Musiklivet - Danmark

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 03 - side 106-108

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Musiklivet - Danmark ved Sigurd Berg

MAN undres stadi-n, over, at der virkelig nuomstunder eksisterer vaskeægte idealister. Indenfor musiklivet hører man af og til om den slags mærkelige væsner. Nu meddeles det f. eks., at der i Lemvig fungerer en kvindelig organist, som den 1. marts iår har afholdt sin 50. kirkemusikaften i Lemvig kirke. Det er i si-, selv ikke så påfaldende, hvis der ikke til hendes kirkemusikalske vi rksomhed var knyttet den omstændighed, at alle disse koncerter, der begyndte i 1935, er afholdt på hendes egen regning og økonomiske risiko. Risikoen ville naturligvis ikke have væ-ret stor, hvis hun selv havde udfyldt programmerne med eget orgelspil og eventuelt med- lidt lokal og velvillig medvirken, men frk. Karen Balle Sørensen stiler højere. Ved jubilæumskoncerten d. 1. marts medvirkede f. eks. selve Wienersångerknaben. med' et fornemt program, der omfattede værker af Palestrina, Brahms, Bruckner, Schubert, Reger og flere. Det koster 2000 kr. at få wienerdrengene derover, og da der ikke skal betales entré ved de lemvigske kirkekoncerter, men kun kan ventes frivillige bidrag, når publikum forlader kirken, har denne koncert, som alle de 49 foregående, sikkert givet underskud. Det fortælles dog, at én eneste af koncerterne engang gav et overskud ... på 2 kr. Men ellers har frk. Balle Sørensen som sagt selv betalt underskuddene ved hver eneste koncert af sin beskedne organistgage. Da hun i 1950 havde engageret Københavns Drengekor, bevilgede Lemvig byråd hende 300 kr. til hjælp ved arrangementet, og samme år fik hun tildelt 600 kr. af Undervisningsministeriets forårsunderstøttelser, men det er også al den økonomiske støtte hun har modtaget fra offentlig side. »Ingen, som gerne vil høre god musik, skal holdes borte, fordi de ikke har råd til at betale for det«, siger hun - og den musikalske standard har været holdt hojt gennem alle de 17 år. Som solister har hun haft de bedste navne: Emil Telmangi, Ninna Bentzen, Aksel Schiøtz, Ejnar Nørby, Else Jena, Karin Monk m. fl. og som gæsteorgelspillere bl. a. domorganisterne N. 0. Raasted, Emilius Bangert og prof. B. Janacek fra Czekoslovakiet. Intet er for godt for Lemvig; byen må prise sig lykkelig over sin kvindelige organist, og vil forhåbentlig i anledning af jubilæet bevilge hende et smukt, rundt beløb til støtte for fortsat kirkemusikalsk virksomhed som eksempel til efterfølgelse.

* Carl Nielsens klarinetkoncert har i februar fået sin førsteopførelse i England ved en koncert i Wigmor Hall, London. Solist var Frederick Thurston, der flere ,sange har optrådt i Danmark, bl.a. som solist i radioen. Orkestret, ,,»,The Haydii Orchestra«, blev dirigeret af Harry Newslone.

* Erik Tuxen har d. 31. januar og 1. februar dirigeret to koneerter i Oslo ined Det filharmoiiiske Selskabs orkester. På prograniniet stod bl. a. Vagn Holn?boes 6. synifoni og Carl Nielsens forspil til »NTIaskarade«.

* Niels Viggo Bentzon var i begyndelsen af februar i Paris, hvor han på radioen medvirkede som solist i sin egen kammerkoncert for tre. klaverer, b1 æ-sere og slagtøj.

* Svend S. Schuliz' 2. symfoni blev ~ begyndelsen af februar opført i Göteborg under Johan HUe-Knudsens ledelse.

* Aksel Schiøtz, der, som tidligere meddelt, i januar var på en tre ugers koncertturné i Nordafrika, var først solist ved en radiokoncert i Algier, optrådte derefter ved en koncert i Rabat, hvor han sang H,,ilndel, Mozart, Carl Nielsen og Koppel. Foruden ved flere andre koncerter sang lian ved en kirkekoncert i Casablanca tenorpartiet i »Messias« for over 2000 tilhørere.

* Violinisten Borge Hilfred og pianisten Axel Arnfjord rejste i slutningen af februar på turné til Norge, Tyskland, Østrig og Schweiz, engageret af forskellige radiostationer. Som hovednumre spilles Carl Nielsens adur sonate og Henning l Vellejus' sonatine for violin o-~, klaver samt en r-,,ekke islandske klaverstykker.

* Efter konkurrence er klarinettisten Per Nørlund blevet ansat i Aarlius byorkester.

* Danske Folkekor fejrer iår sit 50 års jubilæuni med et. stort landssangst,,-'evne i København i-ned koncerter i KB- liallen og på Frederiksberg stadion d. 21. og 22. juni. Man regner med en deltagelse på ca. 3000 sangere, der vil blive ledet ,,tf lektor Chr. Ol

tesen, Sønderborg, som er stævnets overdirigent. Danske Folkekor er Danmarks ældste og største sammenslutning af blandede kor og omfatter ca. 250 kor med i,,,,dt 6000 medleninier.

* Komponisten J. L. Emborgs violoncelkoncert, der for et par år siden blev opført i dansk radio, blev d. 13. december ifior spillet i Karlsruhe af Werner Laukisch med Karlsrulie Symfoniorkester under ledelse af Fritz Herrinann.

