uden titel

Af
| DMT Årgang 27 (1952) nr. 03 - side 89-89

Artiklen er indscannet fra det trykte magasin; der tages forbehold for fejl

  • Annonce

    Pionerer & outsidere
  • Annonce

    Alice
  • Annonce

    Lyden af fremtidens rum

NORDISK MUSIKKULTUR

REDAKTION: Sigurd Borg (ansvarsh.), Frede Schandorf Petersen EKSPEDITION: Hammerensgade 3, København K, Telf. BY 726 KONTORTID: Kl. 11-13. Redaktørerne træffes torsdag Kl. 15-17 ANNONCER: Alto Aggesø, Hammerensg. 3, K, kl. 11 - 13, BY 72 6 GIRO-KONTO: 3474

FORLAG: G. E. C. Gad, Vimmelskaftet 32. København K, C. 558

27. ARGANG 1952 NR.

Dansk Musiktidsskrift udgives af Det unge Tonekunstnerselskab, Dansk Tonekunstner Forening, Dansk Komponist-Forening og Musikpædagogisk Forening og er medlemsblad for foreningerne. - DM udkommer med 10 numre om året. Kun fuldstændigt årsalbonnement modtages, og abonnementet betragtes som bindende indtil udgangen af det år, i hvilket skriftlig opsigelse finder sted. Angående priser, se omslagets bagside.

Årgang 27/1952, nr. 03