Musiklivet - udland

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 03 - side 105-106

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

Musiklivet - Udlandet ved Vagn Jensen

PAUL HINDEM1T11s nye symfoni »Die Harmoni der Welt«, skrevet til Baseler Kammerorchesters 25-års jubilæum. og tilegnet Paul Sacher, viser sig at være en opera-symfoni parallelt med »Mathis der Mahler«, idet komponisten samtidig har arbejdet med et musikdramatisk werk til egen tekst om Johannes Kepler. Danske radiolyttere har allerede haft lejlighed til at høre syinfonien på III program (den svenske Radiotiånst). På sin skandinaviske koncertrejse har Hindemith tillige diriperet værket i Oslo, og samtidig gav Eugen Jochum den tyske førsteopførelse i TNIfinchen. I Paris vil det nu blive fremført af Orchestre National under Hans Rosbauds gæstespil.

Fra Harward universitetets forlag foreligger samtidig meget a, propos Hindemiths sidste musikalske betragtninger i bogform. Essaysamlingen har titlen »A composer's world«. Daninark ligger åbenbart udenfor.

EN østrigske sektion af IS01 har med sin 30-årige beståen fundet

Dforanlednin,,s til at indstifte en Sch8nberg-medaille. Den vil blive

11

uddelt ved en mindekoncert under musikfesten. Selskabets årlige

internationale, der som bekendt dennegang finder sted i Salzbur,-

vil ikke alene koncentrere sig om uropførelser, inen også om en

række -ældre værker. Af særli-, interesse er det, at den italienske

komponist Orazzio Benevoli's messe for 53 stemm * er, fordelt mellem

16 solister, 4 kor, 6 orkestre og 2 orgler, opføres i Domkirken. Ved

uropførelsen i 1628 skal den dengang 26-årige koniponist have vakt

betydelip, opmærksomhed, men de tiii-

~1 ,,re omkostninger, der var for-

bundet i-ned fremførelsen, har selvsagt gjort genopførelserne yderst

sjældne. Ved denne lejlighed vil man ii-rlidlertid søge dækning bag

en række interesserede europ,--~cisk, radiostationer, der får adgang til

at købe båndoptagelser af v,-erket. Det vil således ikke blive trans-

mitteret på normal vis, hvad der ined erfaringerne fra sidste som-

mers musikfester må anses for yderst lovende.

* Ved Baseler kaminerorkestrets 2. jubilæ-umskoncert uropførtes Boris Blachers »Dialog fiir flöte, violine, klavier und streichorchester« og Mareel Mihalovicis »Sinfonia giocosa«. På programmet stod desuden i schweizisk f ørsteopf ørelse Conrad Beeks bratschkoncert og Karl Amadeus I-lartmanns 5. synifoni.

* Metropolitan-operaeiz har nu trekvart grund under fødderne til sin nye teaterbygning. Det fulde areal er beregnet til at ville koste 11/i million dollars, og før hele beløbet er sikret, tør maii ikke tænke på selve byggeplanerne, der anslås til inellem 10 og 15 inil/dol. Foreløbig har direktør Bing engageret en m-ekke unge eui-op,,-~--,iske kunstnere til den kommende sæson, mens ~»Aida« tr;,aekker fulde huse. For første gang er der vaskeægte negre i forestillingens kor og ballet, med den sensationel!e danserinde Janet Collins i spidsen, som det hedder i en korrespondance, der betegner opsæt

Z,,

ningen som en s1rømlinet succes.

* Gian-Garlo Menottis nye fjernsynsopera »Amahl and the nightvisitors« har fået sin første sceniske opførelse på Music School of Indiana University, hyor studenterne tillige fremførte Walter Kaufmanns musical ,»A parfait for Irene«. I Pittsburg har de Sabata uropført Menottis førs~e symfoniske værk, for stort orkester, -af komponisten betegnet »Apocalypse«.

* Benjaniiii Britten har efter »Billy Budd« uropført sit 51. opus på en tourne sammen med Kathleen, Ferrier og Peter Pears. Det drejer sig om en duetcyklu-.;, »Abraham and Isa,-,-ic«, over et mysteriespil fra middelalderen.

* I Erlangeii i WUrtemberg har myndighederne indrettet en hel violinbyggerkoloni, sammensat af flygtninge og statsløse. Foreløbig skal 175 familier være igang med at indrette nye værksteder, og til foråret ventes 144 andre instrumentmagere at slutte sig til nybyggerne, der således vil danne et nyt et~ropæisk centruni for violinindustrien.