* Dansk Arbejder-S`angerforbund arrangerer (1. 20.-28. juli iår et kursus for kordirigenter og sangere på Stevns højskole. Undervisningen, der ledes af koniponisten Oskar Gyldinark, seminarielærer Asmind Graugaard, sangpæ. dagogen Arne Nelsson og organist Henrik Schiøt--, er gratis. Kost, logi o,,, undervisningsmateriale koster 90 kr. Henvendelse om dellagelse til DA-S, Jellingegade 8, Kbh. Ø., snarest.

~:_' z: I

Det fyenske Musikkonservatorium holdt d. 21. december sin årsafslutning. Konservatoriet har haft 134 elever. »Storeeksamen« blev bestået af Hans Erik Lundgren (violin), organisteksamen af Cecilie Nielsen og almindelig afgangseksamen af Bente Piil (klaver) og Preben Andersen (violin). Det er første gang i konservatoriets historie, at »store eksamen« oll organisteksamen har kunnet tages. Det fyenske Musikkonservatorium står nu efter sin nyordning på samme plan som de øvrige landsdelskonservatorier og Det kgl. Musikkonservatorium.

* Igen iår arrangeres der to Kammermusikuger på Hindsgavl, d. 17.-24. og 24.-31. august. Komitéen, hvis formand er Holger Nehammer, består iøvrigt af kgl. kapelmusikus Aage Bredahl, kontorchef F. H. Eibe, koncertmester Leo Hansen, kgl. kapelmester Johan Hye-Knudsen, piaiiistinden Esther Vagning og direktør Frantz Wendt. De medvirkende er: Das Lauten Collegium (Hamburg), Leo Hansenkvartetten, I~ammerkvinletten, Koppel-kvartetten samt Erling Bløndal Bengtsson, Henry Holst,

Johan Poulsen, Itiell Olsson, Johan I-Ilje-Knudsen, Herman D. Koppel og Ether Vagning. - Der afholdes to koncerter hver dag med overvejende klassisk musik og adskillige moderne værker (Vagn Holn2boe, Bjarne Brustad, Svend S. Schultz, Carl Nielsen, Jørgen Bentzon, Schostakowitch, Herman D. Koppel, Otto Mortensen ni. fl.). Prisen for ophold pr. kammerinusikuge er pro persona fra 285-310 kr. Oplysninger og indtegning hos Holger Neliammer, Skindergade 32, København K.

Legater og udmærkelser

Af tipstjenestens overskud fra 1951 liar undervisningsministeriet d. 19. februar tildelt komponisterne Bernhard Lewk-ovift og Poul Rovsin Olsen, dirigen9

ten Eifred Eckart-Hansen og klarinettisten Ib Eriksson. hver 3000 kr.

* Kammersanger Emil Holms legat blev d. 13. februar givet til koncertmester Carl Nielsen, Odense.

* Pianistinden Ebba Fischer har modtaget 500 kr. af Gudrun Willielin Hansens legat.

* Af Henri Nathansens mindelegat har komponisten Herman D. Koppel d. 16. februar modtaget 2000 kr.

De tre sidstnævnte legater kan ikke sø' es.

I

* Komponisterne Niels Viggo Bentzon og Svend S. Schultz er nu kommet på finansloven. med 1200 kr. hver som fast årlig understøttelse. Samtidigt har komponisterne Knudåge Riisager og Finn Høffding fået deres understøttelser forhøjet.

* Peder Møller Prisen for 1952 er d. 28. februar tildelt kgl. koncertniester Eyvind Sand Kjeldsen.

* Pianistinden Betty Dworkind har modtaget direktør Thorvald Thranes og hustrus rejselegat.

* Overretssagfører Rigenstrups og hustrus mindelegat er tildelt koncertsanger Mogens Aabjørn og operasanger Niels Møller.

Legater, der søges i marts~ april

Inden 19/3.- Unge inænds og kvinders uddannelseshjælp. Lrs.Ingeborg Hansen, Nicolaj Plads 26:1, Kbh. K.

Inden 1/4: Marie Illums legat (For kvinder). Dansk Kvindesamfund, Niels Hemmingsensgade 10, Kbh. K. (Skema).

- : Den kulturelle fond. (Ikke enkeltpersoner). Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Det Munthe-Brun'ske legat. (For

blæsere i det kgl. Kapel). Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

- : Undervisningsniinisleriets forårsunderstøttelser. Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 21, Kbh. K.

Inden 15/4: Enima Bæren Izens legat. Ors. J. H. Berner, Amaliegade 4. (Skema).

- : Musikpædagogisk Forenings medlenislegat. Se DM nr. 2, s. 80.

- : Gla,,1w,-idler Jolia:i Franz Ronges Fond. Ors. v. Prangen, Rådhusplad

sen 59, Kbh. V. (Skema).

Runde fødselsdage

30/3: Fhv. operasanger Georg

Kyhné, 60 ar.

4/4: Kgl. kapelmusikus Johs.

Lohmann, 70 år.

5/4: Koneertsangerinden Sain2a Neovi, 70 år.

7/4: Fhv. balletdanser Georg

Bertelsen, 85 år.

8/4: Pianisten Eli Dahl, 75 år.

Dødsfald

Musiker Otto Vald. Hansen, febr.

Klaverpædagog Ingrid Meyer, febr.

Fhv. musiker Aage Walther Andersen, febr.

Kgl. kapelmusikus Olaf Bjørvig, 15. febr., 75 år gl.

Årgang 27/1952, nr. 03