sk Lille være nogen, der er interesseret i at erhverve apparatet til en passende vurderingspris. Indkøbsprisen var i 1944 kr. 2.021, og der medfølger alt tilbehør. Interesserede bør give meddelelse til kontoret. Apparatet kan !øvrigt beses ved henvendelse til Svend Erik Tarp, KODA.

Dansk Tonekunsiner Forening

Kontor og sekretariat: Hverdage kl. 10-16. -- Sekretær og juridisk konsulent: Lrs. Steffen Heering, Rådhusstræde 1, København K. Tlf. Central 2270 og Palæ 7576.

Husikpædagogisk Forening

Kontor og sekretariat: Kl. 9-10 (undt. lørdag). Frederiksborggade 50, København K. Tlf. Palæ 1912. Postgirokonto 26 284, »Musikpædagogisk Forening«,

København NV. Formand: Jørgen Jersild, Søllerødvej 38. Tlf. Holte 1370. Juridisk konsulent: Ors. Otto Fabrielus, Vestre Boulevard 42, København V. Tlf. Central 8178.

Den næste nordiske musikpædagogiske kong-n-es finder sted i Stockholm i (lagene fra d. 29. juni-5. juli 1952.

Forskellige svenske musikinstitutioner i samarbejde med norske, finske o, danske kongreskomitéer arrangerer ~~ongressen og indbyder ikke blot musikp,,rdagoger, men alle musikinteresserede til at deltage i kongressen.

Brochure med oplysninger og indnieldelsesblanket fås ved henvendelse til Musikp,,,edagogisk Forening, Frederiksborggade 50, København K. Palæ 1912 kl. 9--10 undtagen lørdag.

Indnieldelsesfrist d. 15. april.

Det unge Tonekunstnerselskab

Kontor: Hverdage kl. 11-13. Hammerensgade 3, 4. sal, København K. Tlf. Byen 726. Postgirokonto 3474. Formand: Flemming Weis, Gotfred Rodesvej 20 ' Charlottenlund. Tlf. Ordrup 1812. Teaterlelefon: Palæ 6932 x, forestillingsdagen kl. 15-15,20. Anmodning om legitimationskort til Det kgl. Teater må sendes til kontoret med ved

lagt frankeret konvolut med egen adr. Når teatertelefonen ikke svarer, skyldes det, at der er helt eller næsten udsolgt. Heller ikke ved »næsten udsolgt« tilsteder teatret Du T billetter.2'den ting aften finder sted 21. marts kl. 20 i Hornung & Møllers sal.

P R 0 G R A M :

Tomasso Vital! (1665-1774): Claco:ine g-moll violin og klaver.

Elsebeth Bohn og Else Schiøler Aagaard.

J. S. Bach (1685-1750): Komm susser Tod.

Franz Schubert (1797-1828): Am '-,~leer - Du bist die Ruh - Mein (Die schöne MUllerin).

Børge Brønnizm, v. fl. Vera Brønaum.

Benjamin Frankel (1906): Sonata soloviolin op. 13. Molto moderato -Allegro con spirito - Allegretto, quas! Andantino.

Elsebeth Bohn.

Edward Grieg (1843-1907): Ved Ronderne - To brune Øjne.

J. P. E. Hartmann (1805-1900): Sver-

kels arie fra op. Liden Kirsten.

Carl Nielsen (1865-1931): Sang bag ploven.

Børge Brønnum.

Joh. Brahms (1833-1897): Sonate Gdur violin og klaver op. 78. Vivace ma non troppo - Adagio - Allegro molto moderato.

Elsebeth Bohn og Else Schiøler Aagaard.

Flygel: Hornung & Møller. Medlems

kort giver adgang til koncerten.Kammerorkesiret afholder forårskoncert fredag d. 25. april kl. 20 i Thorvaldsens Museum under ledelse af Eifred Eekart-Hansen.

PRO GRAM

Ejnar Jacobsen (1897): Musikantisk ouverture for strygeorkester, 1951 (uropf.).

Jørgen Jersild (1913): Pastorale for strygeorkester, 1945.

Axel Borup-Jørgensen (1924): Kammerkoncert for violin og lille orkester, 195-1 (uropf.). Moderato - presto. Solist: Bela Detreköy.

John Ireland (1879): Concertino for strygeorkester.

Alb. Roussel (1869-1937): Symfoni for strygeorkester.

Medlemskort giver adgang til koncerten.

Årgang 27/1952, nr. 03