* En ejendommelig klaveraften fandt sted i Wigmore-hall i London, da David Secombe fra Cheltenham. under sit nom du guerre Wladimir Levinsky erklærede sig som en reinkarnation af Liszt og satte sig til f lygl et for at spille en Chopin- polonaise. På forhåndsreklamen antog han sitillige for en klaverets Paganini, men efter få takters forløb var det umuligt for det nysgerrig~~ publikum at dele hans synspunkter. Imidlertid var det heller ikke muligt at få pengene tilbage, derimod trak hr. Secombe i pausen en flaske sherry frem og inviterede interesserede op pi tribunen til indvielse i virtuosernes hemmelighed. Den skal dog ikke have været noget at byde på.

* Rolf Liebermaiiiis opera »Leonora 40/45« (Heinrich Strobel) vil efter uropførelsen i Basel få sin tyske preiniere på Berliner Stådtischen Oper. Hans »Klaviersonate« omtales indgående i februarhæftet af Schweizerische Musikzeitung med en personlig anbefaling af Geza Anda.

* Paul Paray forlader med den-. ne sæson fransk musikliv for at tiltræde som kapelmester i De~ troit. Til gengæld trækker Pierre Monteux sig tilbage fra posten i San Francisco. Under Charles Månch""s sygdom. har Ernest Aiisermel overtaget ledelsen i Boston. Efter Arthur Schnabels død er Glifford Curzon indtrådt i kvartetten med Szigeti, Primrose og Fournier.

Furtwån,gler har efter langvarige forhandlinger med senatet i Vest-Berlin overtaget den kunstneriske ledelse af Philharmonikerne.

* Uropførelsen i Milnehen af Gesar Bresgens børneopera »Der Igel als Bråutigam« (Libretto af Ludvig Andersen efter Grimms eventyr) er blevet en stor succes for Nfirnberger Jugendbiffine. - Samtidig har den store opera, efter at besættelsesmagtens Storkclub og soldaterbiograf er flyttet over i en nybygning, holdt åbningspremiere på Werner Egks »Peer Gynt« med Willy Domgraf Fassbånder i titelrollen; den kendte operasanger fik hermed tilli,,,e sin debut som sceneinstruktør. Sit nyeste værk, »Allegria« vil Egk selv holde over dåben i Sildwestfunk, hvor netop Karl Elmendorff har lanceret Bohuslav Martinus sidste »Sinfonie concertante ffir zwei Orchester. Hans »Concerto fiir zwei Klaviere« havde kort forinden koncertsalspremiere.

* En symfonisk digtning, »The Riverrun«, med tekst efter James Joyce's »Finneganns Wake«, er z:,

blevet uropført. i Ddsseldorf af Hermann Scherchen. Komponisten er lederen af det en-,elske

t,

III program, Humphrey Searle, der hermed slutter sig til den Seffi5nbergske wienerskole.

* Efter radiopremieren på sin Kafka-opera »Der Landarzt« i Hamburg, som nu følges op af SWF, Hessischen Rundfunk og RAI i Rom, står Hans Werner Henze parat med operaen »Boulevard solitude« til scenisk uropførelse i Hannover. Desuden dirigerer han om kort tid tre nye balletter i Wiesbaden, Zehdens »Les chansons«, Strawinskys »Danses concertantes« og sin egen bearbejdelse af Tschaikowskys »Die schlafende Prinzessin« med koreografi af Peter van D iik.

* Wolfganq Fortner har skrevet en pantomime med titlen »Die Witwe von Ephesus«, der får premiere i Berlin til foråret, mens Milnehen Statsoper sætter en ballet af Antoine Golea med musik af Georges Auric op allerede i slutningen af marts. Victor Gsok-ovsky står for koreografien, og dekorationer og kostumer er udarbejdet af A. Cassandre.

* New Yorks musikanmelderring har uddelt sin ærespris, der gives for årets bedste nye værker. Den tilfaldt Bohuslav Martinu for operaen »Comedy on the Bridge« og Benjamin Britten for hans »Springsymfoni«. Kammermusikken var ikke taget med i betragtning, ellers havde nok -laron. Coplands »Coolidz,-:,,e-kvartet« fået prisen, siges der. I stedet kan han glæde sig over sin succes med klarinetkoncerten til Benny Goodman. Den er nemlig i Jerome Robbins frodige fantasi blevet til en ballet med titlen »Rottefængeren fra Hameln«.

* Tito Gobbi, den italienske baryton, har fået en løve forærende af en beundrer i Johannesburg. Begge er helskindet fløjet til Italien.

Årgang 27/1952, nr. 03